El- og gasanlæg               Belysning og el-varme i tog                         Se også DSB materiel

DSB El-anlæg i vogne 1986


 A5 løsblade i mappe 17 x 22 cm
Vejledning i brugen af
Togbelysningen 1961


          13 x 20 cm
Vejledning i Brugen af
Den elektriske
Togbelysning 1945          13 x 20 cm
Vejledning i brugen af
Den elektriske
Togbelysning 1914

Rettet optryk 1920


  10,5 cm x 16 cm<<Forside
    Forskrift for
Elektrisk batteribelysning
pa Lokomotiver 1943         13 x 20 cm
Forskrift for Pasning og
Vedligeholdelse af
Turbogenerator for
Lokomotivbelysning

SYSTEM STONE           1948


                A4 Fotokopi
Elektrisk Togbelysning
paa mindre Jernbaner


            A4   Fotokopi
    Vejledning i kendskab til den
elektriske togbelysning m m.

Jernbaneskolen 1960


                21 x 30 cm
Vejledning i kendskab til den
elektriske togbelysning m.m.
Tegninger
Jernbaneskolen 1960


                21 x 29,5 cm
Vejledning i kendskab til den
elektriske togbelysning m.m.
Tillæg
    Jernbaneskolen 1960


                21 x 30 cm
   
   DSB Maskinafdelingen
• Normaltabeller
   Bogen indeholder nogle sider
   om lamper m.m.

DSB     VKDØ/VKDV
Bestemmelser vedrørende
F-Gas
(Flaskegas)
i jernbanekøretøjer       1986


                A4
AGA
Belysning för Järnvägsvagnar

1943


                A4
AGA-Luset
I Järnvägarnas Tjänst
1916


        14 x 21,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub