DSB Sikringsanlæg             Se også DSB Signaler   og DSB SR 1975   og DSB Sikkerhed

Sikringsteknik fra
Sikringsteknikeren og Signalteknik

1953 - 1977           udgivet 1995


A4

DSB Mekaniske Sikringsanlæg 1956
• Indhold.
• 1 Låse drev og sporspærre.
• 2 Traadtræk spændvarker mm.
• 3 Signaler.
• 4 Centralapparater.
• 5 Blokapparater.
• 6 Stationsblokanlæg.
• 7 Togvejsfastlægning.
• 8 Sporbesættelsesapparater.
• 9 Straekningssikringsanlæg Linieblokanl.
• Planer til afsnit 1.     • Planer til afsnit 6.
• Planer til afsnit 2.     • Planer til afsnit 7.
• Planer til afsnit 3.     • Planer til afsnit 8.
• Planer til afsnit 4.     • Planer til afsnit 9.
• Planer til afsnit 5.


Sider 22 x 27,5 cm Ringbind 26 x 30 cm

DSB Sikringsanlæggene
og deres betjening 1949

• Indledning 1975       • Afsnit 1-4 1975
• Afsnit 5-7 1975        • Afsnit 8-13 1975
• Planer 1-46               • Bilag 1971
• Plan 4 signaturer       • Bilag 1975


    Sider 22 x 28 cm Ringbind 24 x 29,5 cm

Beskrivelse af Sikringsanlægget
paa Nørresundby Station

27. april 1939


        A4

<<Forside
 
DSB Sikringsanlæg siden 1945
udgivet 1987


A4

Vejledning til forstaaelse
af Stations- og
Strækningssikrings- anlæggene
  1919


              18 x 25,5 cm

Beskrivelse af
og Bestemmelser om DSB
Stations- og
strækningssikringsanlæg
1915
• Uden rettelser
• Med rettelser
• Tillæg I - V


        13 x 19,5 cm

Midlertidig signalbeskrivelse
og instruktion for
signal- og sikringsanlægget
paa Aarhus H station     1949


        13 x 20,5 cm

DSB Instruks for           1954
Bevogtning og betjening af
Limfjordsbroen ved Aalborg        13,5 x 20 cm

Instrukser for
sikkerheds- og rangertjenesten
på Ålborg station
1960


        13 x 20 cm
 
• Overkørselsanlæg

Linieblokanlæggene
paa
Dobbeltsporet Bane
og deres betjening 1940


        13,5 x 19 cm

Instruks for Togførere
Linieblokanlæggene
paa dobbeltsporet bane
og deres betjening
1940


        13 x 19 cm

Vejledning til forståelse af
Telegrafen og Telefonen
1918


              18 x 25 cm
 
Instruks
for udførelse af
ledbevogtning
1971


            15 x 21 cm

Instruks
for udførelse af
ledbevogtning
 1955
Incl. tillæg Regler for
udarb. af togfortegnelse


            15 x 21 cm

S & H Reservedelskatalog
for Klokkeværker

ca 1918             Tysk tekst


              18 x 27 cm

Automatisk linieblokanlæg
Københavns Godsbanegård, Vigerslev, Flintholm,
   Vanløse, Frederiksberg og Lersøen
1951
Glostrup-Hedehusene 1953
Holte-Hellerup 1953
Holte-lyngby 1952
                                12,5 x 19,5 cm

Sikkerhedsbestemmelser for toggangens afvikling
på den fjernstyrede strækning
• Nyborg H - Middelfart 1961
• Vordingborg - Orehoved 1956                 15 x 21 cm

Fjernskriverinstruks
1964


          15 x 21 cm
 
Samlet af Dansk Jernbane-Klub