Privatbane Uniforms- og Tjenestereglementer m.m.                   se også APB

Uniformsreglement
for danske privatbaners
tjenestemænd 1967


      15 x 21,5 cm
Uniformsreglement for
Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro
Jernbane 1952


            17 x 25 cm
Uniformsreglement
Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro
Jernbane   Nr 8   1925


          14,5 x 22,5 cm

<<Forside
  Tjenestereglement for Privatbanerne
Gyldig fra 1. Oktober 1936


        13 x 20,5 cm
Tjenestereglement
Nakskov-Kragenæs Jernbane
1914


        13,5 x 21 cm
  Tjenestetidsregler
for Danske Privatbaner 1961
Tillæg 1, 3 og TFJ cirkulære


            15 x 21 cm
   
Samlet af Dansk Jernbane-Klub