DSB Vognmateriel

Vejledning i kendskab til
Vognmateriellet 1957
Tekst        13,5 x 19 cm

Vejledning i kendskab til
Vognmateriellet 1957
Tegninger        13,5 x 19 cm

Vejledning i kendskab til
Vognmateriellet 1945        13,5 x 19 cm


<<Forside       <<Materiel
   
• Normalmaal for Anbringtlse af
   Signalholdere og Ledninger
   paa Vogne 1927.   30 x 42 cm

   De danske Statsbaner
• Maskinafdelingen
   Normaltabeller

   Bogen indeholder mange sider
   om dele til damplokomotiver.
• Værkstedstabeller
   for lokomotiver og vogne

DSB Vognlære 1985


Vejledning i kendskab til
Vognmateriellet 1943


   
DSB Vognmateriel 1968 Tekst
Figur-delen mangler


          14,5 x 21 cm

DSB Mangelkatalog vogne 1986


          21 x 29,5 cm
   
DSB Vandalernes Tog 1948


          14,5 x 21 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub