DSB Profiler, læsning og akseltryk
<<Anlæg   <<Forside
Fritrumsprofiler
Baneafdelingen
  1979


A4

DSB Instruks for usædvanlige
transporter (UT)
  1982


  A5 sider i 17 x 22 cm mappe

<<Anlæg   <<Forside
 
Lidt om
Læsseprofiler Akseltryk
Læsning af godsvogne
Usædvanlige transporter
Ca. 1970


            15 x 21 cm

Læsseforskrifter
Bilag II til RIV   1963


          15 x 21,5 cm
 
AML
Akselafstand, akseltryk, metervægt, læsseprofil   1982


          A5 mappe

Største tilladte
akselafstand, akseltryk og
metervægt samt læsseprofil

på danske normalsporede
banerog færger     1966
Akseltrykfortegnelse = A.M.L.)


          15 x 21 cm

Største tilladte
akselafstand, akseltryk og
metervægt samt læsseprofil

på danske normalsporede
banerog færger     1953
Akseltrykfortegnelse = A.M.L.)


          15 x 21 cm
 
Største tilladte
Akselafstand, Akseltryk og
Metervægt samt Læsseprofil

paa danske normalsporede
banerog færger     1943
Akseltrykfortegnelse = A.M.L.)


          15 x 22,5 cm

Fortegnelse over tilladt
Akselafstand, Akseltryk og
Ladeprofil
    1928
på danske normalsporede Baner
• Uden rettelser
• Med rettelser og tillæg


            15 x 23 cm
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub