DSB Sikringsanlæg             Se også DSB Signaler   og DSB SR 1975   og DSB Sikkerhed

Danske Statsbaner 1949
Sikringsanlæggene
og deres betjening

Indledning 1975       Afsnit 1-4 1975
Afsnit 5-7 1975     Afsnit 8-13 1975
Planer 1-46         Planer 4 signaturer
Bilag 1971           Bilag 1975


    Sider 22 x 28 cm Ringbind 24 x 29,5 cm

Midlertidig signalbeskrivelse
og instruktion for
signal- og sikringsanlægget
paa Aarhus H station     1949


        13 x 20,5 cm

Beskrivelse af Sikringsanlægget
paa Nørresundby Station

27. april 1939


        A4

<<Forside
 
Vejledning til forstaaelse
af Stations- og
Strækningssikrings- anlæggene
  1919


              18 x 25,5 cm

Beskrivelse af
og Bestemmelser om
Stations- og
strækningssikringsanlæg

1915


        13 x 19,5 cm

Fjernskriverinstruks
1964


          15 x 21 cm

Vejledning til forståelse af
Telegrafen og Telefonen
1918


              18 x 25 cm
 
Linieblokanlæggene
paa
Dobbeltsporet Bane
og deres betjening 1940


        13,5 x 19 cm

Instruks for Togførere
Linieblokanlæggene
paa dobeltsporet bane
og deres betjening
1940


        13 x 19 cm

 
Instruks
for udførelse af
ledbevogtning
1971


            15 x 21 cm

Instruks
for udførelse af
ledbevogtning
 1955
Incl. tillæg Regler for
udarb. af togfortegnelse


            15 x 21 cm

Automatisk linieblokanlæg
Københavns Godsbanegård, Vigerslev, Flintholm,
   Vanløse, Frederiksberg og Lersøen
1951
Glostrup-Hedehusene 1953
Holte-lyngby 1952
                                12,5 x 19,5 cm

Sikkerhedsbestemmelser for toggangens afvikling
på den fjernstyrede strækning
• Nyborg H - Middelfart 1961
• Vordingborg - Orehoved 1956                 15 x 21 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub