Jernbanearkivalier.dk     Lidt om denne hjemmeside
<<Forside

På hjemmesiden jernbanearkivalier.dk
finder du historisk dokumentation i digitaliseret form.
Indholdet henvender sig mest til veteranjernbanernes personale
som kan finde baggrundsviden i lærebøger, manualer, reglementer,
kataloger materiellister, tegninger m.m.
Materialet er samlet af DJK - Dansk Jernbane-Klub
i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation.
jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside.
Materialet er lagret i PDF-filer (PDF/A-1).
De små billeder af bog forsiderne er 1 mm = 1 pixelRedaktion:
Peter Roland Hansen og Poul Henning Hansen
Med bidrag fra:
Jan Eriksen
Mads Bertelsen
Kristian Madsen
Jens H Bondesen
Dennis Brauer Iversen
 
Steven Johansen
Carsten Buhl
Lars Bjerregaard Christiansen
Leif Flensted
Dansk Model-Jernbane Klub
 
Michael Julsrud
Anders Færch Hansen
William Skov
Karsten Skov
Nordsjællands Jernbaneklub
Jydsk Modeljernbane Klub v/Niels Jørgen Hansen    

<<Forside

 
Eksempel på lærebog
der trods sine snart 100 år stadig forklarer mange emner
vedrørende jernbanedriften for den ny veteranjernbanemedarbejder.

Ledetraad i Statsbanetjenestens
Begyndelsesgrunde
for
nyansatte Stationselever   1920


          15,5 x 23 cm

Digitalisering af bøger
Ved en digitaliseret bog har læseren mulighed for at se en affotografering af siderne. Og derved læse teksten og se billeder. Hvis der er udført tekstgenkendelse, kan tekststykker kopieres og der kan søges i teksten.
Bogen kan ikke genskabes, da læseren næppe kan printe og indbinde lige som originalen har været.

Noget om Scanning
Indstillinger: 24-bit farve. 300 dpi. Middel eller høj komprimering.
Let beskæring af siderne, ca 2 - 3 mm sådan at sorte kanter undgås.
Bogens omslag og omslagets inderside medtages.
Ved A5 bøger og mindre scannes omslagets forside og bagside på en gang.
Alle sider medtages. Dog kan mange tomme sider bag i bogen udelades.
Ved mapper med løsblade medtages tomme sider. Sådan at der kan printes dobbeltsidet, lige som originalen er.
Ved løsblade hvor der ved alle blade kun er printet på den ene side, udelades de tomme bagsider.
Ved løsblade A5 og mindre, scannes to sider ad gangen.
Alle sider i PDF-filen vendes retvendt, så de let kan læses på en skærm.
Til sidst udføres tekstgenkendelse (OCR) og evt. stavekontrol.
Forsidebilledet som vises på hjemmesiden er 1 mm = 1 pixel i .jpg eller .png format. Ved hver bog er brede og højde opgivet i ca. cm for at give læseren et indtryk af det originale format.

Søgning af tekst
Der kan ikke søges tekst i alle dokumenterne på en gang.
Prøv evt. at taste Ctrl-f på PC-tastaturet.
Der kommer et lille felt hvor der kan søges
på en åben hjemmeside eller i et åbent PDF-dokument.

<<Forside
      PDF og PDF/A
Materialet er lagret i PDF-filer (PDF/A-1).
PDF er en åben standard, som bruges til at præsentere dokumenter uafhængig af hardware og software.

Hvad er PDF ?
PDF-filer er filer i din computer med filnavnet .pdf
PDF = Portable Document Format = Transportabel Dokument Format.
PDF-filer kan flyttes mellem forskellige computere uanset hardware og software. PDF-filer kan især indeholde tekst og foto.
PDF er en åben standard: ISO-32000 og ISO-19005 for PDF/A.

Hvad er PDF/A ?
PDF/A er en langtidsholdbar udgave af PDF standarden.
(filnavnet er stadig .pdf)
Det handler om at filen indeholder så lidt som muligt, sådan at man kan håbe på at den også kan åbnes i nye computere om mange år.

Hvad med PDF/A filerne hos Jernbanearkivalier.dk ?
Her indeholder en PDF side så vidt muligt kun en affotograferet bogside.
Og der er udført tekstgenkendelse (OCR). Sådan at teksten kan kopieres ud til andre programmer og der kan foretages søgning i teksten.

Hvilke PDF/A standarder bruges ?
Jernbanearkivalier.dk tilstræber at opfylde PDF/A-1b svarende til
ISO-19005-1. Med basis i Adobe PDF Reference 1,4 (Acrobat 5)

Link:
• Adobe Reader
• PDF/A Wiki
• PDF/A ISO 19005-1
  • PDF white paper
• PDF/A white paper

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub