Damplokomotiver DSB Litra PR    Nr. 901, 904, 905, 908, 921, 926 og 930

Persontogslokomotiv DSB Litra PR


Damplokomotiverne
var oprindelig P-maskiner bygget af
Hanomag og Schwartzkopff
i Tyskland 1907-10. • Alle 176 tegninger i en ZIP-fil
Målskitse af Loko. Ltr. PR
Ombygning
I 1943-55 blev 7 maskiner ombygget af DSB
Centralværksted i København fra 2-koblet
P-maskiner til 3-koblet PR-maskiner.


• Artikel om ombygningen
  Dansk Lokomotiv Tidende 1943 nr. 19.
Oliebrænder

Oliefyring
I 1947 udførte DSB forsøg med oliefyring
på lokomotiverne PR Nr 904 og D Nr 826.


• Artikel om oliefyringsforsøget
  Dansk Lokomotiv Tidende 1948 nr 3-6.

DSB Litra PR   Tegninger af damplokomotiverne
 • HL.27a Maalskitse af Loko Ltr. PR.
 • PR.1     Længdesnit af kedel Plan 1.
 • PR.1     Længdesnit af kedel Plan 2.
 • PR.2    Mellemring mellem P-rundkedel og R-fyrkasse.
 • PR.2a  Rørdeling til PR Samlingstegning.
 • PR.2b  Damptørrer -Dom.
 • PR.2b  ad Forstærkningslasker for domeunderdel.
 • PR.2c  Afdækning i forreste dom.
 • PR.2e  Rundkedelanker.
 • PR.2k  Bundramme til kedel.
 • PR.3    Bagerste kedelbærer Plan I.
 • PR.3    Bagerste kedelbærer Plan II.
 • PR.4    Anbringelse af slingrestyr.
 • PR.5a  Detaljer for reguleringstræk for olieventil.
 • PR.5i   Oliebrænder.
 • PR.5k  Oliereguleringsglider.
 • PR.5l   Trækstænger og arme til oliereguleringsglider.
 • PR.5m Olieforvarmer.
 • PR.5n  Reguleringstræk for oliereguleringsglider.
 • PR.5t   Spildeolietransportør.
 • PR.5u  Detaljer for spildolietransportør.
 • PR.5v  Detaljer til spildolietransportør.
 • PR.5x  Detaljer til spildolietransportør.
 • PR.5z  Dampfordelingsstykke og ringblæser.
 • PR.7    Askekasse.
 • PR.7a  Askekasse detail.
 • PR.7b  Detaljer til askekasse.
 • PR.7c  Detaljer til askekasse.
 • PR.7d  Detaljer til askekasse.
 • PR.7e  Detaljer til askekasse.
 • PR.7f   Rør for Askekassespuling.
 • PR.8    Arrangement af rist.
 • PR.8a  Ristebærerbukke.
 • PR.8b  Leje for vipperist.
 • PR.8c  Detaljer til vipperist.
 • PR.8d  Leje for spindel til vipperist.
 • PR.9    Skorsten.
 • PR.9    ad Pladejernsforing til skorsten.
 • PR.10   Røgkammerdisposition.
 • P.12b   Dørring til røgkammerdør.
 • PR.10b Afdækning af røgkammerbund.
 • PR.14   Ændring af ind - og udgangsrør.
 • PR.14a Detail af tætningsringe i røgkammer.
 • PR.14b Dampindgangsrør med mellemflange.
 • PR.16   Ændring af dampsamlekasse.
 • PR.17b Beklædning til snøfteventil.
 • PR.17c Tætning af snøfteventil.
 • PR.17d Mellemflange for snøfteventil.
 • PR.19   Arrangement af Damptørrer med Ledninger.
 • PR.19   Indvendig rørledning i fyrkasse.
 • PR.19c Indvendig rørledning detaljer.
 • PR.19d Indvendig Damprør.
 • PR.21   Træk til bundhane.
 • PR.22   Udvendigt dampfordelingsstykke.
 • PR.23b Ophængning af injektorer.
 • PR.24   Løbestænger og træk til blæser og trykluftpumpe Plan I.
 • PR.24   Løbestænger og træk til blæser og trykluftpumpe Plan II.
 • PR.30   Regulatordisposition.
 • PR.40a Arrangement til smørepumpe og træk til denne.
 • PR.40b Arrangement til smørepumpe og træk til denne.
 • PR.41c  Beklædning af cylindre.
 • PR.43   Samlestykke for kedel.
 • PR.46   Arrangement af glider -og cylindersmøring.
 • PR.56   Forreste kobbelstang.
 • PR.56a  Bagerste kobbelstang.
 • PR.56b  Detaljer kobbelstænger.
 • PR.57    Samlingstegning. Forreste drivhjul.
 • PR.57a  Hjulstjerne til højre foreste drivhjul.
 • PR.57b  Hjulstjerne til venstre forreste drivhjul.
 • PR.57c  Forreste drivhjulssæt.
 • PR.57d  Hjulstjerne til højre forreste drivhjul.
 • PR.57e  Hjulstjerne til venstre forreste drivhjul.
 • PR.57f   Bageste drivhjulsæt.
 • PR.57g  Hjulstjerne til bagerste drivhjulsæt.
 • PR.57h  Bageste Drivhjulsæt.
 • PR.57u  Hjulstjerne til bagerste drivhjul.
 • PR.58    Kobbelhjulsæt.
 • PR.58a  Hjulstjerne til kobbelhjul.
 • PR.58b  Kobbelhjulsæt.
 • PR.58c  Hjulstjerne til kobbelhjul.
 • PR.58d  Kobbeltap ved kobbelhjulsæt.
 • PR.58g  Underlejer til drivhjulsakselkasser.
 • PR.59c  Skærme for Akselgafler til bageste kobbelhjul.
 • PR.64    Anbringelse af kontravægt på styringsaksel.
 • PR.64a  Arm til kontravægt for styringsaksel.
 • PR.65    Buk for Styringshaandtag disposition.
 • PR.65a  Buk for styringshaandtag.
 • PR.65c  Skiftestang og Skifteskrue disposition.
 
 • PR.65d  Buk for skifteskruen.
 • PR.65e  Styringsstang Details.
 • PR.65f   Styr for møtrik til skifteskruen.
 • PR.65g  Skifteskrue Details.
 • PR.65h  Detaljer til omstyring.
 • PR.65i   Palmekanisme til styringen.
 • PR.66    Arrangement af ramme Plan I.
 • PR.66    Arrangement af ramme Plan II.
 • PR.66d  Arrangement for indikatorer og træk.
 • PR.67    Bagerste del af rammen.
 • PR.67a  Samling mellem Stang- og Pladeramme.
 • PR.67    ad Vægtfordeling for loko.
 • PR.67b  Forreste pufferplanke med detaljer.
 • PR.67c  Lejer for bagerste sidebalancer.
 • PR.67d  Bagerste rammeplade.
 • PR.67e  Tværafstivning for ramme for.
 • PR.67f   Akselbakker og Akselgafler til bageste Kobel- og Løbehjul.
 • PR.67g  Tilsvejsning på rammens forreste del.
 • PR.67h  Bageste Pufferplade.
 • PR.67i   Konsol for bremsecylinder.
 • PR.67k  Ændring af forreste tværafstivning detail.
 • PR.71    Trækkasse.
 • PR.72    Arrangement for sidebalance.
 • PR.73    Sidebalance for bagløber.
 • PR.73a  Sidebalance for bagløber.
 • PR.74    Sidebalance mellem kobbelhjul og bagerste drivhjul.
 • PR.74a  Detaljer til fjederophængning.
 • PR.79    Fløjtetræk.
 • PR.80a  Navneskilt PR Nr 930.
 • PR.82    Fodplade.
 • PR.82a  Konsoller til fodplade ved førerhus.
 • PR.82b  Detaljer af underste fodplade.
 • PR.82c  Detaljer af øverste fodplade i venstre side.
 • PR.82d  Detaljer af øverste fodplade i højre side.
 • PR.82e  Detaljer af afstivning og fodpladens mellemste del.
 • PR.82f   Ændring af konsol til fodplade.
 • PR.82g  Detaljer af fodpladen ved cylindre.
 • PR.82n  Højre og venstre stige ved cylindre.
 • PR.83    Arrangement at fodplade foran røgkammer.
 • PR.83a  Detaljer af fodplade foran røgkammer.
 • PR.83b  Detaljer af vinkelj. til fodplade foran røgkammer.
 • PR.85    Rørdisposition i førerhus Plan I.
 • PR.85    Rørdisposition i førerhus Plan II.
 • PR.85    Rørdisposition i førerhus Plan III.
 • PR.85a  Fælles afløbsrør og smørekasse.
 • PR.85b  Rørforbindelse maskine og tender.
 • PR.85c  Arr af Spilderør Fastgørelse af Trompetstykke mm.
 • PR.85e  Arrangement af Pyrometer i Førerhus.
 • PR.85f   Holder for førerbremseventil og spulerør.
 • PR.85g  Manometertavle.
 • PR.86    Førerhus Plan I.
 • PR.86    Førerhus Plan II.
 • PR.86a  Førehusdetail Sideplader.
 • PR.86b  Detail af Førerhus Vinkler.
 • PR.86c  Detail af førerhus. Vinkler og plader.
 • PR.86g  Gulv i førerhus.
 • PR.86h  Detaljer for gulv i førerhus.
 • PR.87    Arrangement af Hastighedsmaaler.
 • PR.88    Varmeapparat i førerhus.
 • PR.88a  Fodskamler i førerhus.
 • PR.89b  Sandkasse og beklædning på forreste dom.
 • PR.90   Arrangement af bremsen.
 • PR.91    Bremseaksel og arme.
 • PR.91a  Lejer til bremsearme.
 • PR.91b  Bremsetraverser.
 • PR.91c  Bremseklodshængere og ophængningstap for bremsetøj.
 • PR.91d  Detaljer til bremsetøj.
 • PR.91e  Bremsetrækstænger.
 • PR.91f   Detaljer til bremse.
 • PR.91h  Holder af tilbagetræksfjeder.
 • PR.91u  Befæstigelse af Tilbagetræksfjedr.
 • PR.95    Bogie- og løbehjulsæt.
 • PR.96    Bagløber-Akselkasse Samlingstegning.
 • PR.96a  Detaljer til Bagløber-Akselkasse Plan 1.
 • PR.96b  Detaljer til Bagløber-Akselkasse Plan 2.
 • PR.96c  Detaljer til Bagløber-Akselkasse Plan 3.
 • PR.100   Rørdisposition paa Maskine.
 • PR.113   Disposition af mekanisk lejesmøring.
 • PR.115b Ophængning af Hjælpeluftbeholder.
 • PR.115c Ophængning af Hovedluftbeholder.
 • PR.120   Ændring af Maskinbogie.
 • PR.131   Kedelbeklædning.
 • PR.132   Detaljer til beklædning af kedlen.
 • PR.200   Arrangement af elektrisk belysning.
 • PR.200a Belysning med Turbogenerator PR 904.
 • PR.200b Belysning i førerhus PR 904.
 • PR.201    Arrangement af udvendig belysning.
 • PR.202   Mellemring til PR kedlen.
<<DSB Damplokomotiver   <<Forside

Tegningerne til PR lokomotiverne befinder sig i NSJK arkiv

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub