DSB Geografi og sprog

Jernbanegeografi
Vejledning i faget jernbanegeografi
ved stationsarbejderkursus 1961


          15 x 21 cm


<<Forside
 
DSB   tarif 21
Stationsfortegnelse
for befordring af gods 1973


  Kartonmappe A5 løsblade

Forbindelsestakst
for befordring af
gods m m og levende dyr
mellem stationer på
Danske Statsbaner   1953
Forkortelser for stationsnavne


          15 x 21 cm
 
Parlør
Engelsk - Tysk - Fransk - Dansk
Parlør for Togpersonalet ved
Danske Statsbaner


        12,5 x 20 cm

Jernbane-Lommeparlør
I det danske, tyske, engelske
og franske Sprog   1909


        12,5 x 16,5 cm
 
Vejledning i Tysk
Jernbaneskolen 1943
Til brug ved undervisningen
paa togtjenestekursus


        13 x 19,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub