Aalborg Privatbaner   Organisation Betænkninger Vedtægter m.m.                  

Betænkning
Afgivet af den til undersøgelse af
Aalborg Privatbaners
trafikale og økonomiske forhold
nedsatte kommission 1949
• 1. del: Betænkning.
• 2. del: Bilag.


            17 x 24 cm

Instruks for Driftsbestyreren
ved Nordjyllands forenede Privatbaner
  1905


            14,5 x 22,5 cm


<<APB     <<Forside
 
FFJs Reorganiseringsudvalgs
Forslag til
Ændringer i Banens Drift 1933       (også resten af APB)


            17 x 25,5 cm

Ovenskomst mellem
Nordjyl. forenede Privatb.
angaaende Banernes fælles
Driftsanliggender
  1905


            14 x 21,5 cm
 
Driftsbestyrer Stensballes
Betænkning 1925
(vedr. APB)


            17 x 25 cm

Overenskomst
angaaende RHJ Tilslutning til
AHJ og fælles Afbenyttelse af
Hadsund Nord Station 1928


  14,5 x 21 cm  fotokopi
 
Vedtægter for
Fjerritslef-Nørresundby-Frederikshavn Jernbane 1932         14,5 x 22,5 cm

Eneretsbevilling for Anlæg af Jernbane fra Nørre-Sundby
til Fjerritskev 1894          14 x 21 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub