Damplokomotiver DSB Litra F II    Nr. 423-427 436-500 651-700

DSB F II No 441-500 Hovedtegning
DSB rangerlokomotiv Litra F II
Bygget år 1898 - 1949


DSB F 674 Frichs fabriksfoto 1923
DSB F 665 Frichs fabriksfoto 1949

DSB Litra F II     Tegninger af damplokomotiverne
• F II No 441-500 Tenderlokomotiv Hovedtegning Plan 1 - HL 91.
• F II No 441-500 Tenderlokomotiv Hovedtegning Plan 2 - HL 92.

• F II. 1.h. Langsnit af Kedel - svejst fyrkasse.
• F II. 2.   Tværsnit af Kedel - nittet Fyrkasse.
• F II. 2.a. Bundramme.
• F II. 2.b. Bundramme.
• F II. 2.c. Snit genem Renedøre paa hjørne af fyrkassen.
• F II. 2.fs. Fyrkasse - svejst kobberplader.
• F II. 2.g. Udfoldning af indvendig Fyrkassesvøb.
• F II. 2.h. Udfoldning af indvendig Fyrkassesvøb - bundramme.
• F II. 2.h. Udfoldning af indvendig Fyrkassesvøb - bundramme 2.
• F II. 2.i. Udfoldning af udvendig Fyrkassesvøb.
• F II. 2.k Udfoldning af kedelplader.
• F II. 2.l. Tværsnit af Kedel - svejst Fyrkasse.
• F II. 2.l Tværsnit af Kedel - svejst Fyrkasse 2.
• F II. 2.m. Fyrkasseplader af staal.
• F II. 3. Kedel og Fyrkasseafstivning.
• F II. 3.b.
• F II. 6.a. Fyrkassebærer.
• F II. 6.a Fyrkassebærer 2.
• F II. 6.b. Styrevinkel på Bagside af Fyrkasse.
• F II. 6.511 Drivstang til Loko Litra F II G II.
• F II. 7 Askekasse og Rist.
• F II. 7 Askekasse og Rist 2.
• F II. 7.a. Detalier til Askekasse.
• F II. 7.b. Askekasse og Rist.
• F II. 8 Rist med Detalier til Ophængnig.
• F II. 8.a Rist med Detalier til Ophængnig.
• F II. 10 Røgkammerdisposition.
• F II. 10 Røgkammerdisposition 2.
• F II. 10a Ændring af Blæser-dampledning og ny ventil.
• F II. 12 Rødkammer dør.
• F II. 12.c Røgkammer dør.
• F II. 15 Gnistefanger.
• F II. 15.b Gnistefanger.
• F II. 16c Forlængerstykke til Spildedampsrør.
• F II. 17.b Forlængerstykke til Indgangsrør.
• F II. 23 Anbringelse af Injektorer.
• F II. 23.b Afløbsrør for Injektor.
• F II. 23.c Anbringelse af centrifiugal seperator for skumhane.
• F II. 23d Anbringelse af Slamudblæsningsventil.
• F II. 24c Løbe stænger for træk til blæser.
• F II. 40 Disposition af Cylinderhanetræk og Detalier.
• F II. 40b Detalier til Cylinderhanetræk.
• F II. 41.b. Cylinder.
• F II. 45 Stopbøsning til Cylinderkassen og Forreste Gliderkassedæksel.
• F II. 48 Bageste Cylinderdæksel.
• F II. 48b Bageste Cylinderdæksel.
• F II. 49 Glider.
• F II. 49b Aflastet Glider.
• F II. 50 Excentrikskiver.
• F II. 52 Krydshoved.
• F II. 52 Krydshoved 2.
• F II. 53 Linial og Linialbærer.
• F II. 54 Stanglejer af Bronze med hvidt metal.
• F II. 55.b Forrete Kobbelstang.
• F II. 55.c Bages Kobbelstang.
• F II. 55.d Detalier til Kobbelstænger.
• F II. 56 Ændring af Kobbelstang.
• F II. 56.a Kobbeltappe og detalier til Kobbelstænger.
• F II. 56.b Detalier af lukket kobelsangshoved og lejeanordning.
• F II. 57 Driv og Kobbelhjul.
• F II. 57.a Hjulstjerner til driv-og kobbel-hjulsæt.
• F II. 58 Akselkasse uden ipreset Pande for Driv- kobbelhjul.
• F II. 58.a Akselkasse med ipresset lejepande for driv-kobbelstænger.
• F II. 58.b Detal af akselkasse til driv-og kobbelhjul.
• F II. 58.c Underleje og lejer til Driv-og kobbelhjul.
• F II. 58.d Lejepande, smøredæksel mm. til driv- og Kobbelhjul.
• F II. 58.g Underleje til Akselkasser.
• F II. 59 Dæksel til hele Akselkasser.
• F II. 59.n Skærme på vange og akselkasse.
• F II. 61 Kvadrant og Hængestykker.
• F II. 62 Styringsaksel og Lager.
• F II. 66 Styringsdisposition.
• F II. 67 Længde snit Vange Plan I.
• F II. 67 Længde snit Vange plan II.
• F II. 68 Tværsnit af Vange.
• F II. 69.b Ændr. af Akselgafler.
• F II. 69.d Udkast til Akselgafler.
• F II. 70 Driv og Kobbelhjulfjder.
• F II. 72.b detalier af ny pufferplanke.
• F II. 72.c Hjørneforbindelse til pufferplanke.
• F II. 73 Fjderstytte med styr og Travers.
• F II. 74 Trækkrog med gamel pufferplanke FIII og FII.
• F II. 80 Konsol til.
• F II. 80.b Sporrenser.
• F II. 81.a Bagerste banerømmer.
• F II. 82 Fodtrin til bagerste Bufferplanke.
• F II. 84 Anbringelse af fodtrin og håndbøjler v. cylinder.
• F II. 86 Rørledninger i førehus.
• F II. 86.b Topsejl med beslag.
• F II. 86.d Placering ag manometer på førehusforvæg.
• F II. 86.c Arrengement af Topsejl FII, Hs, HII og Q.
• F II. 86.x Andbringelse af værktøj på førehusvæg FII, FIII, FIV, QI,QII.
• F II. 87 Førehus.
• F II. 87.a Anbringelse af armelæn på Højre dør i Førehus.
• F II. 88 Sidevindue i Førehus FII, Q.
• F II. 89 Forreste Sandkasse.
• F II. 89.b Fyldetragt til forste Saandkasse.
• F II. 90.a Fodtrin ved Førehus og bagerst sandkasse.
• F II. 90.b Andbringelse af Sandstrøapperat.
• F II. 90.d Indsætning af rum til klæder og fødevarer samt værktøjskasse.
• F II. 90.e dispotion og detalier af strøapperat.
• F II. 90.f Sandkasse.
• F II. 90.f Sandkassen svejses sammen.
• F II. 90.g Fjeder til sandkasse.
• F II. 90.h Detalier til sandkassen.
• F II. 90.i Detalier til træk til Sandstrøapperat.
• F II. 91 Træk til sandkasser.
• F II. 91a Træk til forste og bageste sandkasse.
• F II. 92 Detalier til Sandkasserne.
• F II. 93 Disposition af sandkasseskyderer.
• F II. 94 Forbindelserør mellem Vandkasserne.
• F II. 95 Detalier til Vandkassen.
• F II. 95a Træbeklædning til højre vandkasse.
• F II. 96 Svømmer.
• F II. 96.d Arragement af skærme over baglanterner mdl. DSB.
• F II. 97 Vandkasser til Loko litra F II.
• F II. 97.a Befæstelse af vandkasser til kedel.
• F II. 97.b Hængsel til laag paa Paafylningstragle.
• F II. 97.c Anbringelse af opstigningstrin på højre vandkasse FII FIV.
• F II. 98 Forslag til ændring til kulkasse.
• F II. 98 Kulkasse.
• F II. 98.a Kulkasse.
• F II. 98.b Detail af Kulkasse.
• F II. 98.c Bagskærm for kulkasse.
• F II. 99 Skydedør til Kulkasse FII og Q.
• F II. 99.b Anbringelse af Plader foran Fyr og Kulhul.
• F II. 100 Rørdisposition.
• F II. 100.b Anbringelse af trykluftbremse I.
• F II. 100.b Anbringelse af trykluftbremse II.
• F II. 101Anbringelse af hovedeluftbeholder.
• F II. 102 Hovedbeholder til trykluftled.
• F II. 102.b Bremsearme mm. for Trykluftbremse.
• F II. 103 Beklædning.
• F II. 104 Detailler til Beklædning.
• F II. 104.b Detailler til Beklædning.

• F II. 105 Klapsæde FII, Q, Hs.
• F II. 106 Disposition taf Mathaus Smørreapperat.
• F II. 107 Anbringelse af Mathaus Smørreapparat.
• F II. 108 Anbringelse af Friedmanns Smørrapparat.
• F II. 108.a Arragement af cylinder smørring med Wakefield smøreapprat.
• F II. 110 Bremsecylinder FII,Q.
• F II. 110.b Konsol til Trykluftpumpe.
• F II. 111 Ophængning af Bremsecylinder Bremseaksel og Trækstang.
• F II. 111.a Bremseaksel.
• F II. 112 Vægarme og Trækstænger.
• F II. 113 Travers og Trækstænger til Bremsetøj.
• F II. 113.b Trækstænger til Bremsetøjet.
• F II. 114 Vægtarme og medbringer til Dampbremsen.
• F II. 116 Hænger med Ophængstap.
• F II. 117.a Skruebremse.
• F II. 118 Lager til Bremseaksel og ænger.
• F II. 120 Bøjler til værktøj.
• F II. 125.a Arrangement af Dampbremseventil.
• F II. 125.b Arrangement af Dampbremseventil.
• F II. 200 Arrangement af elektrisk belysning.
• F II. 251 Arrangement af Batterikasse.

Frichs 12L tegninger
• F IV. 2.030 Pressede Plader.
• F IV. 2.040 Udfoldning af fyrkassesvøb.
• F IV. 2.070 Nitteinddeling.
• F IV. 2.090 Laskeender.
• F IV. 2.101 Snit gennem Fyrdør Fyrkassehjørner og Røgkasse Rørvæg.
• F IV. 2.120 Rørinddeling i Fyrkasse Rørvæg.
• F IV. 2.130 Rørinddeling i Røgkammer Rørvæg.
• F IV. 2.190 Bundramme.
• F IV. 2.210 Flange og forstærkningsring til Dom.
• F IV. 2.220 Dom.
• F IV. 2.320 Pladejernanker på Fyrkasse bagvæg.
• F IV. 2.340 Pladejernsanker på Røgkammer rørvæg.
• F IV. 2.380 Tværanker.
• F IV. 2.480 Anbringelse af støttebolte.
• F IV. 2.810 Længe og tværsnit.
• F IV. 3.010 Bagkedelbærer.
• F IV. 3.310 Renseklapper.
• F IV. 3.410 Dispotion af Regulator og indv. Damprør.
• F IV. 3.450 Regulatorknærør.
• F IV. 3.560 Fødevandsspreder.
• F IV. 3.570 Flanger på Bagkedel.
• F IV. 3.590 Flanger for Fødeventil og Blæserledning.
• F IV. 4.120 Hane med træk til injektor sugeledning.
• F IV. 4.430 Kulsprøjte med Ledning.
• F IV. 5.010 Røgkammerarrangement.
• F IV. 5.020 Forplade og vinkelringe til røgkammer.
• F IV. 5.040 Plade til røgkammerdør og Saddelplade vedrøgkammer.
• F IV. 5.050 Afstivning mellem rundkedel og røgkammer.
• F IV. 5.110 Dampfordelingsrør.
• F IV. 5.120 Kraftdamprør.
• F IV. 5.250 Dele til gnistfanger.
• F IV. 5.280 Tætnings plader til ind og udstrømningsrør.
• F IV. 5.390 Afvandingsrør i bund af røgkammer.
• F IV. 5.440 Mellemlæg mellem røgkammer og rammeplader.
• F IV. 5.550 Pasplader i bunden af røgkammer.
• F IV. 8.010-2 Tværsnit af Ramme Plan II.
• F IV. 8.011 Kontrolmåling af Ramme.
• F IV. 8.030 Ramme stikkeskabelon.
• F IV. 8.040 Rammeboreskabelon.
• F IV. 8.160 Forreste vandrette rammeafstivning.
• F IV. 8.190 Rammeafs. O. Bremsaksel.
• F IV. 8.210 Lodrette afstivninger mellem cylinder.
• F IV. 8.340 Bagerste banerømmer.
• F IV. 8.348 Stang til bagerste banerømmer.
• F IV. 9.010 Foreste pufferplanke.
• F IV. 9.020 Bagerste pufferplanke.
• F IV. 11.010 Fjederarrangement.
• F IV. 12.320 Akselgaffel for driv-og kobbelhjul.
• F IV. 14.010 Fodpladeanordning.
• F IV. 14.030 Plader og vinkeler til fodplade.
• F IV. 14.090 Konsoller til fodplade.
• F IV. 14.130 Forreste hjulkasse.
• F IV. 15.010 Førehus.
• F IV. 15.030 Snit i Førehus.
• F IV. 15.050 Plader til Førehus.
• F IV. 15.060 Vinkel til førehus.
• F IV. 15.080 Førehustag.
• F IV. 15.100 Førehusgulv.
• F IV. 15.120 Førehusdør.
• F IV. 15.160 Vindue i førehusforvæg.
• F IV. 15.190 Vindue i førehusbagvæg.
• F IV. 15.360 Håndstænger på førehus og kulkasse.
• F IV. 15.470 Sidetrin ved førehus.
• F IV. 15.490 Plade og afstivning for sidetrin ved førehus.
• F IV. 15.540 Pasplader i førehusforvæg.
• F IV. 15.550 Tætningsplader mellem førehus og vandkasser.
• F IV. 16.010 Højre vandkasse.
• F IV. 16.020 Venstre vandkasse.
• F IV. 16.030 Snit i vandkasse.
• F IV. 16.040 Plader til højre vandkasse.
• F IV. 16.041 Plader til venstre vandkasse.
• F IV. 16.050 Vinkler til vandkasser.
• F IV. 16.090 Påfyldningtragt til vandkasser.
• F IV. 16.130 Si for vandkasser.
• F IV. 16.150 Rør i vandkasse for gennemføring af bremserør.
• F IV. 16.180 Aftapningshane.
• F IV. 16.310 Forbindelsrør til vandkasser.
• F IV. 16.380 Træbeklædning på vandkasser i førehus.
• F IV. 16.420 Kulkasse.
• F IV. 16.430 Snit i kulkasse.
• F IV. 16.440 Plader til kulkasse.
• F IV. 16.450 Vinkler til kulkasse.
• F IV. 16.460 Låg til kulkasse.
• F IV. 16.710 Gliphage for låg til kulkasse.
• F IV. 17.020 Dampbeklædning på sandkasse.
• F IV. 17.050 Dele til sandkasse.
• F IV. 17.130 Sandrør.
• F IV. 17.220 Dør for værktøjsrum i kulkasse.
• F IV. 17.280 Træbeklædning til skabe i kulkasse.
• F IV. 18.010 Kedelbeklædning.
• F IV. 18.011 Snit i kedelbeklædning.
• F IV. 18.030 Kedelisolation.
• F IV. 18.050 Dele til beklædning.
• F IV. 18.060 Dele til beklædning af fyrkasse.
• F IV. 18.090 Beklædning til sikkerhedsventil.
• F IV. 18.130 Cylinderbeklædning.
• F IV. 18.180 Beklædning til cylinderdækseler.
• F IV. 19.010 Cylinder plan I.
• F IV. 19.010 Cylinder plan II.
• F IV. 19.470 Arr. af udblæsnigsventil.
• F IV. 19.480 Afløbsrør til gliderkasse.
• F IV. 20.122 Spændekiler og bolte.
• F IV. 20.200 Forrste kobbelstang.
• F IV. 20.201 Pande til forreste kobbelstang.
• F IV. 20.210 Bagerst kobbelstang.
• F IV. 20.211 Kobbelstangsbolt.
• F IV. 20.212 Pande til Kobbelstanger.
• F IV. 22.010 Bremsearrangement.
• F IV. 22.640 Rørforbindelser til trykluftledninger.
• F IV. 22.810 Holder for dobbelt kontraventil.
• F IV. 23.010 Rørplan.
• F IV. 24.040 Anbringelse af lygte- og signalholdere.

Modelbygger skitser
• DSB Damplok F 500 skitse.
• DSB Damplok F 651 skitse.
<<DSB Damplokomotiver   <<Forside

Tegningerne til F lokomotiverne befinder sig i NSJK arkiv

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub