Jernbanearkivalier   -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub
 i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
DSB
Virksomheden       • Ansættelse
Lærebøger m. m.
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikkerhed - SR     • Rangering
Sikringsanlæg - Signaler
Signalreglementer

Køreplaner
Tjenestekøreplaner   • La
Særtogsanmeldelser og prøvetog
Togplaner       • Maskinplaner

Materiel
Damplokomotiver
Motortog
Eltog
Vogne

Bremser      • El-anlæg
Hjul             • Gas-anlæg
Togopvarmning
Profiler, læsning og akseltryk

Baneanlæg      • Spor
  Privatbaner
• Privatbaner -de enkelte baner
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjenestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
• Ansættelse
Damptog
Motortog
Industribaner

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter

Forskelligt
Tidsskrifter
Fagforeninger
Historie og beretninger
Geografi         • Jernbanekort
På tur med toget
Køreplaner for hele landet
Sprog - Parlør       • Musik - Sange
• Typografi - Bogstaver og skilte
Nordjylland
Overenskomster danske Jernbaner
Betænkninger og Afhandlinger

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside
 

Nyeste
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975.
Hovedlinierne i Udviklingen af De DSB i den nyeste tid 1921-38.
DSB Undervejs til lejrskole 1987 - Lærebog.
Håndbog for den danske Privatbanestand 1957.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970.
Aalborg Privatbaner Materielskitser med maal.
Vapor Clarkson Steam Generator Book 255 incl "Fix it" og Rørdiagram.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960.
Trækkraftens udvikling ved DSB gennem tiderne - Artikel fra DLT 1959.
Typografi Bogstaver tal og tegn til jernbanens skilte opslag og påskrifter.
DSB PR Damplokomotiv - Tegninger.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955.
LJ M 8-10 Diesellokomotiv tegninger.
Privatbaner -stor opdatering af siderne
Almindelig Instruks for samtlige Tjenestemænd ved DSB 1909
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950.
DSB Revisionsregeler for Vogne 1925.
DSB Instruks for Vognopsynsmænd og Vognsmørere 1899.
DSB Regeler for Revision og Eftersyn af Hjul og Aksler 1941.
DSB Person- Post- og Rejsegodsvogne - Tegninger.
DSB Godsvogne -Tegninger.
Svenske Skinnebusser - Tegninger.
Haandbog for den danske Privatbanestand 1961.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945.
Triangel Motorvogne - Tegninger.
DSB Signaler - Tegninger.
Tjenestetidsregler for Privatbanerne 1921.
Y-tog - Tegninger.
DSB Motortog - Tegninger.
LJ Særlige Ydelser 1932 - Lønningsreglement 1943, 1946 og 1960.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940.
DSB Damplokomotiv - Tegninger.
KS Nr. 5 - Tegninger af Damplokomotivet.
HLA Nr. 1-4 HH Nr. 11-13 - Tegninger af damplokomotiverne.
HVJ 13 - 14 - Tegninger af damplokomotiverne.
Hercules Oprerator's Handbook DFX Series Diesel 1950.
APB Grafisk køreplan Hverdage Gyldig fra 22. maj 1955.
Tegning af damplokomotivet FFJ Nr. 10, 1909.
    Sidst ankomne bog er øverst i listen

Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
Arkivet for Jernbaner
  Danmarks Tekniske Kulturarv
Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream
Slægtsforskernes Bibliotek

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2023.

År 2022 var der ialt 14993 bsøgende og 108 ny titler.
år 2021 ialt   14704 bsøgende og 89 ny titler
år 2020 ialt   10506 bsøgende og 87 ny titler
år 2019 ialt     8319 bsøgende og 54 ny titler
år 2018 ialt     6418 bsøgende
år 2017 ialt     4037 bsøgende
år 2016 ialt     4447 bsøgende
år 2015 ialt     4272 bsøgende
år 2014 ialt     3582 bsøgende
år 2013 ialt     4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende