DSB Anlæg

Danske Statsbaner
Banernes bygning
og udstyrelse 1965          15 x 23 cm

De Danske Statsbaner
Banernes bygning
og udstyrelse 1937          15 x 23 cm

De Danske Statsbaner
Vejledning i kendskab til
Banernes bygning
og udstyrelse 1916          15 x 23 cm
 
DSB Baneanlæg 1989


            17 x 24,5 cm

• Militær anlæg.

Tekniske anlæg og Hjælpemidler
på stationerne og ved maskindepoter
1978-87


            15 x 21 cm

Tekniske anlæg og Hjælpemidler
på stationerne og ved maskindepoter
• 1955 udgave       • 1950 udgave


                    A4
 
DSB Led og hegn

• DSB Led og Hegn.
• DSB Led Låger Drejekors og Bomme.


            Tegning 65 x 40 cm

DSB Længdeprofiler

• Randers Aalborg Længdeprofil Plan-1 1945
• Randers Aalborg Længdeprofil Plan-2 1945
• Randers Aalborg Længdeprofil Plan-3 1945

• Aalborg Frederikshavn Længdeprofil Plan-1 1946
• Aalborg Frederikshavn Længdeprofil Plan-2 1946
• Aalborg Frederikshavn Længdeprofil Plan-3 1946

DSB Betjening
Olieforsyningsanlæg og drejeskiver
1988


            A4

DSB Fortegnelse over de paa Stationer værende Anlæg
samt tekniske og sanitære
Indretninger 1918.            17 x 25 cm
 
Storestroemsbroen
Forslag ca 1930          14,5 x 22 cm
DSB Signalhytte
Klampenborg-HelsingørSkitseforslag til
Tunnelbaner i København
1965


            15 x 21 cm
Anlæg af Københavns 3. Banegaard
• Betænkning angaaende Ordningen af Jernbaneforholdene i og ved Kjøbenhavn 1888.
• Overenskomst mellem Staten og Kjøbenhavns Kommune ang. Banegaardsforholdene 4de Marts 1893.
• Overenskomst mellem Staten og Kjøbenhavns Kommune ang. Banegaardsforholdene 1ste Februar 1904.
• Overenskomster af 13. Febr. og 8. Apr. 1904 mellem Staten og Kjøbenhavns Komm. ang Banegaardsforholdenhe.
• Tillægsoverenskomst af 7. August 1909 til Overenskomsterne af 1904 mellem Staten og Københavns Kommune.
• Overenskomst mellem Statsbanerne og Kbh havn og kommune om opfyldning af arealer 1911.
• Aftale mellem Københavns Magistrat og Statsbanerne af 18. maj 1912.

<<Fritrumsprofiler   <<Spor   <<Forside
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub