Aalborg Privatbaner   Tjenestekøreplaner

APB Tjenestekøreplan
Gyldig fra 26. maj 1968
til 31. maj 1969


21,5 x 28,5 cm
•Tillæg

APB Tjenestekøreplan
Gyldig fra 28. maj 1967
til 25. maj 1968


21,5 x 28,5 cm
Skrivelser indlagt i køreplanen:
•DSB køreplan 25a    •TIB
•Tillæg I    •Bremsevejledning
Den sidste APB Tjenestekøreplan
hvor Sæbybanen er anført.


<<Publikumskøreplaner

<<Trafik     <<APB     <<Forside
     
APB Tjenestekørplanens
indledne bemærkninger

•APB TIB 30. maj 1965
•APB TIB 28. september 1958


21,5 x 27 cm

APB Tjenestekøreplan
Gyldig fra 22. maj 1966
til 27. maj 1967


21,5 x 28,5 cm
•Tillæg             •Brugt udgave
     
APB Grafisk køreplan Hverdage Gyldig fra 22. maj 1955

 

• Tom
  skabelon 74 x 45 cm

  Alle tog Svenstrup-Aalborg-Nørresundby

DSB Tjenestekøreplan 25a  Sn-Ab-Ns

•26. maj 1968 til 31. maj 1969
•28. maj 1967 til 25. maj 1968
•22. maj 1966 til 27. maj 1967

Læg mærke til at togne fra Sæby først ankom til
Nørresundby Havnestation og der efter til
Nørresundby Satsbanestation der i denne
forbindelse er signalerne ved broen og trekanten.


•Rd-Fh 25   26. maj 1968 til 31. maj 1969

17,5 x 25 cm

Aalborg Privatbaner Cirkulærer
• Nr. R 534 1969 Nedlæggelse pr. 1. april 1969.
• Nr. D.   1 1969 Motorvejsbyggeri mellem Aalborg og Gug.
• Nr. D. 41 1968 Vedr.: Ny køreplan, gyldig fra 29. sept 1968.
• Nr. D. 30 1968 Vedr.: Ny køreplan. gyldig fra 26. maj 1968.
• Nr. D. 18 1968 Rettelser til TIB - Indstill. af Sæbybanens drift.
• Nr. D. 25 1967 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 23 1967 Blinklyssignal i Gudumholm.
• Nr. D. 19 1967 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 16 1967 APB vogne må ikke indlemmes i DSB tog.
• Nr. D.   2 1967 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 60 1966 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 54 1966 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 46 1966 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 45 1966 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 42 1966 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 30 1966 Rettelser til TIB - Autom. advarselssignaler.
• Nr. D. 86 1952 Postbefordringen i jule- og nytårsperioden.
• Nr. D.   9 1952 Postbefordringen i Paasken.
• Nr. D       1952 Hastighesanedsættelse.
• Nr T.        1952 Meddelelse om Afbrydelse af den elektriske strøm.
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 4. Oktober 1953


21,5 x 27 cm
 
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 12. Oktober 1945


21 x 26 cm

 
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 1. Juni 1942
og Særtogsanmeldelser


20,5 x 26 cm
 
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 15. Janar 1940


20,5 x 26 cm

Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 15. Maj 1936
og Særtogsordrer


18 x 22,5 cm
 
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 1. Oktober 1930


18 x 22,5 cm

 
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 15. Maj 1927
Tektur I


          15,5 x 22,5 cm
 
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 1. Oktober 1923


          14 x 22,5 cm
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 1. Oktober 1922
Tektur I


          14,5 x 22,5 cm
 
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 1. Oktober 1920
Tektur I og II


        13 x 21,5 cm
 
Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplan

Gyldig fra 1. Oktober 1916


      12,5 x 21,5 cm

 
Samlet af Dansk Jernbane-Klub