DSB Driftsuheld og Hjælpetog m.m.                       Se også gaslys

• UR Uheldsreglement 1982
• UR Driftuheldsreglement 1978
• Driftuheldsreglement (UR) 1972


    A5 løsblade i ringbind 19 x 22,5 cm

Danske Statsbaner Maskinafdelingen
Brandinstruks 1961


      A4 løsblade i ringbind 25 x 30,5 cm
<<Forside
   
Driftsuheldsreglement
(UR)
af 1958


          15 x 21,5 cm

Driftsuheldsreglement
(UR)
af 1940


          13 x 19 cm
Tillæg IV mangler
   
DSB Hjælpevognsinstruks 1954


23 x 30 cm

Reglement for
Hjælpe- og Ambulancetogstjenesten
af 1927 (Hjælpetogs-Reglement)


      12,5 x 18,5 cm
   
JTAS Opslag fra 1924
Blandt andet vedrørende
"Statsbaneulykke"


Samlet af Dansk Jernbane-Klub