Jernbanearkivalier   -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub
 i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
DSB
Virksomheden       • Ansættelse
Lærebøger m. m.
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikkerhed - SR     • Rangering
Sikringsanlæg - Signaler
Signalreglementer

Køreplaner
Tjenestekøreplaner   • La
Særtogsanmeldelser og prøvetog
Togplaner       • Maskinplaner

Materiel
Damplokomotiver
Motortog
Eltog
Vogne

Bremser      • El-anlæg
Hjul             • Gas-anlæg
Togopvarmning

Baneanlæg      • Spor
Profiler, læsning og akseltryk

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter
  Privatbaner
Privatbanekøreplaner Vest
Privatbanekøreplaner Øst
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjenestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
Jubilæer       • Ansættelse
Materiellister
Damptog
Motortog
Vognmateriel
Industribaner

Privatbaneselskaber
• Aalborg Privatbaner
• Hjørring Privatbaner
Bornholm                     Privat

Forskelligt
Tidsskrifter
Fagforeninger
Historie og beretninger
Geografi         • Jernbanekort
På tur med toget
Køreplaner for hele landet
Sprog - Parlør       • Musik - Sange
Nordjylland
Overenskomster danske Jernbaner
Betænkninger og Afhandlinger

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside
 

Nyeste
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1951.
Almindelig Instruks for samtlige Tjenestemænd ved DSB 1909
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950.
DSB Revisionsregeler for Vogne 1925.
DSB Instruks for Vognopsynsmænd og Vognsmørere 1899.
DSB Regeler for Revision og Eftersyn af Hjul og Aksler 1941.
DSB Person- Post- og Rejsegodsvogne - Tegninger.
DSB Godsvogne -Tegninger.
Svenske Skinnebusser - Tegninger.
Haandbog for den danske Privatbanestand 1961.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945.
Triangel Motorvogne - Tegninger.
DSB Signaler - Tegninger.
Tjenestetidsregler for Privatbanerne 1921.
Y-tog - Tegninger.
DSB Motortog - Tegninger.
LJ Særlige Ydelser 1932 - Lønningsreglement 1943, 1946 og 1960.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940.
DSB Damplokomotiv - Tegninger.
KS Nr. 5 - Tegninger af Damplokomotivet.
HLA Nr. 1-4 HH Nr. 11-13 - Tegninger af damplokomotiverne.
HVJ 13 - 14 - Tegninger af damplokomotiverne.
Hercules Oprerator's Handbook DFX Series Diesel 1950.
APB Grafisk køreplan Hverdage Gyldig fra 22. maj 1955.
Tegning af damplokomotivet FFJ Nr. 10, 1909.
APB Damplokomotiver & Motormateriel 1896-1956 - Plakat.
DSB Værkstedstabeller - 20a Kedelrør til Loko, 28 Støttebolte.
DSB Ekstratog Jul/Nytår 1973 Påaske 1974.
Aalborg Privatbaner Maskinafdelingen og Myndighederne.
Aalborg-Hadsund Jernbane - Opslagskøreplan 22. maj 1966.
Haandbog for den danske Privatbanestand 1950.
Endeligt udkast til Danske Statsbaners's køreplan Gyldig fra 1. juni 1969.
Scandia Skinnebusser. -stor opdatering af siderne
Bremseanordningen for Danske Statsbaners Diesel Elektriske Lyntog 1935.
Dansk Lokomotiv Tidende  Aargang 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935.
FFJ M 1214 og 1215 Fowler Rangertraktor 1952.
HFHJ M 8 - Frichs brochure med hoveddata 1952.
Takster for afhentning og tilbringning af gods m m 1968. (geografi) Eetkammer Trykluftbremse med Dobbeltledning for Kbh. Nærtrafik 1933.
DSB Påske- og Julesærtog 1972 - Køreplaner.
    Sidst ankomne bog er øverst i listen

Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
Arkivet for Jernbaner
  Danmarks Tekniske Kulturarv
Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream
Slægtsforskernes Bibliotek

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2022.

År 2021 var der ialt 14704 bsøgende og 89 ny titler.
år 2020 ialt   10506 bsøgende og 87 ny titler
år 2019 ialt     8319 bsøgende og 54 ny titler
år 2018 ialt     6418 bsøgende
år 2017 ialt     4037 bsøgende
år 2016 ialt     4447 bsøgende
år 2015 ialt     4272 bsøgende
år 2014 ialt     3582 bsøgende
år 2013 ialt     4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende