Privatbane Motortog     Frichs 750 Hk Diesellokomotiv     "Marcipanbrød"

Fabrikkens detailtegninger
<< Forside
<< Motortog
<< 750 Hk lok

• Frichs 301L - Oversigt over detailtegninger og lidt historie.
• Frichs 301L - Alle 425 detailtegninger - 148 Mb zip-fil
• Frichs 301L - Alle tegningsfortegnelser 2621 - 68 Mb zip-fil
• Frichs 301L - Tegningsfortegnelse 2886

Tegninger og tegningsfortegnelse 2621:

1  Samlingstegning, beregninger, udv. maling Tegningsfortegnelse
301L-1.011 Perspektivtegning.pdf

• Gruppe 1 zip

301L-1.020 Samlingstegning.pdf
301L-1.040 Linietegning for tagende.pdf
301L-1.050 Tværsnit i lokomotiv.pdf
301L-1.08 Krydsmåling af bogie 1 efter påkørsel.pdf
301L-1.113 I Beregning af drivaksler.pdf
301L-1.113 II Beregning af drivaksler.pdf
301L-1.130 Vægtopstilling.pdf
301L-1.131 Løftning af loko mm..pdf
301L-1.140 Beregning af vognkasseside.pdf
301L-1.140 I Beregning af vognkasseside.pdf
301L-1.140 II Beregning af vognkasseside.pdf
301L-1.140 III Beregning af vognkasseside.pdf
301L-1.141 Beregning af sidevæg for overdel.pdf
301L-1.142 Beregning af sidevæg for overdel.pdf
301L-1.143 Beregning af sidevæg for overdel.pdf
301L-1.144 Beregning af sidevæg for overdel.pdf
301L-1.170 Trækkraftkurve 1_4,33.pdf
301L-1.171 Trækkraftkurve 1_3,45.pdf
301L-1.173 Virkningsgradskurve for hovedgenerator.pdf
301L-1.174 Virkningsgradskurve for hjælpegenerator.pdf
301L-1.400 Beregning af bærefjedre.pdf
301L-1.400 Fjederberegning.pdf
301L-1.480 Bremseberegning.pdf
301L-1.481 Beregning af bremsevægt.pdf
301L-1.482 Beregning af bremsevægt.pdf
301L-1.486 Kræfter ved bremsehængere.pdf
301L-1.500 Udvendig maling af overbygning og tag.pdf

2  Ledig

3  Stålskelet inklusiv dele til førerplads arrangement, skillerum mv.
301L-3.010 Stålskelet.pdf

• Gruppe 3 zip

301L-3.130 Væg mellem fører- og maskinrum.pdf
301L-3.131 Dele til beklædning af væg mellem fører- og maskinrum.pdf
301L-3.132 I Træbeklædning af væg mellem fører- og maskinrum.pdf
301L-3.132 II Beklædning af væg mellem fører- og maskinrum.pdf
301L-3.132 III Træbeklædning af væg mellem fører- og maskinrum.pdf
301L-3.133 Dele til træbeklædning af væg mellem fører- og maskinrum.pdf
301L-3.134 Lem for demontering af styreaksel.pdf
301L-3.135 Dæklister til træbeklædning af væg mellem fører- og maskinrum.pdf
301L-3.136 Huller for opsætning af beklædning i førerrum.pdf
301L-3.137 Huller for opsætning af træværk ved vinduer i førerrum.pdf
301L-3.140 Væg mellem maskin- og generatorrum.pdf
301L-3.141 Dele til væg mellem maskin- og generatorrum.pdf
301L-3.142 Afdækning ved generator.pdf
301L-3.143 Dele til afdækning ved generator.pdf
301L-3.148 Regnlister.pdf
301L-3.300 Brystningsliste.pdf
301L-3.302 Placering af lapper og gennemføringsrør på brystning.pdf
301L-3.320 Sidevægssøjler afsk.-tegn..pdf
301L-3.330 Lapper på sidevægssøjler I.pdf
301L-3.331 Lapper på sidevægssøjler II.pdf
301L-3.334 Afstivninger mellem søjler.pdf
301L-3.335c Lapper og propper.pdf
301L-3.335e Lapper og propper.pdf
301L-3.350 Førerpladsarrangement.pdf
301L-3.360 Førerbord.pdf
301L-3.361 Plader til førerbord.pdf
301L-3.362 Profiljern til førerbord.pdf
301L-3.363 Dele til førerbord.pdf
301L-3.364 Lemme og plader til førerbord.pdf
301L-3.365 Messingliste til førerbord.pdf
301L-3.366 Skærm for førerbremse.pdf
301L-3.368 Dødmandspedal og stativ for hovedkontroller.pdf

4  Beklædning indvendig og udvendig Tegningsfort.    • Gruppe 4 zip
301L-4.060 Pladebeklædning.pdf
301L-4.071 Side- og endevægsplader over brystning.pdf
301L-4.072 Side- og endevægsplader under brystning.pdf
301L-4.081 Udfoldning af side- og endevægsplader over brystning.pdf
301L-4.200 ad Indvendig beklædning af førerrum.pdf
301L-4.202 Beklædning af ydervæg.pdf
301L-4.203 Loft i førerrum.pdf
301L-4.204 Dele til beklædning af loft og ydervægge i førerrum.pdf
301L-4.205 Dæklister til loft og frontvæg.pdf
301L-4.206 Lem i loft i førerrum.pdf
301L-4.207 Afdækning for omskifterstang for luftspjæld i frontjalousi.pdf
301L-4.270 Rullegardin for frontvindue i førerrum.pdf

5  Døre, vinduer og Jalousier Tegningsfortegnelse         • Gruppe 5 zip
301L-5.010 Dør i væg mellem fører- og maskinrum.pdf
301L-5.031 Karmvinkler.pdf
301L-5.032 Runde hjørner ved vinduer.pdf
301L-5.033 Afslutningsstykker over vinduer.pdf
301L-5.040 Dør i væg mellem maskin- og genaratorrum.pdf
301L-5.050 Arrangement af Pintsch vinduesløfter.pdf
301L-5.051 Konsol for Pintsch vinduesløfter.pdf
301L-5.052 Snorskive og wireafskærmning ved Pintsch vinduesløftere.pdf
301L-5.102 Frontvindue i førerum.pdf
301L-5.111 Metalrammer for sidevinduer på førerpladser.pdf
301L-5.112 Sidevindue i førerrum.pdf
301L-5.120 Arrangement af vinduer i generator- og maskinrum.pdf
301L-5.121 I Aftagelig ramme for delt vindue i maskin- og generatorrum.pdf
301L-5.121 Metalramme for vinduer i maskinrum.pdf
301L-5.122 I Aftagelig ramme for delt vindue i maskin- og generatorrum.pdf
301L-5.122 II ad Trælister til vinduer i maskinrum.pdf
301L-5.122 II Fast ramme for delt vindue i maskin- og generatorrum.pdf
301L-5.230 Betjening af ventilationsanlæg.pdf
301L-5.260 Arrangement af vinduesvisker.pdf
301L-5.261 Visker til vinduesvisker.pdf
301L-5.520 Sidedør i maskinrum.pdf
301L-5.522 Vinduesramme for sidedør i maskinrum.pdf
301L-5.523 Dele til sidedør i maskinrum.pdf
301L-5.524 Dele til sidedør i maskinrum.pdf

6  Tag og loft Tegningsfortegnelse

• Gruppe 6 zip

301L-6.010 Tag over førerum.pdf
301L-6.011 Dele til tag over førerrum.pdf
301L-6.020 Tag over maskinrum.pdf
301L-6.021 Dele til tag over maskinrum.pdf
301L-6.029 Løfteøsken til tag over maskinrum.pdf
301L-6.031 Ventilatorhus i tag over generatorrum.pdf
301L-6.032 Loft ved kølere over generatorrum.pdf
301L-6.033 Ventilatorhus i tag over generatorrum.pdf
301L-6.038 Afløb fra tag over generatorrum.pdf
301L-6.040 Topramme.pdf
301L-6.041 Lapper på topramme.pdf
301L-6.060 Tagbuer smedetegning.pdf
301L-6.060b Tagbuer smedetegning.pdf
301L-6.081 Væg på tagbue mellem fører- og motorrum.pdf
301L-6.081 Væg på tagbue mellem motor- og generatorrum.pdf
301L-6.171 Fodstykke for sugeventilator.pdf
301L-6.173 Fodstykke for sugeventilator i førerrum.pdf
301L-6.180 Forstærkning for skorsten.pdf
301L-6.310 Ventilationlem i taget.pdf

7  Fundaments ramme Tegningsfortegnelse

• Gruppe 7 zip

301L-7.010 Fundamentsramme.pdf
301L-7.030 Dele til fundamentsramme.pdf
301L-7.031 Dele til fundamentsramme.pdf

8  Dele til fundamentsrammer Tegningsfortegnelse     Gruppe 8 zip
301L-8.210 Leje for firepunktsophængning.pdf
301L-8.400 Rammeanordning for bogie.pdf
301L-8.400 Rammearrangement.pdf
301L-8.460 Arrangement af rammesidedrager.pdf
301L-8.460 Rammeplade for bogie.pdf
301L-8.470 ad Bøsning i holder for bremsehænger.pdf
301L-8.470 Dele til rammeplade for bogie.pdf
301L-8.470 Dele til rammesidedrager.pdf
301L-8.479 Udskæring af plader.pdf
301L-8.520 Forreste og bageste rammetværforbindelse.pdf
301L-8.521 Forreste hjørneforbindelser på bogier.pdf
301L-8.521 Bageste rammetværafstivning.pdf
301L-8.550 Arrangement af midterste rammetværforbindelse.pdf
301L-8.551 Dele til midterste rammetværforbindelse.pdf

9  Dele til puffer, banerømmer og snenæser Tegningsfortegnelse  
301L-9.010 Arrangement af pufferplanke.pdf

• Gruppe 9 zip

301L-9.011 ad Dele til pufferplanke.pdf
301L-9.011 Dele til pufferplanke.pdf
301L-9.012 Dele til pufferplanke.pdf
301L-9.110 Kobbelgreb på pufferplanke.pdf
301L-9.280 Arrangemen af sneskærme og banerømmer.pdf
301L-9.290 Dele til sneskærme og banerømmer.pdf

10  Træk, stød og koblingsdele Tegningsfortegnelse   Gruppe 10 zip
301L-10.110 Arrangement af trækkrog.pdf
301L-10.120 Dele til trækkrog.pdf
301L-10.140 Trækkrog.pdf
301L-10.160 Stødpude for skruekobling.pdf

  11  Fjedre og akselkasse   (Tegningsfortegnelse mngler)

• Gruppe 11 zip

301L-11.040 Akselkassefjeder.pdf
301L-11.060 Anslag og mellemlæg for akselkassefjeder.pdf
301L-11.150 Leje for fjederbalance.pdf
301L-11.160 Vinkelbalance og forbindelsesled.pdf
301L-11.169 Udskæring af vinkelbalance.pdf
301L-11.300 Fjederarrangement.pdf
301L-11.301 Arrangement af fjederbalance.pdf
301L-11.350 Spændeskrue for akselkassefjeder.pdf
301L-11.360 Tryksko for evolutfjeder.pdf
301L-11.361 ad Bøsning i hus for gummiklods ved vinkelbalance.pdf
301L-11.361 Hus for gummiklods over evolutfjeder ved vinkelbalance.pdf

  12  Hjulsæt og aksellejer   (Tegningsfortegnelse mngler)

• Gruppe 12 zip

301L-12.030 Drivhjulsæt.pdf
301L-12.033 Stempling af hjulsæt.pdf
301L-12.040 Løbehjulsæt.pdf
301L-12.110 Akselmøtrik med sikring.pdf
301L-12.111 Akseltap for driv- og løbehjulsæt.pdf
301L-12.150 SKF akselleje.pdf
301L-12.152 Akselkassedæksel ved hastighedsmåler.pdf
301L-12.160 Glidesko for akselleje.pdf
301L-12.320 Aksellejeføring.pdf
301L-12.380 Akselgaffelforbindelsesstykke.pdf

13  Centrumstykker samt smøring af dette og akselkasseføringer
301L-13.020 Bogier (1).pdf

• Gruppe 13 zip

301L-13.020 Bogier.pdf
301L-13.150 Centrumstykke.pdf
301L-13.170 Sideunderstøtning.pdf
301L-13.220 Sikkerhedskæde.pdf
301L-13.240 Lodret sikringsanordning mellem vognkasse og bogie.pdf
301L-13.440 Smøring af centrumstykke.pdf
301L-13.440a Smøring af centrumstykke.pdf

14  Gulv og trin Tegningsfortegnelse

• Gruppe 14 zip

301L-14.110 Fodtrin ved indstigning.pdf
301L-14.121 Rangerfodtrin.pdf

15  Undervogn Tegningsfortegnelse

• Gruppe 15 zip

301L-15.010 Undervogn.pdf
301L-15.030 Sidedrager.pdf
301L-15.040 Forstærkninger for sidedragere.pdf
301L-15.060 Bolsterstykke.pdf
301L-15.061 Dele for bolsterstykke.pdf
301L-15.062 Dele for bolsterstykke.pdf
301L-15.100 Tværdrager under dynamo.pdf
301L-15.101 Dele til tværdrager under dynamo.pdf
301L-15.102 Tværdragere.pdf
301L-15.103 Dele til tværdragere.pdf
301L-15.190 Løftebeslag.pdf
301L-15.240 Gulvbærere støddragere.pdf
301L-15.241 Gulvbærere.pdf
301L-15.242 Gulvbærere.pdf
301L-15.243 Gulvbærere (ophængningsjern).pdf
301L-15.510 Gulv i maskin- og generatorrum.pdf
301L-15.511 Lem i gulv i maskinrum.pdf
301L-15.512 Aftapningsbeholder for rende ved lem i maskinrum.pdf
301L-15.512a Aftapningsbeholder for rende ved lem i maskinrum.pdf
301L-15.518 Rende for lem i gulv i maskinrum.pdf
301L-15.550 Gulv i førerrum.pdf
301L-15.551 Lemme til gulv i førerum.pdf<< Forside   << Motortog   << 750 Hk lok
 
16  Vandbeholdere, oliebeholdere og sanding Tegningsfort.
301L-16.010 Kølevandsbeholder 180 l.pdf • Gruppe 16 zip
301L-16.011 Plader og rør for kølevandsbeholder.pdf
301L-16.012 Flanger og studse til kølevandsbeholder.pdf
301L-16.020 Afløbsledninger fra maskinrum.pdf
301L-16.030 Ophængning af 180 l kølevandsbeholder.pdf
301L-16.095 Ophængning af brændselsolie- og kølevandspåfyldningsslange.pdf
301L-16.0100 Kølevandsbeholder 180 l.pdf
301L-16.0110 Plader og rør for kølevandsbeholder.pdf
301L-16.0120 Flanger og studse til kølevandsbeholder.pdf
301L-16.480 Brændselsoliebeholder 700 l.pdf
301L-16.481 Dele til brændselsoliebeholder 750 l.pdf
301L-16.490 Befæstelse af brændselsoliebeholder.pdf
301L-16.520 Spildebakke og tragt under kølevandsbeholder.pdf
301L-16.540 Brændselsolieviser.pdf
301L-16.540a ad Inddeling af brændselsolieskala.pdf
301L-16.541 Brændolieviser i maskinrum I for beholder i II.pdf
301L-16.541a Brændolieviser i maskinrum I for beholder i II.pdf
301L-16.541b Brændolieviser i maskinrum I for beholder i II.pdf
301L-16.580 Brændolieledninger i maskinrum.pdf
301L-16.582 Arrangement af brændselsoliehåndpumpe og filter i maskinrum.pdf
301L-16.585 Gummislange for tømning af brændselsoliebeholder.pdf
301L-16.590 Træk udefra af hane for brændselsolie.pdf
301L-16.620 Ramme for spildebeholdere.pdf
301L-16.710 Rørdiagram for brændselsolieledninger.pdf
301L-16.790 Arrangement af CJC finfilter.pdf
301L-16.791 Dele til CJC finfilter under gulv.pdf
301L-16.792 Dele til CJC finfilter under gulv.pdf
301L-16.793 Holder for kappe til CJC filter.pdf
301L-16.800a Oliebeholder under gulv.pdf
301L-16.800b Oliebeholder under gulv.pdf
301L-16.801 Dele til oliebeholder under gulv.pdf
301L-16.801 Detail til oliebeholder under gulv.pdf
301L-16.801b Detail til oliebeholder under gulv.pdf
301L-16.802 Dele til oliebeholder over gulv.pdf
301L-16.802 Detail til oliebeholder under gulv.pdf
301L-16.803 Rørtilslutninger for smøreoliebeholder under gulv.pdf
301L-16.804 Afluftning af smøreoliebeholder under gulv.pdf
301L-16.870 Rørdiagram for smøreolieledninger.pdf
301L-16.890 Arrangement af lyddæmper.pdf
301L-16.900 Lyddæmper.pdf
301L-16.901 Endestykke med flange for lyddæmper.pdf
301L-16.910 Isolationskappe for lyddæmper ved skorsten.pdf
301L-16.911 Isolationskappe for lyddæmper ved ladeblæser.pdf
301L-16.920 Ophængning af lyddæmper.pdf
301L-16.960 Skorsten med beskyttelseskappe.pdf
301L-16.980 Teleskoprør med kuglering og skål.pdf
301L-16.982 Overgangsstykke fra ladeblæser.pdf

17  Skabe til værktøj o. Lign Tegningsfortegnelse   • Gruppe 17 zip
301L-17.040 Arrangement af sanding på bogier.pdf
301L-17.070 Sandkasse i førerrum.pdf
301L-17.190 Lomme for tegninger.pdf
301L-17.240 Værktøjsbræt i maskinrum.pdf
301L-17.241 Dele til værktøjsbræt i maskinrum.pdf
301L-17.290 Skab for signaler i førerbord.pdf
301L-17.291 Dele til skab for signaler i førerbord.pdf

18  Kabelgennemføringer og kanaler Tegningsfort.   • Gruppe 18 zip
301L-18.661 Kabelkanalgennemføringer i tværdragere.pdf
301L-18.670 Kabelkanal mellem forende og bolsterstykke.pdf
301L-18.671 Dele til kabelkanal mellem forende og bolsterstykke.pdf
301L-18.680 Kabelkanal mellem bolsterstykke og tværdrager under generator.pdf
301L-18.681 kabelkanal mellem bolsterstykke og tværdrager under generator.pdf
301L-18.682 Dele til kabelkanal mellem bolsterstykke og tværdragere.pdf
301L-18.690 Kabelkanal mellem tværdragere under generatorer.pdf
301L-18.691 Dele til kabelkanal mellem tværdragere under generatorer.pdf
301L-18.692 Dele til kabelkanal mellem tværdragere under generatorer.pdf
301L-18.700 Kabelkanaler i generatorrum.pdf
301L-18.701 Dele til kabelkanaler i generatorrum.pdf

19  Ledig

20  Ledig

21  Banemotorer med indsugning Tegningsfortegnelse     • Gr. 21 zip
301L-21.360 Arrangement af banemotorophængning.pdf
301L-21.361 Dele til ophængning af banemotor.pdf
301L-21.400 Afluftning af krumtaphus.pdf
301L-21.560 Arrangement af luftkanaler.pdf
301L-21.571 Luftkanal i tag over førerrum.pdf
301L-21.572 Plader til luftkanal i førerrumstag.pdf
301L-21.573 Dele til luftkanal i førerrumstag.pdf
301L-21.574 Placering af lapper på luftkanal i tag over førerrum.pdf
301L-21.575 Lodret luftkanal i førerrum.pdf
301L-21.576 Luftkanal under gulv i førerrum.pdf
301L-21.578 Spjæld i luftkanal.pdf
301L-21.578a Spjæld i luftkanal.pdf
301L-21.579 Frontjalousi.pdf
301L-21.581 Luftkanal i tag over maskinrum.pdf
301L-21.582 Dele til luftkanal i tag over maskinrum.pdf
301L-21.584 Bøjning fra hovedluftkanal til ventilator i maskinrum.pdf
301L-21.585 ad Lodret luftkanal i maskinrum.pdf
301L-21.585 Lodret luftkanal i maskinrum.pdf
301L-21.586 Luftkanal under gulv i maskinrum.pdf
301L-21.586a Luftkanal under gulv i maskinrum.pdf
301L-21.589 Trådvæv i luftkanalåbning i generatorrum.pdf
301L-21.590 Ventilator for banemotor (1).pdf
301L-21.590 Ventilator for banemotor.pdf
301L-21.591 Ventilator i maskinrum for banemotor.pdf
301L-21.632 Filter for jalousi i sidevægge i generatorrum.pdf

22  Bremser Tegningsfortegnelse

• Gruppe 22 zip

301L-22.020 Bremserørdiagram.pdf
301L-22.030 Bremserør på førerplads.pdf
301L-22.0301 Bremserør på førerplads.pdf
301L-22.031 Bremserørplan førerpladsenderne.pdf
301L-22.032 Bremserørplan vognmidte.pdf
301L-22.035 ad Trykluftventil og rør til bremserelæ.pdf
301L-22.035 Arrangement af rør til førerkontrolventil og manøvrestrømsudkobler.pdf
301L-22.037 Kompressorrør.pdf
301L-22.040 Rørholdere for bremserør på undervogn.pdf
301L-22.051 Arrangement af håndbremse i undervogn.pdf
301L-22.053 Arm og leje for håndbremse i undervogn.pdf
301L-22.055 Vinkelarm og leje for håndbremse på bogie.pdf
301L-22.063 Spindel og styr for håndbremse.pdf
301L-22.064 Tandhjul for håndbremse.pdf
301L-22.065 Afdækning for håndbremse.pdf
301L-22.120 Bremsearrangement.pdf
301L-22.121 Underste bremsetravers.pdf
301L-22.123 Bremsestænger og trykled.pdf
301L-22.124 Bremseklods.pdf
301L-22.125 Indstilling af bremseklodser.pdf
301L-22.126 Bremsehængere.pdf
301L-22.128 Øverste bremsetravers og udligningsarm.pdf
301L-22.131 Fangbøjler for bremsetravers og banemotor.pdf
301L-22.131 Understøtning af udligningsarm og trykstang.pdf
301L-22.132 Ruller og styr for bremsestænger.pdf
301L-22.136 Boltesikring ved bremseklods.pdf
301L-22.139 Trækled i bremsetøj.pdf
301L-22.150 Arrangement af håndbremse på førerplads.pdf
301L-22.151 Dele til håndbremse på førerplads.pdf
301L-22.230 Trækstænger for håndbremse.pdf
301L-22.280 Leje for håndbremseaksler og spindler.pdf
301L-22.350 Bundramme for el-motor og kompressorkobling.pdf
301L-22.351 Fastspænding af kompressor.pdf
301L-22.352 Skærm for kobling på kompressor.pdf
301L-22.360 Kompressorkobling.pdf
301L-22.360b Flange for kompressorkobling.pdf
301L-22.420 Arrangement af mellemkøler.pdf
301L-22.510 Arrangement af rør for kompressorstarteventil.pdf
301L-22.520 Ophængning af bremsecylinder.pdf
301L-22.570 Ophængning af hovedluft- fløjte og sandbeholder.pdf
301L-22.571 Ophængning af trykluftdele på motorbogie.pdf
301L-22.572 Ophængning af udligningsbeholder.pdf
301L-22.600 Holder for trykluftdele på førerplads.pdf
301L-22.610 Isolationskappe for olieudskiller.pdf
301L-22.620 Ophængninger af olieudskiller.pdf
301L-22.646 Forskruninger for luftbeholder.pdf
301L-22.651 Holder for bremsekoblingslange.pdf
301L-22.691 Holder for bremsecylindermanometer.pdf
301L-22.800 Bremsearme med tilbagetræksfjeder.pdf
301L-22.840 Arrangement af bremserør på bogie.pdf
301L-22.990 Dele til trykluftudrustning.pdf

23  Håndtag på vognsiden Tegningsfortegnelse

• Gruppe 23 zip

301L-23.060 Håndstænger på vognside.pdf

24  Holdere og skilte. Ejendomsskilte. Placering af påskrifter
301L-24.--- Våbenskjold.pdf

• Gruppe 24 zip

301L-24.070 Konsol for nederste signallanterne (2).pdf
301L-24.070 Konsol for nederste signallanterne.pdf
301L-24.070a Konsol for nederste signallanterne.pdf
301L-24.080 Konsol for projektør på tag.pdf
301L-24.081 Dele til konsol for projektør på tag.pdf
301L-24.090 Arrangement af signalholdere og lanterner samt lyskoblinger (2).pdf
301L-24.090 Arrangement af signalholdere og lanterner samt lyskoblinger (VLTJ).pdf
301L-24.090 Arrangement af signalholdere og lanterner samt lyskoblinger.pdf
301L-24.090a Arrangement af signalholdere og lanterner samt lyskoblinger.pdf
301L-24.091 ad Holder til signalglas.pdf
301L-24.091 Dele til lanterne (2).pdf
301L-24.091 Dele til lanterne.pdf
301L-24.190 Signalholdere.pdf
301L-24.260 Ejendomsskilt (HFHJ).pdf
301L-24.261 Ejendomsskilt (OHJ).pdf
301L-24.262 Ejendomsskilt (LJ M 31).pdf
301L-24.263 Ejendomsskilt (LJ M 32).pdf
301L-24.264 Ejendomsskilte (HHJ M 3).pdf
301L-24.265 Ejendomsskilt (VLTJ).pdf
301L-24.266 Ejendomsskilt (GDS).pdf
301L-24.267 Ejendomsskilt (FFJ).pdf
301L-24.268 Ejendomsskilt (AHJ).pdf
301L-24.280 Skiltearrangement på bogie.pdf
301L-24.310 Skiltearrangement.pdf
301L-24.311 Påskriftarrangement.pdf

25  Køleanlæg Tegningsfortegnelse

• Gruppe 25 zip

301L-25.520 Arrangement af kølebatteri.pdf
301L-25.540 Afluftning af ventilatormotor.pdf
301L-25.570 Beskyttelsesnet og ophængning af køler.pdf
301L-25.601 Bøjninger og flanger for oliekølere.pdf
301L-25.628 Kølevandsdiagram.pdf
301L-25.640 Rør i maskinrum for vand og oliekølere.pdf
301L-25.641 Rørgennemføringer i kølekammerendevægge.pdf
301L-25.642 Vingepumpe med rør og omstillingshaner.pdf
301L-25.643 Rørholdere i maskinrum.pdf
301L-25.644 Skilt ved vingepumpe for kølevandspåfyldning.pdf
301L-25.710 Beskyttelsesnet for ventilatorer.pdf
301L-25.740 Ventilator løbehjul.pdf
301L-25.850 Fjerntermometre med ledninger.pdf

26  Batteriskabe, fløjte og hastighedsmåler Tegningsfortegnelse
301L-26.010 Varmeledning til førerplads.pdf

• Gruppe 26 zip

301L-26.011 Ændring af varmetilgangsledning for førerplads.pdf
301L-26.020 Radiator og fodvarmer i førerrum.pdf
301L-26.310 Arrangement af hastighedsmåler.pdf
301L-26.310a Arrangement af hastighedsmåler.pdf
301L-26.330 Ophængning af centrifugalkontakt på bogie.pdf
301L-26.350 Dele til hastighedsmåler.pdf
301L-26.360 Arrangement af fløjte- og vinduesviskerrør.pdf
301L-26.361 Spændestykke for fløjteventil.pdf
301L-26.362 Arrangement af unioner på rør for vinduesvisker.pdf
301L-26.363 Arrangement af vinduesvisker.pdf
301L-26.365 Kontrolmål for vinduesvisker.pdf
301L-26.840 Akkumulatorkasse.pdf
301L-26.841 Akkumulatorkasse.pdf
301L-26.850b Batteri og apparatskab.pdf
301L-26.850c Batteri og apparatskab ved maskinrum I.pdf
301L-26.851 Batteri og apparatskab ved maskinrum II.pdf
301L-26.860c Profiljern for batteri og apparatskab.pdf
301L-26.860d Profiljern for batteri og apparatskab.pdf
301L-26.870 Plader for batteri og apparatskab.pdf
301L-26.870b Plader for batteri og apparatskab.pdf
301L-26.871b Låger for batteri og apparatskabe.pdf
301L-26.872 ad Udfræsninger i lemme til batteriskab for Aalborg Pb.pdf
301L-26.872b Dele til låger for batteri og apparatskabe.pdf
301L-26.890 Blybakke og underlag for batteri og apparatskab.pdf
301L-26.890a Blybakke og underlag for batteri og apparatskab.pdf
301L-26.900 Luftkanal til batteriskab.pdf
301L-26.901 Dele til luftkanal til batteriskab.pdf

27  Skærme for køreretningsomskiftere Tegningsforteg.   • Gr. 27 zip
301L-27.700 Arrangement af skærme for køreretningsomskifter.pdf
301L-27.701 Dele til skærme for køreretningsomskifter.pdf

28  Arrangement for slutsignaler, særtogsskiver og pulverslukkere
301L-28.010 Inventarfortegnelse.pdf

• Gruppe 28 zip

301L-28.180 Arrangement af beholdere for brændsel- og smøreoliefiltre.pdf
301L-28.200 Arrangement af oliedunke på gulv.pdf
301L-28.250 Signalskive.pdf
301L-28.251 Signalskive.pdf
301L-28.660 Arrangement af skumslukker i maskinrum I.pdf
301L-28.670 Arrangement af skumslukker i maskinrum II.pdf

29  Diverse Tegningsfortegnelse

• Gruppe 29 zip

301L-29.010 Åbne profiler Drawn Sections.pdf
301L-29.010b Åbne profiler Drawn Sections.pdf
301L-29.080 Træmellemlæg for rørholdere.pdf
301L-29.081 Trinplanke ved rangerfodtrin.pdf
301L-29.082 Træunderlag for batterikasser.pdf
301L-29.082a Træunderlag for batterikasser.pdf
301L-29.083 Træunderlag for radiator.pdf
301L-29.096 Målebræt for brændolieviser.pdf
301L-29.114 Evolutfjeder til akselkassefjeder.pdf
301L-29.481 Aluminiumsrør for tagventilatorer.pdf

Samlet af Dansk Jernbane-Klub