Privatbane instrukser og reglementer m.m.

Ordensreglement
for Privatbanerne 1944


        13 x 20,5 cm
Vejledning til bug ved
beregning af togenes
størrelse, togvægt,
bremsevægt, bremseprocent
og bremsetal 1944

        13 x 20 cm
Telefonreglement
for privatbanerne 1936


        13 x 20,5 cm
Præstø-Næstved-Jernbane
Fribefordringsreglement
Nr. 10   1889


        13 x 19,5 cm

<<Forside
  Politi-Anordning for
Jernbaner under Privatbanedrift 1947


        13 x 20,5 cm
Politi-Anordning for
Jernbaner under Privatdrift 1903
med Bilag vedrørende bøder 1897.


        14,5 x 23 cm
Togposter
Instruks for togpersonalet 1941


        13 x 20,5 cm
  Tjenestereglement for Privatbanerne
Gyldig fra 1. Oktober 1936


        13 x 20,5 cm
Tjenestetidsregler
for Danske Privatbaner 1961
Tillæg 1, 3 og TFJ cirkulære


            15 x 21 cm
Uddannelsesregler m. m.
for Personale 1949


          13 x 20 cm
Uniformsreglement for
Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro
Jernbane 1952


            17 x 25 cm
Uniformsreglement
Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro
Jernbane   Nr 8   1925


          14,5 x 22,5 cm
  Uniformsreglement
for danske privatbaneres
tjenestemænd 1967


      15 x 21,5 cm
Tjenestereglement
Nakskov-Kragenæs Jernbane
1914


        13,5 x 21 cm
Overenskomst mellem
De danske Srtatsbaner og
Ringkøbing-Nørre Omme
Jernbane 1912


        14 x 21 cm
Overenskomst mellem
DSB og RØJ og ØHJ vedrørende
direkte Indskrivning af Gods m.m.
1925


        14,5 x 21,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub