Damplokomotiver DSB Litra K    Nr. 501 - 600

DSB Litra K 586 Hovedtegning

 De 100 Persontogslokomotiver blev bygget af
 Nelson 1894Breda 1900
 Hartmann 1896, 1898     Hanomag 1901
 Esslingen 1897-99   Maffei 1902
DSB Litra K Nr 558   Bygget af Esslingen i Tyskland 1898


DSB Litra K Nr 502   Bygget af Nielson i Glasgow 1894
Med trykluftbremse og gaslys
DSB Litra K Nr 543   Bygget af Hartmann i Tyskland 1898
Ombygget af Centralværkstedet i København 1926


  • DSB Materiellister
  • DSB Damplokomotiv Normaltegninger

DSB Litra K     Tegninger af damplokomotiverne
• HL 23  Iltogslokomotiv til Hovedbaner Plan 1.
• HL 24  Iltogslokomotiv til Hovedbaner Plan 2.

• HT 12  Tender til Iltogslokomotiv til Hovedbaner.
• HT 13  Tender til lokomotier for Hovedbaner.

• KT   3  Fyldehul til tender Loko A G J K O D C H R.
• KT 22  Travers og Balanser til Bremsetøj Loko K D C P R.
• KT 28  Trækstænger til Bremsetøjet K D C P R.
• KT 37  Bøjle til Ildværktøj paa Tendere.

• K   1n  Længdesnit af Kedel Loko K 586-600.
• K   2   Tværsnit af Kedel Loko K 501-585.
• K   4   Fyrdør til Loko K Hs Kj F O G D C.
• K   5   Detailler til Fyrdør Loko Hs K O G F Kj D C.
• K   7a Askekasse og Rist til Loko K 586-600 C.
• K   7b Askekasse Forandring Loko K 501-585.
• K   8   Detailler til Askekasse Loko K C.
• K   8o  Oversigt over Ristestænger Loko K C.
• K 10b  Røgkammerdisposition Overheder med 2 Rækker Røgrør.
• K 10c  Røgkammerdisposition Overheder med 3 Rækker Røgrør.
• K 11    Spildedamprør fra Injektor og flange Loko K G O.
• K 12   Røgkammerdør.
• K 19   Bagerste Sikkerhedsventil Loko F G K O.
• K 19b  Detailler til bagerste Sikkerhedsventil Loko F G K O.
• K 20  Sikkerhedsventil paa Domen Loko F G K O.
• K 22  Fordelingsrør til Injektoren Loko F G K O.
• K 24  Beklædning til bagerste Sikkerhedsventil Loko F G K O.
• K 40  Træk og Cylinderindblæsningventil.
• K 41c  Cylinder til Loko K 552-600.
• K 42  Cylinder plan I til Loko K 552-600.
• K 43  Cylinder plan II til Loko K 552-600.
• K 44  Cylinder plan III til Loko k 552-600.
• K 45  Stopbøsninger til Gliderkassen til Loko K O.
• K 46d  Gliderkassedækseler System Maffei Loko K 501-551.
• K 47  Forreste Cylinderdæksel til Loko K O Ks.
• K 48  Bagerste Cylinderdæksel til Loko K O.
• K 49  Glider og Excentrkskiver.
• K 49b  Excentrikskiver til Loko K A.
• K 49o  Disposition af aflastet glider system Maffei Loko 501-551.

• K 50  Glidestang til Loko K O.
• K 51  Stempel og Stempelstang til Loko K O D.
• K 52  Krydshoved.
• K 53  Lineal og Linealbære.
• K 55b Drivstang til Loko D K O.
• K 56  Kobbelstang til Loko K O.
• K 56b Kobbelstang til Loko K O.
• K 57  Driv og Kobelhjul.
• K 57b Driv og Kobbelhjulstapper til Loko K O.
• K 60  Excentrikring med stang til Loko K O.
• K 61  Kvadrant og Hængestykker til Loko G K.
• K 62  Aksel og Lager til Omstyringen.
• K 63  Forbindelsestang til Gliderbevægelsen til Loko K O.
• K 65  Trækstang til Omstyringen.
• K 66  Disposition af Omstyringen.
• K 66  Disposition af Omstyringen-.
• K 69a Akselgaffel m Kile til Driv og Kobbekhjulslager Loko K O C.
• K 72   Fjederophængning til Driv og Kobbelhjul til Lok K O C D.
• K 81a  Hjulkasse ved Drivhjulene.
• K 82b  Fodtrin til Maskinen og Tenderen Loko G K D C.
• K 84   Disposition af Rørledninge.
• K 84b Disposition af Bagvæggen.
• K 86   Førehus.
• K 86   Førerhus Forandringer.
• K 86b Gulv paa tender og i førehuset.
• K 87  Sidevindue i Førehuset til Loko K O C.
• K 87b Vinue til Førehuset til Loko F G K O.
• K 88   Sandkasse.
• K 89b Cylinderhanetræk og Træk til sandkassen.
• K 94b Skærm til bagerste Truckhjul.
• K xx   Beklædning.
• K xx   Værktøjskasse til Tenderer og Lokomotivet Loko C D K.

• K II 1  Længdesnit af Kedel Loko K C ombyggede.
• K II 2 Tværsnit af Kedel Loko K C ombyggede.
• K II 66n Styringsdisposition til Loko Litra K med Stempelglider.
• K II 90b Sandkasse til loko KII C O.
• K II   Oversigt over Rør- og Støttebolte Reparationer.
<<Normaltegninger   <<DSB Damplokomotiver   <<Forside

Tegningerne til K lokomotiverne befinder sig i NSJK arkiv

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub