DSB Materiellister og fortegnelser

 • DSB 1983 Skematisk fortegnelse over Driftsmateriel 1 Motormateriel, person- post- og rejsegodsvogne
 • DSB 1983 Skematisk fortegnelse over Private vogne der er optaget i DSB's vognpark
 • DSB 1983 Skematisk fortegnelse over Tjenestevogne og Tjenestegodsvogne      • 1984
 • DSB 1966 Tillæg til fortegnelsen over Driftsmateriellet 1
 • DSB 1969 Tillæg til fortegnelsen over Driftsmateriellet 1
    DSB 1972 godsvogne:    • 1. Lukkede vogne 1972    • 2. Åbne vogne 1972    • 3. Transportbeholdere 1972
    DSB 1967 godsvogne:    • 1. Lukkede vogne 1967    • 2. Åbne vogne 1967
 • DSB 1967 Oversigt over Statsbanernes Damplokomotiver og Motormateriel pr 31/3
 • DSB 1941 Nøgle for Omlitrering og Omnummerering af Motor-, Person-, Post- og Rejsegodsvognene   17 x 26,5 cm

DSB Trækkraftmateriel
for fjerntrafik
      1992


          A4 mappe 22,5 x 30,5 cm

DSB Nummernøgle 1966
International litrering
af personvognsmateriellet
(med beskrivelse af UIC numre)

              15 x 21 cm

Danske Statsbaners
Damplokomotiver
1847 - 1959 historisk oversig
t
Incl. tillæg 1 og 2.


                  21 x 29,5 cm

<<Materiel     <<Forside
 
Odin og Roskilde
samt andre damplokomotiver og motormaterielet
inden for Danske Statsbaner gennem tiderne   1952


Fotobog 32 x 24,5 cm      

De Danske Statsbaner
Driftsmateriel I 1941
Damplokomotiver, Motormateriel,
Person- Post- og Rejsegodsvogne.


                  20,5 x 26 cm       (78MB)

De Danske Statsbaner
• Driftsmateriel II 1938
• Driftsmateriel II 1938 opdate.
Godsvogne, Specialvogne
og private Vogne


                  20,5 x 26 cm       (83MB)
 
DSB
Driftsmateriel I
TILLÆG

• 1941
• 1942
• 1943
• 1944
• 1945
• 1946
• 1947
• 1948
• 1949
• 1950
• 1951
• 1952
• 1953
• 1954
• 1955
• 1956
• 1957
• 1958-60
 
DSB Driftsmateriel DRM II   Godsvogne 1973


          A4 ringbind 27 x 31 cm

DSB Fortegnelse over
Driftsmateriellet 1913          17 x 25,5 cm
DSB Fortegnelse over
Driftsmateriellet 1933          17 x 25,5 cm

DSB Fortegnelse over Driftmateriellet 1898


              A4   (KLK kopi)

DSB Sjællandske Distrikt         1890
Illustreret Fortegnelse over Driftsmateriellet

                  27 x 41 cm       (179MB)
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub