Privatbane Materiellister

Sydfynske Jernbaner
Fortegnelse over
Driftsmateriellet 192614,5 x 22 cm


<<Forside
   
Fortegnelse over Driftsmateriel
tilhørende Lollandsbanen 196117,5 x 24 cm      
           
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub