DSB Spor Se også Baneanlæg ang. spor       og Industribaner

De Danske Statsbaner Baneafdelingen Normaltegninger


• Oversigt og Diverse (6,3 Mb)             Tegninger: 38,5 x 27.5 cm
• Overbygning II (3,5 Mb)
• Overbygning III (16,3 Mb)
• Overbygning IV (43,5 Mb)
• Overbygning V (63,7 Mb)
• Alle 210 sider i en ZIP-fil (134 Mb)
Jernbanespor 1953

Enkelte afsnit
• Omslag
• Indledning
• Længdeprofil
• Sporvidden
• Sporkurver
• Fritrumsprofiler
• Skinner
• Skinnelængden
• Sveller
• Skinnebefæstelse
    • Skinnestød
• Særlige konstruktioner
• Ballast
• Overbygningsberegning
• Sporskifter
• Maksimalhastighed
• Sporvedligeholdelse
• Bestemmelser
• Litteraturhenvisninger
• Indholdsfortegnelse

De Danske Statsbaner
1847 - 1947
Sporet
  Side 247 - 264


        20 x 30 cm
Skinnebrud opdagelse
Formular 1929


        23 x 36,5 cm

<<Forside
    DSB skolen
Banelære-Overbygningen
til brug på banekursus   1983


                  A4
DSB Banetjenesten
Håndbetjent sporværktøj 1981


            A5 ringbind
Fejl i skinner 1966


            15 x 21 cm
Vejledning for udførelse
og vedligeholdelse
af underbygning m.v.
1961


          15 x 21 cm
Vej- og Jernbanebygning
1. Hæfte   1921
Jernbanens Overbygning
paa fri Bane


          18 x 25 cm
Vejledning
i Kendskab til
Statsbanernes Sporkonstruktioner
og
forskellige tekniske Stationsanlæg
1900


     Fotokopi    15 x 22 cm
    Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler 1959


          14 x 20,5 cm
De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler m.m. 1946


  13 x 20,5 cm
De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler m.m. 1934
side 51-62 og bilag mangler


        13 x 20,5 cm
De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler m.m. 1933


        13 x 20,5 cm
De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler 1923
Regler for Anbringelsen
af Overbygningen m.m.
samt Afløb fra
Stationspladser m. v.


        13 x 20,5 cm
    Tekniske retningslinier
for anlæg af
Havnespor 1950


        14 x 21 cm
Sporskiftekort
DSB Banetjenesten
Retningslinjer
sporskiftemåling

A5 plastmappe

DSB sne           1971
Sporskifterenholdelse


    10,5 x 15 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub