Jernbanegeografi - Stationsfortegnelser - Kilometer-afstand

Jernbanegeografi
Vejledning i faget
jernbanegeografi ved
stationsarbejderkursus 1961


          15 x 21 cm

• Geografiske studier
    over Jernbanerne
    i Danmark 1949


<<Forside
 
DSB Fortegnelse over
adressestationer

januar 1978


15 x 21 cm

DSB   tarif 21
Stationsfortegnelse
for befordring af gods 1973


  Kartonmappe A5 løsblade

Liste over
Ekspeditionssteder

for Befordring af Gods 1942


          14 x 20,5 cm
 
Takster for afhentning og
tilbringning af gods
 1968


          14,5 x 21 cm

Forbindelsestakst
for befordring af
gods m m og levende dyr
mellem stationer på
Danske Statsbaner   1953
Forkortelser for stationsnavne


          15 x 21 cm
 
Danske Statsbaner
Kilometer-afstand
for strækninger i
1. Distrikt   1957.


          17 x 24 cm
   
Samlet af Dansk Jernbane-Klub