Privatbane Motortog       Frichs 375 Hk Diesellokomotiv       "Rulleskøjte"   "Privatbane-MT" <<Forside
<<Motortog

  FRICHS Projekttegning 1950                             85 x 59,5 cm
  200L-845. Danske Privatbaner 375 hk. dieselelektrisk loko.
   
  FRICHS Samlingstegning 1953                             85 x 59,5 cm
  302L-1.020. Diesel-el. 375 hk lokomotiv


  Projektbeskrivelse

Frichs Aarhus
375 ehk diesel-elektrisk bogielokomotiv
Overenskomst 1950


Mellem
A/S Det Østsjællandske Jernbaneselskab
og A/S Frichs er afsluttet følgende
O V E R E N S K O M S T.


incl. Projekttegning 200L-845
og Hovedstrømskema 8Z-5301A4
 
Bygge nr. Motor nr.
375HK og 750 HK Privatbanelokomotiver.

Tegninger
• Frichs tegningssystem og lidt historie.
• Frichs 302L Detailtegninger til 375 Hk Diesellokomotiv.

Projekthistorie
Korrespondance under bygningen af Frichs
  750 Hk og 375 Hk Diesellok 1949-55.
(se under Projekthistorie)

Motor   • Frichs Dieslmotor 6185CA

Frichs   • Lokomotivfabrikken i Aarhus.

  Betjening og service

Fra Horsens Privatbaner:
• Betjenings-vejledning og eftersyn. Frichs 375 Hk Diesellokomotiv. (incl. bilag og el-diagram og noter)
• Bilag vedr. eftersyn og opsmøring. Samt tegninger fra TITAN.
• Reservedele - Udrustning - værktøj og andre noter.
• Servicebreve fra Frichs.

Fra Thisted-Fjerritslev Jernbane:
• Betjenings-vejledning og eftersyn. Frichs 375 Hk Diesellokomotiv. (incl. bilag og el-diagram)


• Titan Forskrifter for vedligeholdelse af de elektriske maskiner i
   375 Hk og 750 Hk privatbanelokomotiver 1954.


A4

<<750 Hk Diesellok     <<Motortog     <<Forside
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub