DSB sikkerhedsreglement af 1975             Se også DSB Signaler   og DSB Sikringsanlæg   og DSB Sikkerhed

DSB SR 1975
15 x 21 cm
    Forside og indholdsfortegnelse
Afsnit 1 Indlendning og almindelige bestemmelser §§ 1-4
Afsnit 2 Signaler del 1 §§ 5 - 12
Afsnit 2 Signaler del 2 §§ 13 - 29
Afsnit 3 Sikkerhedstjeneste på stationer §§ 30 - 39
Afsnit 4 Togenes fremførsel §§ 40 - 54
Afsnit 5 Ekstratog §§ 55 - 59
Afsnit 6 Togenes størrelse sammensætning og hastighed §§ 60 - 69
Afsnit 7 Arbejdskøretøjer §§ 70 - 79
Afsnit 8 Uregelmæssigheder §§ 80 - 91
Afsnit 9 Bilag
Afsnit 10 Forklaringer
Rettelsesblade 1 - 23
Rettelsesblade 24 - 46
         
Dette er DSB SR 1975 med alle de originale sider, som den var planlagt til at se ud fra første gyldighedsdato.
Der nåede dog at komme nogle rettelsesblade inden den trådte i kraft.

Samlet af Dansk Jernbane-Klub

Gældende SR kan ses på banedanmarks hjemmeside

DSB 1974
noget om nyt SR


          15 x 21 cm


<<Forside