Privatbane Motortog         Triangel Motorvogne   fra De forenede Automobilfabrikker A/S.
<<Forside         <<Motortog

    Skrivelser fra Horsens Privatbaner:
 • Instruktion for Pasning og Betjening af Elektrisk Anlæg i "TRIANGEL" motordrevne Jernbanevogne.
 • Instruktion for Pasning og Betjening af Bremsesystemet i JERNBANE - MOTORVOGN Model XI Horsens Privatbaner.
 • Lister og Vaerktoejer og Reservedele til Jernbane Motorvogn Model XI. (Horsens Privatbaner)
 • Instruktion for Betjening af Gearkasse og Reversgear i JENRBANE - MOTORVOGN D.S.B. Model VIII.
 • Faktura og Regninger fra De Forenede Automobilfabrikker og Dansk Minimax 1929-31.
 • Instruktion for Vedligeholdelse og Pasning af "Continental" Motor 16 H. 1929.


<<Forside         <<Motortog
           
Samlet af Dansk Jernbane-Klub