Scandia Skinnebusser
<<Scandia     <<Forside
Skinnebusser     Serie 1     Serie 2     Skrivelser     Tegninger

Skinnebusser
• Instruktionsbøger m. m.  serie 1.
• Instruktionsbøger m. m.  serie 2
Skrivelser   serie 1 og 2.
Tegninger  serie 1 og 2.


De første dansk byggede skinnebusser fra 1947
HFHJ Sm 1 og Sp 1
 
Historie
• Beretning om en studierejse til Sverige Juni 1945.
• Privatbane-Lyntoget... Udklip fra Jernbane-bladet 1946-47.
• Fortegnelse over danske jernbaners motormateriel 1965. Uddrag fra DJK bog.

Tilbud og Kontrakter

De Bornholmske Jernbaner
• Tilbud til DBJ om køb af Skinnebusser 1947.

Hads-Ning Herreders Jernbane   Odderbanen
• Kontrakt og Specifikation for lev. af Skinnebus og Paahængsvogn til HHJ 1946.
• Korrespondance vedr. lev. og betaling for Skinnebus og Paahængsvogn 1946-49.

Skive-Vestsalling Jernbane
• Tilbud til SVJ om køb af Skinnebus og Paahængsvogn 1945.
• Tilbud til SVJ om køb af Skinnebus og Paahængsvogn 1945 Tegning C-29724.
• Kontrakt Levering af Skinnebus og Paahængsvogn til SVJ 1946.
• Kontrakt Levering af Skinnebus og Paahængsvogn til SVJ 1946 Tegning C29728.

Thisted-Fjerritslev Jernbane
• Tilbud til TFJ om køb af Bagagevogn 1956
• Tilbud til TFJ om køb af Bagagevogn 1956 Tegning 30133.
• Kontraktudkast Levering af Bagagevogn 1956.
• Kontraktudkast Levering af Bagagevogn 1956 Tegning 30133F.
• Kontrakt Levering af Bagagevogn 1956.
• Kontrakt Levering af Bagagevogn 1956 Tegning 30133.

<<Serie 1     <<Serie 2     <<Skrivelser     <<Tegninger     <<Scandia     <<Forside

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub