DSB Materiel

Vejledning i kendskab til
Det Rullende Materiel
og de elektriske Belysningsanlæg 1908


          14,5 x 22,5 cm<<Forside
    Maling af Statsbanernes
rullende Materiel 1926               17 x 26 cm
Rejse beretning fra
Maskiningeniør Ebbesen 1941

Hovedformålet med rejsen til Tyskland
var, at undersøge hvorledes man ved
derværende Rigsbaner affandt sig med
metalknappe Tider
.


                    21 x 30 cm
     

Samlet af Dansk Jernbane-Klub