Jernbanearkivalier   -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub
 i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
DSB
Virksomheden       • Ansættelse
Lærebøger m. m.   • Historie
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikkerhed - SR     • Rangering
Sikringsanlæg - Signaler
Signalreglementer

Køreplaner
Tjenestekøreplaner   • La
Særtogsanmeldelser og prøvetog
Togplaner       • Maskinplaner

Materiel
Damplokomotiver
Motortog
Eltog
Vogne

Bremser      • El-anlæg
Hjul             • Gas-anlæg
Togopvarmning
Profiler, læsning og akseltryk

Baneanlæg      • Spor
  Privatbaner
• Privatbaner -de enkelte baner
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjenestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
• Ansættelse
Damptog
Motortog
Industribaner

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter

Forskelligt
Tidsskrifter
Fagforeninger
Historie og beretninger
Geografi         • Jernbanekort
På tur med toget
Køreplaner for hele landet
Sprog - Parlør       • Musik - Sange
• Typografi - Bogstaver og skilte
Nordjylland
Overenskomster danske Jernbaner
Betænkninger og Afhandlinger

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside

Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
Arkivet for Jernbaner
  Danmarks Tekniske Kulturarv
Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream
Slægtsforskernes Bibliotek

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2023.

År 2022 var der ialt 14993 bsøgende og 108 ny titler.
år 2021 ialt   14704 bsøgende og 89 ny titler
år 2020 ialt   10506 bsøgende og 87 ny titler
år 2019 ialt     8319 bsøgende og 54 ny titler
år 2018 ialt     6418 bsøgende
år 2017 ialt     4037 bsøgende
år 2016 ialt     4447 bsøgende
år 2015 ialt     4272 bsøgende
år 2014 ialt     3582 bsøgende
år 2013 ialt     4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende
 

Nyeste
Dansk Lokomotiv Tidende  Årgang 1981.
Gribskovbanen Journal fra Græsted 1884-1909 og Aktier 1880, 1900.
Amagerbanen 1907 - 17. Juli - 1917  Jubilæum.
Hads-Ning Herreds jernbane 1884 19 Juni 1944  Jubilæum.
HP Tjenestekøreplan Gyldig fra 15. maj 1949.
Tisvildebanen 1924-1949  Jubilæum.
Thisted-Fjerritslev Jernbane Togtider 1966 og 1968.
OHJ 21 og HTJ 22 - Frichs diesellokomotiv tegninger.
OHJ 20 - Frichs diesellokomotiv tegninger.
Clayton Dewandre manual - Skinnebus trykluftbremser.
APB Fortegnelse over Driftsmateriellet 1923 - JMJK genoptryk 1978.
Frichs Lokomotiv Vægte - Diesellokomotiv og motorvogn dele.
Statsbanerne og Kbh. Havn og Komm. om opfyldning af Arealer 1911.
Dansk Lokomotiv Tidende  Årgang 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980.
Hads-Ning Herreds jernbane 1884 - 1909 jubilæum.
D.S.B. Danske Jernbaner i hundrede Aar 1847 - 1947 jubilæum.
Odsherreds Jernbane 1899 - 18 Maj - 1924 jubilæum.
FFJ AHB AHJ Frichs Firkantede diesellokomotiv tegninger.
VaGJ Køreplan 1971.
RØHJ Tjenestekøreplan 1945 og indledende Bemærkninger 1944.
RØHJ Togreglement 1925 - Tjenestereglement.
Vejledning til forståelse af Telegrafen og Telefonen 1918
DSB Uddrag af Lov om Statens Tjenestemænd 1931.
DSB RIV Overenskomst 1963.
HHJ Odderbanen Materiel og bygninger - JMJK tegningshæfte fra 1984.
DSB Sikkerhedsregler for arbejder på elektriske vogne 1955.
Udflugter fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen.
Danmarks Privatbaner - Ekspedition af gods 1960.
Amagerbanen Reglementsamling.
DSB Uddrag af lov om lønninger samt normering 1958.
DSB P og T Damplokomotiver - Detailtegninger.
DSB Instruks for køreledningsanlæget 1957.
Damplokomotivet og dets Betjening Tillaeg 1944-45 Tekst.
Tegninger af en typisk lokomotivkedel.
DSB Ordresamlingen Serie J Vognmateriellet m v. 1939 m. rettelser.
Yderligere Indlæg i den Sydsjællandske Jernbanesag 1867.
DSB Rangerreglement (RR) 1944.
DSB Rangering til og fra færger Særtryk af bilag I til ordreserie N 1941.
DSB Ordresamlingen Serie Q Maskin- og Værkstedstjenesten 1922.
TFJ Danmark - JMJK tegningshæfter fra 1988.
Aalborg Privatbaner Fortegnelse over Driftsmateriellet 1911.
DBJ Nr.1 Materiel og Nr.2 bygninger - JMJK tegningshæfter fra 1988.
Smalsporsmateriel. - JMJK tegningshæfte fra 1980.
RHJ Materiel - JMJK tegningshæfte fra 1982.
ØSJS 1 og 2 Materiel - JMJK tegningshæfter fra 1978-79.
APB  1 og 2 Materiel - JMJK tegningshæfter fra 1987-90.
HHB Reglement for Telefontjenesten 1906.
DSB Interfrigo-tarif 1967.
RØHJ Formular samling.
Dansk Lokomotiv Tidende  Årgang 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975.
Hovedlinierne i Udviklingen af DSB i den nyeste tid 1921-38.
DSB Undervejs til lejrskole 1987 - Lærebog.
Håndbog for den danske Privatbanestand 1957.
    Sidst ankomne bog er øverst i listen