Damplokomotiver   Side 1 Betjening - Lærebøger
• Side 2 Beretninger - Erfaringer
• Side 3 Tekniske forskrifter - Normer
<<Forside  
Betjening - Lærebøger
Damplokomotivet
og dets Betjening

I. Tekst 1948


            17,5 x 25 cm

Damplokomotivet
og dets Betjening

II. Planer 1948


            17,5 x 25 cm


•Damplokomotiver Side 2
•Damplokomotiver Side 3

<<Forside
<<Materiel
<<Materiellister
<<Bremser
<<Ordresamlingen
   
Damplokomotivet og dets betjening
Lærebog for lokomotivfører
og -fyrbødere 1974


              21 x 29,5 cm

Damplokomotivet og dets betjening
Oversigt over Faget:
Lokomotivets Teori M.V. 1951.


                    21,5 x 33 cm

Damplokomotivet og dets Betjening
Tillæg til Lokomotiets Indretning
1939 Revideret 1942


                    25 x 31 cm

   
Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

1. Del   1946
Fyring og Smøring


        13 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

2. Del   1947   Kørsel
Fejl ved Lokomotivet


        13 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

1. Del   1948
2. udgave   Fotokopi
Fyring og Smøring


        12 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

2. Del   1948   Kørsel
Fejl ved Lokomotivet


        13 x 19 cm

   
Ångloklära 1949


      17,5 x 25 cm   151 Mb

Skötsel och underhåll
af Lokomotiv

Med Överhetare i Tuberna
1912


      12 x 19 cm

100 Jahre Kupferne
Feuerbüchsen in
Dampflokomotiven
1937

      14,5 x 21 cm
   
Særlige Bestemmelser
vedrørende betjening
og vedligeholdelse af
Materiellet 1908


          14,5 x 22,5 cm

• DSB Ordresamlingen
  Serie P
  Maskintjenesten

Regler for udtørring
og hensætning
af Lokomotiver
1939


        13,5 x 21 cm

Samlet af Dansk Jernbane-Klub