Diesellokomotiv   OHJ 20    fra Odsherreds Jernbane

Frichs tegning 115L-12.03 Drivhjulæet
OHJ 20
Diesellokomotivet blev bygget af
Frichs i Aarhus 1936     Bygge nr. 263
Effekt 275 Hk     Akselfølge 1'Bo1'
Motor 6 cyl. 300 Hk  type 6215CL.


• Frichs Datablad 1936 til OHJ 20
• Frichs Tegningsfortegnelse 141L 1936

Diesel-elektrisk lokomotiv OHJ 20


OHJ 20   Tegninger af diesellokomotivet Blåtryk 
 • 120L- 1.13 Beregning af Vægtfordeling.• 01.13
 • 141L- 8.01 Rammeanordning. 
 • 115L- 8.07 Rammeforstærkning for Radialaksel. 
 • 120L- 8.11 Rammetværforbindelse II.• 08.11
 • 120L- 8.10 Rammetværforbindelser Nr I og X. 
 • 141L- 8.12 Rammetværafstivning III.• 08.12
 • 120L- 8.13 Rammetværforbindelse IV.• 08.13
 • 137L- 8.14 Rammetværforbindelse Nr V. 
 • 120L- 8.15 Rammetvaerforbindelse VI.• 08.15
 • 120L- 8.160 Længdeafstivning VIIII. 
 • 141L- 8.17 Rammetvaerafstivning VII.• 08.17
 • 120L- 8.18 Rammetvaerforbindelse VIII.• 08.18
 • 120L- 8.19 Rammetvaerforbindelse IX.• 08.19
 • 120L- 8.38 Horisontal Rammetværforb. XI og XVI.• 08.38
 • 120L- 8.62 Rammetværforbindelse.  
 • 141L- 9.01 Pufferplanke. 
 • 120L- 9.07 Hjørneforbindelse til Pufferplanke.• 09.07
 • 117L- 9.14 Kofanger. 
 • 141L- 9.28 Snenæse.• 09.28
 • 115L-10.14 Trækkrog. 
 • 115L-10.15 Dele til Trækkrog. 
 • 106L-156 Puffer. 
 • 106L-157 Skuekobling. 
 • 141L-11.01 Fjederanordning. 
 • 141L-11.03 Fjederstøtte. 
 • 137L-11.04 Bærefjeder til Drivhjul. 
 • 115L-11.07 Fjederskaale og Tryksko. 
 • 115L-11.10 Bærer til Fjederspændeskrue. 
 • 141L-11.12 Fjederspændeskruer. 
 • 107L-11.14 Skruefjeder ved Drivhjul. 
 • 131L-11.15 Bærer til Sidebalancer. 
 • 137L-11.161 Sidebalance ved Løbehjul.• 11.161
 • 141L-11.27 Hus til Gummiklodser. 
 • 115L-12.03 Drivhjulsæt. 
 • 115L-12.10b Løbe Hjulsæt. 
 • 115L-12.32 Akselkasseføring. 
 • 137L-12.38 Akselgaffelforbindelsesstykke. 
 • 106L-186 Drivhjulsleje. 
 • 115L-13.65 Løbehjulsanordning. 
 • 115L-13.67a Akselkasse til Radialaksel. 
 • 115L-13.70 Akselkassedæksel til Radialleje. 
 • 115L-13.74a Akselkasseføring til Løbehjul. 
 • 115L-13.77 Akselgaffelforb. stykke til Radialaksel. 
 • 128L-13.85 Dobbeltkile og Glidesko til Akselkasse. 
 • 141L-14.01 Gangpladeanordning.• 14.01
 • 137L-14.11 Sidetrin. 
 • 138L-14.18 Dele til Gangbrædder ved Tagkøler. 
 • 106L-231a 14.50 Overgangsbro. 
 • 131L-15.05 Førerhus Forvæg. 
 • 137L-15.07 Sidevægge. 
 • 137L-15.10 Gulv. 
 • 133L-15.12 Førerumssidedør. 
 • 115L-15.13 Skydevindue til Førerumssidedør. 
 • 115L-15.15 Dør i Skillerum til Maskinanlæg. 
 • 115L-15.18 Fast Vindue i Førerhus Forvæg. 
 • 115L-15.31 Ventilationslem i Maskinrum. 
 • 137L-15.36 Haandstænger. 
 • 115L-15.47 Fast vindue i sidevæg. 
 • 137L-15.58 Tag over Maskin- og Førerum. 
 • 138L-15.75 Skillevæg mellem Førerplads og Maskinrum 
 • 137L-15.77 Træbeklædning i Førerum. 
 • 137L-15.79 Luftkanal i Tag over Førerplads. 
 • 137L-15.90 Apparatanordning paa Førerplads. 
 
   Blåtryk  --->
 • 115L-16.47 Fast Vindue i Sidevæg. 
 • 120L-17.02 Sandkasse. 
 • 137L-17.20 Førerbord. 
 • 137L-18.65 Kabelkanalanordning.• 18.65
 • 138L-21.01 Banemotor. 
 • 141L-21.39 Bærer f. ophængn. af Elektrom. 
 • 107L-21.46a Gummistødpude til Elektromotoroph. 
 • 137L-21.55 Luftkanal for Elektromotor.• 21.55
 • 137L-21.59 Dele til Luftkanal f. Elektrom. I. 
 • 137L-21.60 Dele til Luftkanal f. Elektrom. II. 
 • 137L-22.01 Bremseanordning. 
 • 141L-22.02 Bremserørsdiagram. 
 • 141L-22.03 Bremserørplan. 
 • 117L-22.04a Vægtarm mm. for Haandbremse. 
 • 117L-22.07 Stativ for Haandbremse. 
 • 137L-22.11 Bremseaksel m. Arme. 
 • 120L-22.13 Bremseakselleje.• 22.13
 • 137L-22.14 Vinkelarm til Haandbremse.• 22.14
 • 141L-22.16 Forbindelsesled mellem Udligningsarme. 
 • 141L-22.17 Bremsetrækstænger. 
 • 137L-22.18 Trækstænger til Haandbremse. 
 • 137L-22.21 Lejer til Haandbremse. 
 • 137L-22.22 Bremsetraverser. 
 • 137L-22.231 Leje t. Bremseophæng. 
 • 137L-22.24 Udligningsarme til Bremse. 
 • 137L-22.25 Dele til Bremseophængning.• 22.25
 • 137L-22.28 Bærer for Bremsehæenger. 
 • 141L-22.29 Bremsehænger. 
 • 137L-22.31 Leje til Skiftearm. 
 • 117L-22.320 Vinkelarm til Haandbremse. 
 • 137L-22.231 Leje til Bremseophængning.• 22.231
 • 137L-22.232 Leje til Bremseophængning.• 22.232
 • 141L-22.37 Bremseklods. 
 • 120L-22.52 Befæstigelse af Bremsecylinder. 
 • 120L-22.57 Befæstigelse af Luftbeholdere. 
 • 141L-22.574 Befæstigelse af Udligningsbeholder. 
 • 141L-22.651 Anordning af Trykluftkobling.• 22.651
 • 141L-24.26 Navneplade OHJ 20.
 • 133L-25.56 Fødder for Tagkøler. 
 • 126L-25.63 Vandkamre til Tagkøler. 
 • 137L-25.64 Anordning af Tagkølere med Rørledn. 
 • 141L-26.85 Batteri- og Apparatskab. 
 • 141L-26.87 Afluftning af Batteriskab.• 26.87
 • 138L-27.18 Dødmandtrin paa Førerplads. 
 • 141L-27.75 Kasse til Reservesikringer. 
 • 127L-28.2 Signalskive.• 28.2
 Elektrisk udrustning 
 • 8Z37-06 Strømskema f Lysinstall.• 8Z37-06
 • 8Z37-11 Oversigtsplan.• 8Z37-11
 • 8Z37-26 Anbringelse af Lyskaster, Lanterne etc.• 8Z37-26
 • 8Z37-26a Anbringelse af Lyskaster, Lanterne etc.• 8Z37-26a

<<Frichs "Firkantede"   <<Frichs Fabrik   <<Frichs Motor   <<Motortog   <<OHJ   <<Privatbaner   <<Forside
 
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub