Jernbanearkivalier   -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub
 i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
DSB
Virksomheden       • Ansættelse
Lærebøger m. m.   • Historie
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.
• Normer

Sikkerhed - SR     • Rangering
Sikringsanlæg - Signaler
Signalreglementer

Køreplaner
Tjenestekøreplaner   • La
Særtogsanmeldelser og prøvetog
Togplaner       • Maskinplaner

Materiel   • Lister   • Brochurer
Damplokomotiv Lærebøger
Damplok Beretninger Erfaringer
Damplok Forskrifter Normer
• Damplokomotiv Tegninger
Motortog
Eltog
Vogne

Bremser      • El-anlæg
Hjul             • Gas-anlæg
Togopvarmning
Profiler, læsning og akseltryk

Baneanlæg      • Spor

Banedanmark
• Sikkerhed
• ATC
  Privatbaner
• Privatbaner -de enkelte baner

• Ansættelse
Reglementer, Instrukser, m.m.
Sikkerheds- og Signalreglementer
Uniforms- og Tjenestereglementer

Damptog
Motortog
Industribaner

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter

Forskelligt
• Betænkninger og Afhandlinger
Fagforeninger
Geografi
Historie og beretninger
• Jernbanekort
Køreplaner for hele landet
• Militær
• Musik - Sange
• Nordjylland
• Overenskomster danske Jernbaner
På tur med toget
• Skilte - Opslag - Påskrifter
• Sprog - Parlør
Tidsskrifter
• Typografi - Bogstaver og tal

Jernbanearkivalier.dk
• Lidt om denne hjemmeside

Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
Signalposten
Arkivet for Jernbaner
Dansk jernbanehistorie
DJK Videokanal
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
  Danmarks Tekniske Kulturarv
Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream
Slægtsforskernes Bibliotek
Ingeniøren Publikationer

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside   oprettet november 2011

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2024.

år 2023 i alt   19918 besøgende og 172 ny titler.
år 2022 i alt   14993 besøgende og 108 ny titler
år 2021 i alt   14704 besøgende og 89 ny titler
år 2020 i alt   10506 besøgende og 87 ny titler
år 2019 i alt     8319 besøgende og 54 ny titler
år 2018 i alt     6418 besøgende
år 2017 i alt     4037 besøgende
år 2016 i alt     4447 besøgende
år 2015 i alt     4272 besøgende
år 2014 i alt     3582 besøgende
år 2013 i alt     4002 besøgende
nov. og dec. 2012 i alt 2733 besøgende
 

Nyeste
ØSJS Nr 1-2 Damplokomotiv Hovedtegning og 4, 64, 85, 88, 91.
Overenskomst om gensidig benyttelse af godsvogne 1969.
DSB Ordresamlingen Serie A - Alm. Ordrer og Bestemmelser 1893.
Tyske bøger om trykluftbremser.
HHJ Kontrakt og Spec. for lev. af Skinnebus og Paahængsvogn 1946.
HHJ Korrespondance m. Scandia og Frichs vedr. Skinnebusser 1947-.
KRB Tegning af Baneanlæg, Bygninger, Broer mm.
DSB Litra K   Damplokomotiv tegninger til KI KII og K-tender.
Licitation vedr. Lok. til NTJ, VGJ, NPMB og tilbud til HHJ 1912.
DSB Oddesundbroen 1938.   (ny kopi)
HHJ Korrespondance vedr. køb af aabne Godsvogne 1920.
HAJ Bestilling af skinner til Aarhus-Hammel Jernbane 1898.
Nyborg-Middelfart 1865-1955 - Særtryk af Jernbane-Bladet 1955.
Gribskovbanens 75-års jubilæum - Særtryk af Jernbane-Bladet 1955.
Jernbane-Bladet 1961 - 1979.
Nordbanen 100 år Hellerup-Hillerød-Helsingør 1964.
Nyborg - Middelfart 100 Aar 1965. (historie)
DSB Traktor Nr 1-5, 7-8 og SFJ Nr 1. Vermot Brochure.
Stone Turbogenerator for Lokomotivbelysning. (damploko)
Sodudblæsere og Dampfejeapparater til Damplokomotiver.
DSB Traktor Nr 117-146 - Tegninger af Frichs Ardelt traktor.
Storestroemsbroen - Forslag ca 1930.
DSB Betjeningsvejledning MYB for Mx, My, Mv 1984.
DSB Bremselære 1983 - Rettelser og tilføjelser fra 1984.
DSB Beskrivelse af Lokomotivføreruddannelsen - LFU 1993.
DSB MR Motorlære og Hydraulisk Transmission - Lærebog 1988.
DSB MR Betjeningsvejledning for lokomotivførere.
KRB Nr 1-2 - Tegninger af damplokomotiverne.
DSB Køf rangertraktor tegninger.
HV Nr 1-4 og HBS Nr 1-3 - Tegninger af damplokomotiverne.
Jernbanereglement for Ingeniørregimentet 1910.
Jernbanetransportreglement for Hæren 1909.
NRJ Nr 1 Damplokomotiv tegning - Frichs 1926.
VaGJ Nr 5 Damplokomotiv tegning - Frichs 1926.
DSB Signalreglement af 1935.
DSB Sådan klarer personvognsmateriellet vinteren 1982.
DSB Sammenkoling af lokomotiver, vogne og MR-tog 1984.
Triangel Instruktioner for Paahaengsvogn Model XIV B 1932 - GDS.
GEZ Vorschrift Bauart "Dick/Gez" - Togbelysning.
DSB Fortegnelse over Driftsmateriellet 1933.
    Sidst ankomne bog er øverst i listen