Privatbane Uniforms- og Tjenestereglementer Fribefordring m.m.

Uniformsreglement
for danske privatbaners
tjenestemænd 1967


      15 x 21,5 cm

Uniformsreglement for
Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro
Jernbane 1952


            17 x 25 cm

Uniformsreglement
Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro
Jernbane   Nr 8   1925


          14,5 x 22,5 cm

<<Forside
 
Tjenestetidsregler
for Danske Privatbaner 1961
Tillæg 1, 3 og TFJ cirkulære


            15 x 21 cm

Tjenestereglement for Privatbanerne
Gyldig fra 1. Oktober 1936


        13 x 20,5 cm

Tjenestereglement
Nakskov-Kragenæs Jernbane
1914


        13,5 x 21 cm
 
Ringkjøbing-Ørnhøj-
Holstebro Jernbane
Fribefordringsreglement

1925

        14 x 21,5 cm

Præstø-Næstved-Jernbane
Fribefordringsreglement
Nr. 10   1889


        12,5 x 19 cm
 
• Aalborg Privatbaner

• Hjørring Privatbaner
Samlet af Dansk Jernbane-Klub