DSB Spor Se også Baneanlæg ang. spor       og Industribaner

Jernbanespor 1953

Enkelte afsnit
Omslag
Indledning
Længdeprofil
Sporvidden
Sporkurver
Fritrumsprofiler
Skinner
Skinnelængden
Sveller
Skinnebefæstelse
    Skinnestød
Særlige konstruktioner
Ballast
Overbygningsberegning
Sporskifter
Maksimalhastighed
Sporvedligeholdelse
Bestemmelser
Litteraturhenvisninger
Indholdsfortegnelse

De Danske Statsbaner
1847 - 1947
Sporet
  Side 247 - 264


        20 x 30 cm
Skinnebrud opdagelse
Formular 1929


        23 x 36,5 cm

<<Forside
    DSB Banetjenesten
Håndbetjent sporværktøj 1981


            A5 ringbind
Fejl i skinner 1966


            15 x 21 cm

15 x 21 cm
Vejledning for udførelse
og vedligeholdelse
af underbygning m.v.
1961

Vej- og Jernbanebygning
1. Hæfte   1921
Jernbanens overbygning
paa fri bane

18 x 25 cm
Side 1-45 (indholdsforteg.)
Side 45-79
Side 80-108
Side 109-150
Side 151-180
Side 181-206
Planer
Vejledning
i Kendskab til
Statsbanernes Sporkonstruktioner
og
forskellige tekniske Stationsanlæg
1900


     Fotokopi    15 x 22 cm
   

15 x 21 cm
Sporregler 1959

Banens tracé
Overbygning
Banevedligeholdelse


13 x 20,5 cm
Sporregler 1946

side 7 - 59 mangler

Skannet fra fotokopi.
Bedre skanning følger.


13 x 20,5 cm
    Sporregeler m.m. 1934
Regler for
Anbringelsen af
Overbygningen m. m.
samt
Afløb fra Stationspladser
ved De Danske Statsbaner

Afsnit I side 1- 19
Afsnit II side 20 - 76

  (side 51-62 mangler)

Afsnit III side 77 - 96


13 x 20,5 cm
    Regler 1923
for
Anbringelsen af Overbygningen m. m.
samt
Afløb fra Stationspladser
ved De Danske Statsbaner
Udgave for Baneformænd m. fl.

Sporskiftekort
DSB Banetjenesten
Retningslinjer sporskiftemåling

A5 plastmappe

Samlet af Dansk Jernbane-Klub