Damplokomotiver
  Side 1 Betjening - Lærebøger
• Side 2 Beretninger - Erfaringer
      • Side 3 Tekniske forskrifter - Normer
• Side 4 Tegninger af DSB Damplokomotiver
<<Forside  
Betjening - Lærebøger
Damplokomotivet
og dets Betjening

I. Tekst 1948


            17,5 x 25 cm

Damplokomotivet
og dets Betjening

II. Planer 1948


            17,5 x 25 cm
 
Damplokomotivet
og dets betjening

Lærebog for lokomotivfører
og -fyrbødere 1974


              21 x 29,5 cm

Støttebolts kompendium 2013


              21 x 29,5 cm

Lærebog i Maskinvæsen for Lokomotivpersonalet 1909
15,5 x 23 cm
  Omslag og indledning
Indholdsfortegnelse
I. Naturvidenskabelige Oplysninger
II. Lokomotivsystemer
III. Lokomotivtyper
IV. Lokomotivets Konstruktion
V. Tenderens Konstruktion
VI. Lokomotivets Teori
VII. Lokomotivets Pasning
VIII. Anlæg paa Stationerne
   til Brug for Lokomotiverne

IX. Tillæg

• Skriftlig opgave ved
   Lokomotivfyrbøder-
   eksamen 1936.

Damplokomotivet
og dets Betjening

Tillaeg 1944-45 Tekst

                    20 x 30 cm

  Damplokomotiver Side 1
•Damplokomotiver Side 2
•Damplokomotiver Side 3
•Damplokomotiver Side 4

<<Forside
<<Materiel
<<Materiellister
<<Bremser
<<Ordresamlingen
 
Damplokomotivet
og dets betjening

Oversigt over Faget:
Lokomotivets Teori M.V. 1951.


                    21,5 x 33 cm

Damplokomotivet
og dets Betjening

Tillæg til Lokomotiets Indretning
1939 Revideret 1942


                    25 x 31 cm
 
Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

1. Del   1946
Fyring og Smøring


        13 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

2. Del   1947   Kørsel
Fejl ved Lokomotivet


        13 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

1. Del   1948
2. udgave   Fotokopi
Fyring og Smøring


        12 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

2. Del   1948   Kørsel
Fejl ved Lokomotivet


        13 x 19 cm

 
Ångloklära 1949


      17,5 x 25 cm   151 Mb

Skötsel och underhåll
af Lokomotiv

Med Överhetare i Tuberna
1912


      12 x 19 cm

Locomotive
Management
  1949


      14 x 21,5 cm

100 Jahre Kupferne
Feuerbüchsen in
Dampflokomotiven
1937

      14,5 x 21 cm
 
Særlige Bestemmelser
vedrørende betjening
og vedligeholdelse af
Materiellet 1908


          14,5 x 22,5 cm

• DSB Ordresamlingen
  Serie P
  Maskintjenesten

Regler for udtørring
og hensætning
af Lokomotiver
1939


        13,5 x 21 cm

Lærebog for
Kedelpassere
  1920


        14,5 x 21,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub