Jernbanearkivalier   -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub
 i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
DSB
Virksomheden       • Ansættelse
Lærebøger m. m.
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikkerhed         • Rangering
DSB SR 1975
Sikringsanlæg       • Signaler

Køreplaner   •Tjenestekøreplaner
Særtogsanmeldelser og prøvetog
Togplaner       • Maskinplaner

Materielbrochurer
Materiellister
Materiel  
Generelt
Damptog Betjening Lærebøger
Damptog Beretninger Erfaringer
Damptog Forskrifter Normer
Motortog
Eltog
Vognmateriel     • Interfrigo

Baneanlæg      • Spor
Profiler, læsning og akseltryk

Generelt
Bremser      • El-anlæg
Hjul             • Gas-anlæg
Togopvarmning

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter
  Privatbaner
Privatbanekøreplaner Vest
Privatbanekøreplaner Øst
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjenestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
Jubilæer
Materiellister
Damptog
Motortog
Vognmateriel
Bornholm
Industribaner

Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplaner
Publikumskøreplaner
Reglementer, Instrukser, m.m.
Beretning om Driften
Materiel

Forskelligt
Tidsskrifter
Fagforeninger
Historie og beretninger
Geografi og sprog
Jernbanekort
Køreplaner for hele landet
Nordjylland
Overenskomster danske Jernbaner
Betænkninger og Afhandlinger

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside
 

Nyeste
F. Ebbesens DSB Værkstedsforskrifter og tabeller for damplok fra 1957.
Tegning af Lokomotivbandager og Springringe til SNNB 1 - 5, 1913.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1920.
Betingelser for Levering af Vogne til desjællandske Jernbaner 1869 1878.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1919.
DSB Tillæg til fortegnelsen over Driftsmateriellet 1  1966.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1918.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1917.
Instruktion for Kørsel og pasning af Motordræsiner fra Berg ca 1932.
S & H Reservedelskatalog for Klokkeværker ca 1918. (sikringsanlæg)
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1916.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1915.
Jernbanekort 1960, 1975 og 1993.
Politibestemmelser for jernbaner under privatdrift 1979.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1914.
FFJs Reorganiseringsudvalgs Forslag til Ændringer i Banens Drift 1933.
VaGJ M 1 Dieselmotorvogn betjeningsforskrift.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1913.   Med artikeloversigt 1901-13.
Tegninger af damplokomotiverne SNNB Nr 8 - 9.
Tegninger af damplokomotiverne LJ Nr. 15, 16, 18, 19 og OHJ Nr. 11, 12.
Oversigt over generaldirektoratet for statsbanernes opbygning 1970.
Statsbanernes Godsbegordringsreglement Bilag A 1938.
DSB Grafisk køreplan fra Djursland og Aalborg 1960.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1912.
Tegninger af damplokomotiverne NTJ Nr. 5 - 6 (VNJ).  flere
DSB Ordresamlingen Serie L Plads- og pakhustjenesten 1943.
DSB Godsvogne til ethvert formål 1958 (brochure).
Tegningsoversigt - Scannede tegninger fra Henschel, Maffei og NOHAB.
Danmarks Tekniske Kulturarv - søg jernbane   (link til hjemmeside).
Akselafstand, Akseltryk og Metervægt samt Læsseprofil 1943.
Dansk Lokomotivtidende  Aargang 1911.
DSB Ordresamlingen Serie A Organisations- og Personaleforh. 1960-73.
Vejledning i Kendskab til den elektriske Togbelysning 1946.
Jernbanens ansvar for godstansport 1950.
Den Lille Røde Køreplan for Bornholm fra 16. juni til 31. august 1962.
De Danske Statsbaner Baneafdelingen Sporregler 1947.
Politi-Anordning for Jernbaner under Privatbanedrift 1947. Bilag 1948.
Henschel privatbanedamplokomotiver oversigt over scannede tegninger.
Instruks for Bevogtning og betjening af Limfjordsbroen ved Aalborg 1954.
Tegningsfortegnelser til Frichs "Firkantede" diesellok. fra OHJ, HTJ og LJ.
    Sidst ankomne bog er øverst i listen

Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
Arkivet for Jernbaner
  Danmarks Tekniske Kulturarv
Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream
Slægtsforskernes Bibliotek

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2021.

År 2020 var der ialt 10506 bsøgende og 87 ny titler.
år 2019 ialt   8319 bsøgende og 54 ny titler
år 2018 ialt   6418 bsøgende
år 2017 ialt   4037 bsøgende
år 2016 ialt   4447 bsøgende
år 2015 ialt   4272 bsøgende
år 2014 ialt   3582 bsøgende
år 2013 ialt   4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende