Privatbane Reglementer og Instrukser m.m.

Politi-Anordning
for Jernbaner under
Privatbanedrift
1947
med Bilag vedrørende
bøder 1948


        13 x 20,5 cm
• Uddrag af ... 1947
        27 x 20,5 cm

Politi-Anordning
for Jernbaner under
Privatbanedrift
1903
med Bilag vedrørende
bøder 1934


        12,5 x 20 cm

Politianordning og
Ordensreglement for
private Jernbaner
1903
Udgivet af Amagerbanen


        14 x 21 cm

Politi-Anordning
for Jernbaner under
Privatdrift
1903
med Bilag vedrørende
bøder 1897 Fra NFJ


        14,5 x 23 cm


<<Forside
 
Politibestemmelser
for jernbaner under
privatdrift
  1979


        14,5 x 21 cm

Ordensreglement
for Privatbanerne 1944


        13 x 20,5 cm
• Rettelser

Ordensreglement
for Privatbanerne 1934


        13 x 20,5 cm
 
Uddannelsesregler
m. m.
for Personale
1949


          13 x 20 cm

Togposter
Instruks for togpersonalet 1941


        13 x 20,5 cm
 
Lov om Anlæg og Drift
af private Jernbaner

1894


    14 x 21 cm (Fotokopi)

Vedtaegter for
Næstved-Præstø-Mern
Jernbane-Aktieselskab
1933


        13,5 x 21,5 cm
 
• Aalborg Privatbaner

• Hjørring Privatbaner

• Overenskomster
   mellem danske Jernbaner

Love for
Trafikpersonalets
Forening
ved
Danske Privatbaner
1927


        13,5 x 21,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub