Hjørring Privatbaner

Hjørring Privatbaner
Hirtshalsbanens togtider 1.juni 1969


    10 x 12,5 cm
Hjørring Privatbaner
Tjenestekøreplan Gyldig fra 29. maj 1960


              18 x 22,5 cm
Hjørring Privatbaner
Tjenestekøreplan Gyldig fra 26. maj 1963


              18 x 22,5 cm

<<Forside
   
Samling af Ordrer og Bestemmelser
Hjørring Privatbaner 1913

         14 x 21,5 cm
Afsnit
I Personalet Fribefordring.
II Stationstjenesten.
III Tog- og Lokomotivtjenesten.
IV Banetjenesten.


Afsnit
V Telefontjenesten.
VI Vognmateriellet.
VII Ekspedition Befordrings best.
VIII Regnskabs- og Kassevæsenet.
    Person- og
godsbefordringsreglement

Hjørring Privatbaner 1969


            15 x 21,5 cm

Reglementariske bestemmelser
og takster for befordring
af
personer, gods, levende dyr m.m.
på Hjørring Privatbaner 1963


            14,5 x 22 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub