DSB Spor Se også Baneanlæg ang. spor       og Industribaner

De Danske Statsbaner Baneafdelingen Normaltegninger


• Oversigt og Diverse (6,3 Mb)             Tegninger: 38,5 x 27.5 cm
• Overbygning II (3,5 Mb)
• Overbygning III (16,3 Mb)
• Overbygning IV (43,5 Mb)
• Overbygning V (63,7 Mb)
• Alle 210 sider i en ZIP-fil (134 Mb)
Jernbanespor 1953

Enkelte afsnit
• Omslag
• Indledning
• Længdeprofil
• Sporvidden
• Sporkurver
• Fritrumsprofiler
• Skinner
• Skinnelængden
• Sveller
• Skinnebefæstelse
    • Skinnestød
• Særlige konstruktioner
• Ballast
• Overbygningsberegning
• Sporskifter
• Maksimalhastighed
• Sporvedligeholdelse
• Bestemmelser
• Litteraturhenvisninger
• Indholdsfortegnelse

De Danske Statsbaner
1847 - 1947
Sporet
  Side 247 - 264


        20 x 30 cm
Skinnebrud opdagelse
Formular 1929


        23 x 36,5 cm

<<Forside
    DSB skolen
Banelære-Overbygningen
til brug på banekursus   1983


                  A4
DSB Banetjenesten
Håndbetjent sporværktøj 1981


            A5 ringbind
Fejl i skinner 1966


            15 x 21 cm
Vejledning for udførelse
og vedligeholdelse
af underbygning m.v.
1961


          15 x 21 cm
Vej- og Jernbanebygning
1. Hæfte   1921
Jernbanens Overbygning
paa fri Bane


          18 x 25 cm
Vejledning
i Kendskab til
Statsbanernes Sporkonstruktioner
og
forskellige tekniske Stationsanlæg
1900


     Fotokopi    15 x 22 cm
   

15 x 21 cm
Sporregler 1959

Banens tracé
Overbygning
Banevedligeholdelse


13 x 20,5 cm
Sporregler 1946

side 7 - 59 mangler

Skannet fra fotokopi.
Bedre skanning følger.


13 x 20,5 cm
    Sporregeler m.m. 1934
Regler for
Anbringelsen af
Overbygningen m. m.
samt
Afløb fra Stationspladser
ved De Danske Statsbaner

• Afsnit I side 1- 19
• Afsnit II side 20 - 76

  (side 51-62 mangler)

• Afsnit III side 77 - 96


13 x 20,5 cm
    Regler 1923
for
Anbringelsen af Overbygningen m. m.
samt
Afløb fra Stationspladser
ved De Danske Statsbaner
Udgave for Baneformænd
m. fl.

Sporskiftekort
DSB Banetjenesten
Retningslinjer sporskiftemåling

A5 plastmappe

DSB sne           1971
Sporskifterenholdelse


    10,5 x 15 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub