DSB Materiel   Generelt

Vejledning i kendskab til
Det Rullende Materiel
og de elektriske
Belysningsanlæg 1908          14 x 21,5 cm<<Forside
Maling af Statsbanernes
rullende Materiel 1926               17 x 26 cm

DSB Centralværkstedet Aarhus
Personalefoto
1929


              24 x 15,5 cm (fotokopi)
De danske Statsbaner Maskinafdelingen Normaltabeller


38,5 x 23 cm

De danske Statsbaner Værkstedstabeller


ca 28,5 x 24,5 cm
 

Samlet af Dansk Jernbane-Klub