Aalborg Privatbaner   Administration     Blanketter, Formularer og Skrivelser


      Rejsemeddelse   den sidste dag


      Fra Til seddel
     
Lønningsliste for Extraarbejdere 1898

Tjeneste
• Fuldmagt.
• Meddelelse.
• Tjenst-Telegram.
• Fra Til den.
• APB Tjenestefrihed 1963.
• RHJ Tjenestefrihed 1956.
       

Banetjeneste
• Meddelelse fra baneformand.
• Meddelelse fra Baneformand i Svenstrup 1946.
• AHB Baneformand Frandsen i Hvalpsund
• Følgeseddel Forsendes frit til Brug for Driften..
• Tidsliste for kolonne nr.
• AHJ Svelle Rampe i Storvorde 1946.
 
• Brev og brochure om Sporskiftetransporruller fra Robel i Tyskland 1934.
• Brev til AHB om skinnestød forstærkning fra Matee i Tyskland 1934.
• FFJ Lønningsliste for Extraarbejdere januar 1898.

Maskinafdelingen
• Lokomotiv Nr Kg olieforbrug.
• Maskinafdelingen Udleveret til 1959. (12 stk)
• Maskinafd Tidsseddel Sørnsen 1958-59.
• Maskine Nr Fører har rangeret her.
• Maskine Nr Fører har rangeret her 1949.
• Tjenst-Telegrammer 1951-53.
• Meddelelser Breve til Maleren Nørresundby H 1966. (2 stk)
• Rekvisition.
• Røngøring af motorkøretøjer og rutebiler.
• Scandia Mærkeseddel.
• Særlige Bestemmelser for Benzinpaafyldning 1929.
• Smedevaerksted Eltavle IIa 1953.
       
Olieforbrug

Maskinafdelingen og Myndighederne
• Lov om tilsyn med kedler paa landjorden 1951.
• Kontrolbog for Skordtensfejning 1949.
• Bekendgørlse ang Motorkøretoejer med Gasgeneratoranlæg 1944.
• Bekendgørlse ang Motorkøretoejer med Gasgeneratoranlæg 1944 - Kvittering.
• Cirkulære ang. Rationering af Benzin og generatorbrænde 1942.
• Lov om midlertidig Fordeling og Regulering af Arbejde 1941.
• Bekendgoørlse om Opbevaring af Rationeringskort 1940.
• Lov om Retsforholdet mellem Arbejdsgivere og Funktionærer 1940.
• Cirkulære om Rationering af Petrolium 1940.
• Bekendgørlse om Rationering af Petrolium 1940.
• Opbevaring og Transport af brandfarlige Væsker 1939.
• Brev fra Arbejds og Fabrikstilsynet 1939.
• Brev til Arbejds og Fabrikstilsynet 1939.
• Lov om ferie med løn 1938.
• Fabriksloven 1913 - NFP.

  APB = Aalborg Privatbaner
  AHJ = Aalborg-Hadsund Jernbane
  AHB = Aalborg-Hvalpsund Jernbane
  FFJ = Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane
  NFP = Nordjyllands Forenede Privatbaner
    RHJ = Randers-Hadsund Jernbane
  TFJ = Thisted-Fjerritslev Jernbane
  HP = Hjørring Privatbaner
  DSB = Danske Statsbaner

<<APB     <<Forside
 
Driftsberetninger
• Beretning om driften i regnskabsåret

Statistik           Oversugt over Aalborg privatbaners stationer,
ordnet efter størrelsen af deres person- og
godsfærdsel samt efter deres middelindtægt.
• i Driftsåret fra 1. April 1948 til 31. Marts 1949.
• i Driftsåret fra 1. April 1949 til 31. Marts 1950.
• i Driftsåret fra 1. April 1950 til 31. Marts 1951.
• i Driftsåret fra 1. April 1951 til 31. Marts 1952.

Regnskab fra AHJ Sejlflod Station
• Hovedregnskab September 1949.
• Periode Regnskab September 1949. (9 stk)
• Periode Regnskab Juni 1946. (9 stk)
• Kasse Følgeseddler marts april 1942. (10 stk)
• Fortegnelse uindløste Fragtbreve September 1949.

• Rapport solgte lokale Billetter Sept 1949.
• Rapport solgte gennemgaaende Billetter Februar 1950.
• Rapport solgte gennemgaaende Billetter September 1949.

• Rapport udgaaet lokalt Gods Sept 1949.
• Hefte C udgaaet gennemgaaende Stykgods August 1946.
• Rapport udgaaet gennemgaaende Gods Januar 1950.
• Rapport udgaaet gennemgaaende Gods Sept 1949.
• Hæfte C udgaaet gennemgaaende Gods August 1946.

• Rapport indgaaet lokalt Gods September 1949.
• Rapport indgaaet lokalt Gods Oktober 1946.
• Hefte C indgaaet gennemgaaende Stykgods August 1946.
• Rapport indgaaet gennemgaaende Gods September 1949.
• Rapport indgaaet gennemgaaende Gods Oktober 1946.
• Rapport indgaaet gennemgaaende Gods Statsb Okt. 1946.

Rejsehjemmel
• AHJ Klippebillet.   • AHB Klippebillet.   • FFJ Klippebillet.
• AHJ Klippebillet hæfte.
• Afregning over solgte togbilleter fra togene.
• Godtgørse for ikke benyttede billetter.
• Her indsamlede billetter Kuvert.
• AHB Rejseanmeldelse Haubro Sundsoere 31. marts 1969.
• AHJ Fripas.
• AHJ Rejsekort Veddum 1963.
• Bestilling paa abonnementskort.
• Bevis for bestilt abonnementskort.
• Abonnementsbilletter skilt 1922.

Fragt
• AHB Tog 740 DSB Vognliste 17/2 1969.
• AHB Ekspresgods tilbageholdes til tog 342.
• Følgeseddel Forsends frit til brug for driften 1959. (25 stk)
• Kvitterings Kuponer AHJ Sejlflod 1944. (8 stk)
• Kvitterings Kuponer AHJ Sejlflod 1946. (98 stk)
• Kvitterings Kuponer AHJ Sejlflod 1949. (17 stk)
• Forespørgsel om Efterkrav er indgaaet.
• Frankatur Nota ad Fragtbrev.
• Belastningssedel vedrørnende Banepakker 1949.
• Opkraevnings banepakke.
• Rettelsesblad i indenlandsk gods og kreaturfærdsel.
• Rejsegodsbevis. (2 stk)
• Til Rejsegods manillamærke.
• FFJ Sæbe til Købmand Nielsen i Arentsminde 1958.
• DSB APB Fragtbreve 1958. (7 stk)
• AHB adressemærker. (12 stk)
• AHJ Fragtgods fra Gug maæke.
• AHJ Gudumholm adressemærke.
• AHJ Storvorde adressemærke.
• AHJ Vaarst adressemærke.
• APB Fragtgods fra, mærke.
• APB Letfordaervelige Varer mærke.
     

• RHJ Forsendelse frit til brug for driften 1952.


    Overenskomst mellem
Aalborg-Hadsund og
Randers-Hadsund Jernbaner

angaaende direkte Befordring af
Personer, Gods, Køretøjer, Lig og
levende Dyr mellem Stationer paa
Aalborg-Hadsund Jernbane og
Stationer paa Randers-Hadsund
Jernbane.     16. December 1904.14 x 21,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub