DSB Særtogsanmeldelser og prøvetog

  • Notat om prøvekørsel med VT 628 i 1975
    Det tyske VT 628 motortog var forbillede for DSBs MR-tog.


• Frichs prøvekørsler 1951 af MK-FK

• Frichs prøvekørsler 1951-54 af MO 1801-44

• Frichs prøvekørsler 1954-58 af MO 1845-88


• Frichs levering af privatbanelok 1952


<<Forside
Samlet af Dansk Jernbane-Klub