Nordjyllands forenede Privatbaner - Aalborg Privatbaner   Bygninger i Aalborg
<<APB Anlæg
<<APB     <<Forside

Nordjyllands forenede Privatbaner
• DSB 1896 Aalborg station Sporplan med projrkteret FFJ spor og Lokomotivskur.   • Foto 1.   • Foto 2.

• NFP 1898 Nordjyllands forenede Privatbaner - Avisomtale ved starten.

• NFP 1899 Brev fra Maskinchef Busse vedr. nørrejyske Privatbaners Værkstedsprojekt.

• NFP 1900 Brev fra Statsbaneanlægene vedr. Projekt Gods- og Lokomotistation i Aalborg 17. marts.
• NFP 1900 Brev fra Statsbaneanlægene vedr. Projekt Gods- og Lokomotistation i Aalborg 05. juli.

• NFP 1900 Særlige Betingelser for Udførelsen af Bygningsarbejder paa Privatbanegaarden i Aalborg. 1
• NFP 1900 Særlige Betingelser for Udførelsen af Bygningsarbejder paa Privatbanegaarden i Aalborg. 2

• NFP 1900 Sporplan Forslag til en fælles Gods og Lokomotiv Station for Privatbaner i Aalborg (ca år).
• NFP 1900 Sporplan Projekt fælles Gods- og Lokomotivstation for Privatbaner i Aalborg.

• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Sporplan (ca år).

• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Varehus og Staldbygning Ansøgning og tilladelse.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Varehus Facade og Snit.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Varehus Grundplan.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Varehus Kloak Tegninger og Ansøgning.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Staldbygning.  • og Kloak.

• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Lokomotivremise med Funktionærbygning Ansøgning og till.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Lokomotivremise med Funktionærbygning Facade tegning.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Lokomotivremise med Funktionærbygning Grundplan tegning.

• NFP 1900 Værkstedsbygning syd for Kjærs Mølle i Aalborg Ansøgning og tilladelse.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Værkstedsbygning Udkast tegning.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Værkstedsbygning Grundplan tegning.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Værkstedsbygning plan af Pælefunament tegning.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Værkstedsbygning Facade og snit tegning.
• NFP 1900 Privatbanegaarden i Aalborg Værkstedsbygning Facade og snit vest tegning.

• NFP 1900 Breve fra Statsbaneanlægne vedrørne køb af Drejeskiver.
• NFP 1900 Gods og Lok st Ab Drejeskiver Kontrakt og Betingelser.
• NFP 1900 11,5 Meters Lokomotiv Drejeskive Set fra siden tegning 1898.
• NFP 1900 11,5 Meters Lokomotiv Drejeskive Detailler tegning 1898.
• NFP 1900 Gods og Lok st Ab Fundament til 11,5 Meters Lokomotiv Drejeskive tegning.
• NFP 1900 Gods og Lok st Ab Fundament til 16 Fods Drejeskive tegning.

• NFP 1900 Udvendig Fyrgrav og Askekasse (ca år).

• NFP 1901 Brev fra Arkitekt Arboe vedr honorar.

• NFP 1902 Aalborg Station Skur til Vogninventar Ansøgning og tilladelse.
• NFP 1902 Aalborg Station Skur til Vogninventar Pudsekammer Tegning.

• NFP 1903 Breve vedr Elektricitetsanlæg og Toldgodtgørlse.

• NFP 1903 Projekt til Omforandring i Privatbanens Godspakhus i Aalborg Ansøgning og tilladelse.
• NFP 1903 Projekt til Omforandring i Privatbanens Godspakhus i Aalborg Facade tegning.
• NFP 1903 Projekt til Omforandring i Privatbanens Godspakhus i Aalborg Snit tegning.

• NFP 1904 Vandkran N 17 Tegning.

• NFP 1906 Aalborg Remise og Værksted Foto (ca år).

• NFP 1906 Matrikelkort over de private Baners Godsterminal i Aalborg.

• NFP 1907 Mastesignal No 1 Tegning.

• NFP 1907 Projekteret Jernlager Nordjyllands forenede Privatbaner Maskinafdelingen Aalborg.

• NFP 1907 Varehus for indgaaet gods Aalborg G Ansøgning og tilladelse
• NFP 1907 Varehus for indgaaet gods Aalborg G Tegning.

• NFP 1908 Forslag til Anlæg af et WC paa Privatbanegrunden i Aalborg.

• NFP 1909 Privatbaneres Plads i Aalborg Træuldsfabrik og Lager til Varer Ansøgning og tilladelse.
• NFP 1909 Privatbaneres Plads i Aalborg Træuldsfabrik og Lager til Varer Tegning.

• NFP 1913 Parti af Aalborg Station Sporplan.
• NFP 1913 1930 Parti af Aalborg Station Sporplan og Afløb.

• NFP 1913 Varehus for indgaaet gods Aalborg G 13m forlængelse Ansøgning og tilladelse.
• NFP 1913 Varehus for indgaaet gods Aalborg G 13m forlængelse.

• NFP 1914 Privatbanegaarden Parti af Remise og Værksteder i Aalborg (ca år).

• NFP 1914 Udvidelse af Remisen i Aalborg spor 13-18 (ca-år).

• NFP 1914 Forslag til Udvidelse af Elektricitetsværket i Aalborg (ca år).

• NFP 1915 Aalborg Remise og værksted Foto (ca år).     • Foto 1915 (ca år).

Aalborg Privatbaner       Navneskift den 1. april 1915
• APB 1915 Aalborg Station Sporplan.
• APB 1917 Aalborg G Varehus for indgaaet gods 7,5 m forlængelse Ansøgning og tilladelse.
• APB 1918 Aalborg Station Sporplan.
• APB 1918 DSB Aalborg Station Sporplan.
• APB 1919 Aalborg Bykort 1919.   • Udsnit.

• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Marikelkort.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Ansøgning og tilladelse.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Grundplan Tegning.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Elektrisk installation.

• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Kloak Ansøgning og tilladelse.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Kloak Oversigt.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Kloak Grundplan.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Kloak Septic Tank.

• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Porte og Vinduer.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Port.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Laage.
• APB 1920 Projekteret Remise i Aalborg Magasin.

• APB 1921 Skorsten ved ny Remise i Aalborg Ansøgning og tilladelse.
• APB 1921 Skorsten ved ny Remise i Aalborg Tegning.

• APB 1922 Varehus i Aalborg WC kloak Ansøgning og tilladelse sag 279 I.
• APB 1922 Varehus i Aalborg WC kloak Tegning sag 279 I.

• APB 1922 Projekteret Remise i Aalborg WC kloak Ansøgning og tilladelse sag 279 II.
• APB 1922 Projekteret Remise i Aalborg WC Kloak Tegning sag 279 II.

• APB 1923 Godsstationen i Aalborg Opholds og Inventarierum Ansøgning og tilladelse.
• APB 1923 Godsstationen i Aalborg Opholds og Inventarierum Tegning.

• APB 1923 Benzintank i Aalborg for AHB Motorvogn Ansøgning og tilladelse.
• APB 1923 Benzintank i Aalborg for AHB Motorvogn Tegning.

• APB 1923 Remise for Motorvogn i Aalborg Ansøgning og tilladelse.
• APB 1923 Remise for Motorvogn i Aalborg Tegning.

• APB 1923 Forslag til Værksteds Udvidelse i Aalborg udgave 1 (ca år).
• APB 1923 Forslag til Værksteds Udvidelse i Aalborg udgave 2 (ca år).
• APB 1923 Udvidelse af Værkstedederne i Aalborg.

• APB 1925 Cementfabrikken Danmark Sporplan (ca år).

• APB 1925 Parti af Aalborg Station Pladcering af Brandhaner v. Værksteder og Remise.
• APB 1925 Parti af Aalborg Station Sporplan.

• APB 1927 Imprægneringsanstalt i Aalborg.

• APB 1928 Projekteret Bygning til et Sandblæsningsanlæg i Aalborg.
• APB 1928 Tilbygning til Remisen i Aalborg spor 2 og 3.

• APB 1929 Projekteret Motor og Malærvrksted i Aalborg.
• APB 1929 Motorhus og Værkstedsbygning i Aalborg.       • Foto 1.   • Foto 2.
• APB 1929 Motorhus og Værkstedsbygning i Aalborg Tegning 282.

• APB 1930-35 ? "Den ny remise" i Aalborg Foto (ca år ?).

• APB 1931 Cementfabrikken Danmark Matrikel ved Østeraa i Aalborg.

• APB 1942 Kloak Tilladelse.

• APB 1942 Udvidelse af Lokomotivremise i Aalborg Spor 19-22 Tegning 4228.
• APB 1942 Udvidelse af Lokomotivremise i Aalborg Spor 19-22 4228 I.
• APB 1942 Udvidelse af Lokomotivremise i Aalborg Spor 19 22 4228 II. (ikke udført)

• APB 1943 Sabotage mod Privatbanens Lokomotivremise - Mange billeder. (Ekstern link)

• APB 1943 Opmaaling af Funktionærbygning i Aalborg.

• APB 1944 Remise ved Kjærs Mølle i Aalborg Kloak Ansøgning og tilladelse.
• APB 1944 Remise ved Kjærs Mølle i Aalborg Kloak Ansøgning Tegning.

• APB 1948 Værksteder og Remise i Aalborg Situationsplan.

• APB 1948-Aalborg G Station Sporplan.

• APB 1949 Forslag til ændring a Maskinværksteder i Aalborg Bilag til betænkning.

• APB 1951 Funktionærbygning i Aalborg Forslag (ca år).

• APB 1951 Pakhus Jyllansgade Aalborg Kontor indrteng Tegning Ansøgning og tilladelse.

• APB 1952 Ombygning Sag 425-00 Beskrivelse af ændinger ved Remiser og Værksteder i Aalborg.
• APB 1952 Ombygning sag 425-06 Remise og Værksteder i Aalborg Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 425-11 Funktionnærbygning i Aalborg Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 425-12 Remisen i Aalborg Port 1-5 Udbygning Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 425-13 Motorværksted i Aalborg Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 425-14 Varmecentral og Cykelskur i Aalborg Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 425-17 Værksted Prøverum i Aalborg Tegning.

• APB 1952 Ombygning sag 165-01 Spærfag over funktioæerbygn i Aalborg Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 165-02 Spærfag over mellembygning i Aalborg Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 165-03 Udvidelse af magasin i Aalborg bærende konstruktioner Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 165-04 Varmecentral i Aalborg bærende konstruktioner Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-05 Fuktioærbygning i Aalborg fundering Tegninger.
• APB 1952 Ombygning sag 165-06 Rørkanaler tværsnit i Aalborg Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-07 Planer med installationer i Aalborg Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-08 Funktionærbygning i Aalborg Planer med installationer.
• APB 1952 Ombygning sag 165-09 Varmtvand forsyning i Aalborg Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-10 Opvarmningsanlæg i Aalborg Diagrammer Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-11 Varmecentral i Aalborg Planer med installationer Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-12 Varmecentral i Aalborg Diagrammer Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-21-Værksted i Aalborg Prøverum fundering Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-22 Forandring af tagværk over remiser i Aalborg ved spor 3 Tegning.
• APB 1952 Ombygning sag 165-24 Værksted i Aalborg Løfteplads for dieselloko Details af jernbeton.
• APB 1952 Ombygning sag 165-25 Remise i Aalborg Mur mellem spor 7-8 Tegning.

• APB 1952 Remise Fyrgrav i Motorværksted (ca år).

• APB 1952 Ombygning i Aalborg Ansøgning sag 425 LbN 12433.
• APB 1952 Kloak og WC i Aalborg Ansøgning og tilladelse.
• APB 1952 Ombygning i Aalborg Ansøgning sag 425 LbN 12433.
• APB 1952 nedrivning af skorsten i Aalborg sag 425.

• APB 1953 Ombygning i Aalborg tilladelse og beregninger LbN 12433.
• APB 1953-1955 Ombygning i Aalborg Skrivelser.

• APB 1953 Værkstedet i Aalborg El-tavler.

• APB 1953 Maskinafdelingen i Aalborg Bygningsoversigt.

• APB 1954 Remisen i Aalborg Sideinspektionsgrave spor 17.

• APB 1954 Maskinafdelingen i Aalborg Bygningsoversigt (ca år).

• APB 1958 DSB Aalborg Station sporplan.

• APB 1959 WC i kontor Jyllandsgade i Aalborg Ansøgning og tilladelse.
• APB 1959 Kloak Jyllandsg i Aalborg Tegning Ansøgning og tilladelse.

• APB 1960 Aalborg Luftfoto Kgl Bibliotek Sylvest Jensen (udsnit 1)
• APB 1960 Aalborg Luftfoto Kgl Bibliotek Sylvest Jensen (udsnit 2)
• APB 1960 Aalborg Luftfoto Kgl Bibliotek Sylvest Jensen (udsnit 3)

NFP = Nordjyllands forenede Privatbaner 1898.                     Nogle af PDF filerne indeholder flere sider.
APB = Aalborg Privatbaner 1915.
FFJ   = Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane 1897-1969.
            Fjerritslev - Nørresundby 1897. Fjerritslevbanen.
            Nørresundby - Frederikshavn 1899. Sæbybanen    Asaa-Ørsø 1914. Asaabanen
AHB = Aalborg-Hvalpsund Jernbane 1899-1969 Hvalpsundbanen.
ANSJ = Aars-Nibe-Svendstrup 1899. Aars-Hvalpsund 1910. Nibebanen.
             Færgeruten Sundsøre-Hvalpsund 1927-(1969).
AHJ = Aalborg-Hadsund Jernbane 1900-1969.
 
Driftsfællesskab
Nordjyllands forenede Privatbaner
Aalborg Privatbaner

Baneselskaber
Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane
Aalborg-Hvalpsund Jernbane
Aalborg-Hadsund Jernbane
• Artikel om Aalborg G. Station
  i Jernbanen Nr 4 1992


FFJ Nr 1 ved Remisen (midlertidigt lokomotivskur)
i Aalborg ved Vesterbro/Prinsensgade ca 1897


Privatbanegaarden i Aalborg   Varehus 1900


Lokomotivremise med Funktionærbygning   1900


11,5 Meters Lokomotiv Drejeskive 1900


Parti af Remise og Værksteder ca 1914

Privatbanens Værksted   1906


Parti af Remisen i Aalborg   Spor 13-18   ca 1914


"Den Ny" Remise i Aalborg 1920


"Kilervogns remisen" i Aalborg 1923


Ny Motorhus og Værkstedsbygning 1929


Forslag til udvidelse af remisen spor 19-22 1942


Værksteder og Aalborg G Station Sporplan 1948


Ombygning af Funktionnaerbygningen 1952


Maskinafdelingen Bygningsoversigt 1953

<<APB Anlæg   <<APB     <<Forside
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub