Giv Agt   Medlemsblad for Dansk Lokomotivmands Forbund
<<Tidsskrifter     <<Forside

  Giv Agt   Nr. 9 1952

21,5 x 28,5 cm
  Enkelte numre:      Udvalgte overskrifter:
• Nr. 11   Nov 1947   Bornholm rundt. - Hads Herreds-Banen har Million Projekt om Modernisering.
• Nr.   9   Sep  1950   En henlagt opfindelse angaaende kedelsten i lokomotiver.
• Nr.   1   Jan   1951   En hertug som lokomotivføer i Spanien. - Hvordan det gik et af "Sydfynske"s lokomotiver.
• Nr.   2   Feb  1951   Saaledes lever man i New York!
• Nr.   3   Mar  1951   Fra en 3 maaneders studierejse i U. S. A. - Omkring Lollandsbanen.
• Nr.   4   Apr  1951   Fra en 3 maaneders studierejse i U. S. A.
• Nr.   5   Maj  1951   Fra en 3 maaneders studierejse i U. S. A.
• Nr.   6   Jun  1951   Dieselmotoren. - Fra en 3 maaneders studierejse i U. S. A.
• Nr.   7   Jul   1951   Fra en 3 maaneders studierejse i U. S. A.
• Nr.   8   Aug 1951   Afslutning paa Kolding sydbaners likvidation.
• Nr.  11  Nov 1951   Elektrisk banedrift. - Startmotoren med relæstartsystem.
• Nr. 12   Dec 1951   Uniformsreglement for Danske Privatbaners tjenestemænd.
• Nr.   1   Jan  1952   Jubilæum, Dansk Lokomotiv Tidende.
• Nr.   2   Feb 1952   Elektricitet og magnetisme. - Verdens største model-jernbane. - Når en østtysk præsident skal med toget.
• Nr.   3   Mar 1952   Sovjets luksustog.
• Nr.   4   Apr 1952   Rapport for studierejse til Amerika.
• Nr.   5   Maj 1952   Rapport for studierejse til Amerika.
• Nr.   6   Jun  1952   Resultatet af statstjenestemændenes lønforhandlinger.
• Nr.   7   Jul   1952   Rapport for studierejse til Amerika.
• Nr.   8   Aug 1952   Kongens besøg paa Bornholm.
• Nr.   9   Sep  1952   Holland Belgien 1952, ved maskiningeniør W. Bay, Aalborg Privatbaner. - Jens Olsens verdensur.
• Nr. 10   Okt 1952   Nye diesel-elektriske lokomotiver til danske privatbaner ved William Bay.
• Nr. 11   Nov 1952   Det første privatbanedamplokomotiv.
• Nr.   4   Apr  1954   Vi fryser ikke mere. - Ny tysk trafikide.
<<Forside     <<Tidsskrifter
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub