El-anlæg       Belysning og el-varme i tog             Se også Gas-anlæg

Vejledning i kendskab til den
elektriske togbelysning m m.

Jernbaneskolen 1960


                21 x 30 cm

Vejledning i kendskab til den
elektriske togbelysning m.m.
Tegninger
Jernbaneskolen 1960
(tegning XXIV mangler)


                21 x 29,5 cm

Vejledning i kendskab til den
elektriske togbelysning m.m.
Tillæg
    Jernbaneskolen 1960


                21 x 30 cm

Vejledning i Kendskab til den elektriske Togbelysning   1946


                22 x 33,5 cm
<<Forside
 
DSB El-anlæg i vogne 1986


 A5 løsblade i mappe 17 x 22 cm

DSB El-anlæg i vogne 1978


 A5 løsblade

Vejledning i brugen af
Togbelysningen 1961


          13 x 20 cm

Vejledning i Brugen af
Den elektriske
Togbelysning 1945          13 x 20 cm

Vejledning i brugen af
Den elektriske
Togbelysning 1914

Rettet optryk 1920


  10,5 cm x 16 cm

Vejledning i Pasningen af
de til den elektriske
Togbelysning
hørende Anlæg. 1914


       11 x 16 cm
 
DSB LD Ledningsdiagrammer
Fortegnelse over Stroemskemaer og Dynamoer til Vogne

23,5 x 30 cm
 
• Stone
Turbogenerator for Damplokomotivbelysning.

DSB VD Vogndiagrammer
• Strømskemaer for
   belysning i vogne
Oversigter
Togbelysning   Ledningddiagrammer   Vogndiagrammer   Dynamoer

• Oversigt over Togbelysningen September 1945.
• Oversigt over ledningsdiagrammer 1960.
• Oversigt over Ledningsdiagrammer September 1945.
• Oversigt over Ledningsdiagrammer nr. 69-94.
• Oversigt over togbelysningsdynamoer 1960.
• Vogndynamoer - Flere typer.

Belysning- og højtaleranlæg i vogne   Diverse skrivelser

• GEZ Vorschrift Bauart "Dick/Gez" Type FSR, FSRL und KFSR 1946.
• GEZ Reglergerät ZR 50s GEZ - Turbowechselrichter Bauart AEG.
• GEZ Turbowechselrichter Bauart AEG Beskrivelse.
• GEZ Turbowechselrichter Bauart AEG Indbygning.
• DSB V-norm 11.50 Dynamo paa bogie 1962.
• Stones Single Battery system Type S150 T2 V21 1958.
• Lysrørsbelysning i Jernbanevogne Litra CC og AV 1956.
• Lysrørsbelysning i Jernbanevogne 1955.
• Betjeningsforskrift for Pintch Regulator 1955.
• Pintsch Lamperegulatorer til Postvogne DH og DJ Type 250 1954.
• Pintsch regulator type 50 Wk D 1952.
• Lichtmaschinen BOSCH 24V 16V 600VA LJ UJ 1952.
• Højtalerinstallation i DSB AV vogne 1958.

DSB A-Cirkulaere
• Forsøg med norske Dynamoremme 1961.
• Betjening af lysrørsanlæg i Cc vogne 1957.
• Elektriske eftersyns og opsmøringslygter til lokomotiver 1957.
• Patronsikringer i togbelysninganlaeg 1957.
• Vogne med fejl i det elektriske belysningsanlæ 1957.

Lamper
• Lamper til rullende materiel Datablade 1-18 Maskinafd. 1957-60.
• Lamper til rullende materiel Datablade 44abcd Maskinchefen 1948.
• DSB Lampetyper 1960.       • DSB Lampetyper 1946.

Akkumulatorbatterier
• Betjeningsforskrift for et Akkumulatorbatteri   Opslag.
• DSB Instruks Akkumulatorbatterier for Togbelysning 1954.

Kul til elanlæg
• DSB-Kommutatorkul og Kontaktkul Blad VII-IX 1952-60
• DSB Kommutatorkul og Kontaktkul Blad VIII 1952-60.
• DSB Kommutatorkul og Kontaktkul Blad IX 1953-60.

Stone's "Tonum" Single
Battery Train Lighting
System
1960


         13 x 19 cm

Elektrisk Togbelysning
paa mindre Jernbaner


            A4   Fotokopi
   
Forskrift for
Elektrisk batteribelysning
pa Lokomotiver 1943         13 x 20 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub