Damplokomotiver DSB Litra D     Nr. 801 - 841   Nr. 842 - 851   Nr. 865 - 900

Tender til Loko. Litr. C og D.
Godstogslokomotiverne blev bygget af
Henchel, Hartmann, Nydqvist,
Schwartzkopff, Tubize, Baldwin og Frichs
i årne 1902-22
Godstogslokomotiv til Hovedbanerne Litra D No 801-841

  • DSB Materiellister
  • DSB Damplokomotiv Normaltegninger
DSB Litra D Nr 820

DSB Litra D Nr 840

DSB Litra D     Tegninger af damplokomotiverne
• HL 39  Godstogslokomotiv til Hovedbane D Nr 801-841 plan-1.
• HL 39a D-maskine Snit.
• HL 39n Godstogslokomotiv DIII No 852 plan 1 scan1.   • scan2.
• HL 40   Godstogslokomativ til Hovedbane D Nr 801-841 plan 2.
• HL 40b Godstogslokomotiv DII No 842-851 plan 2.
• HT 15  Tender til Lok C, D.
• HT 15  Tender til Lok C, D Forandringer.
• KT 1n  Vandkasse til tendern Lok C, D No 806-841.

• D No 833 Skitse.
• DIV Godstogslokomotiv D 821 Skise 1
• DIV Godstogslokomotiv D 821 Skise 2

• DIV 1  Længdesnit af Kedel 1.
• DIV 1  Længdesnit af-Kedel 2.
• DIV 2 Tværsnit af Kedel.
• D 7    Askekasse og Rist.
• DII 10  Røgkammerdisosition.
• DII 41a Længdesnit gennem Cylinder og Gliderkassen.
• DII 41   Cylinder.
• DII 42b Forreste Cylinderdæksel.
• DII 43  Bagerste Cylinderdæksel Loko D, Q.
• DII 45  Bagerste Gliderkassedæksel.
• DIII 49 Stempelglider D, F, Q.
• D 52  Krydshoved D, Q.
• D 53  Lineal.
• D 54  Linialbæreplade.
• D 56  Forreste Kobbelstang - 1.
• D 56  Forreste Kobbelstang - 2.
• D 57  Bagerste Kobbelstang.
• D 58b Vinkelkrumtap.

• D 61  Ekscentrikstang.
• DII 62a Lager til Kvadrant Loko D, Q.
• DII 62  Kvadrant Loko D, Q.
• D 63   Styrinsaksel.
• D 63a Skiftestang.
• D 64   Linal og Gliderkryds til Glideren.
• D 64a Gliderstok.
• D 64b Styringsdetailler.
• DII 64b Styringsdetaller D, Q.
• DII 64c Glidertrækstang og Hængere D, Q.
• DII 66  Styringsdisposition - 1.
• DII 66  Styringsdisposition - 2.
• DIII 67  Længdesnit af Ramme - 1.
• DIII 67  Længdesnit af Ramme - 2.
• D 67a  Tværsnit af Ramme.
• D 67b  Støbestaalsafstivning i Rammen.
• DIV 67d Længdesnit af Ramme med sammennittet Bagende.
• DIV 67e Tværsnit af Ramme.
• DIV 67f  Længdesnit af Ramme.
• DIV 67f  Længdesnit af Ramme med tilsvejset Bagende.
• DIV 82  Fodplade plan 1.
• DIV 82  Fodplade plan 2.
• DII 82a Linialbære til Glidekryds.
• DIII 85b Rørdisposition i Førehus.
• DIV 86  Førehus plan I.
• DIV 86  Førehus Plan II.
• D 101  Truck.
• DII 101b Løbehjul til Loko C, D, K.   • Gul.
• D 102  Truckstel med Akselkasse.
• D 108  Centrumstykke.
<<Normaltegninger   <<DSB Damplokomotiver   <<Forside

Tegningerne til D lokomotiverne befinder sig i NSJK arkiv

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub