Geografi, sprog og sange

Jernbanegeografi
Vejledning i faget jernbanegeografi ved stationsarbejderkursus 1961


          15 x 21 cm

Danske Statsbaner
Kilometer-afstand
for strækninger i
1. Distrikt   1957.


          17 x 24 cm


<<Forside
 
DSB   tarif 21
Stationsfortegnelse
for befordring af gods 1973


  Kartonmappe A5 løsblade

Forbindelsestakst
for befordring af
gods m m og levende dyr
mellem stationer på
Danske Statsbaner   1953
Forkortelser for stationsnavne


          15 x 21 cm
 
-med DSB
og så til fods
1949


        14 x 20 cm

Hvad man ser
fra toget
II. Vestbanen
København-Korsør
1930


        13 x 18,5 cm
 
Parlør
Engelsk - Tysk -
Fransk - Dansk
Parlør for Togpersonalet
ved Danske Statsbaner


        12,5 x 20 cm

Vejledning i Tysk
Jernbaneskolen 1943   Til brug ved undervisningen paa togtjenestekursus


        13 x 19,5 cm

Jernbane-Lommeparlør
I det danske, tyske,
engelske og franske Sprog   1909


        12,5 x 16,5 cm
 
Jernbane-Viser 1923


        11,5 x 15 cm

Dansk Jernbane
Forbund Sangbog

1918


        10 x 16 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub