DSB Ordresamlingen             Se også Cirkulærer             Se også Instrukser og Reglementer

Ordresamlingen       Det af generaldirektoratet udgivne eller ved generaldirektoratets foranstaltning udsendte ordre og instruktionsstof

• Generaldirektoratet udgiver følgende ordreserier Serie A side 197
• Oversigt  JFJ/DSB - ordrer og bestemmelser vedrørende driften
• Oversigt i Jernbane Lomme Kalender 1897
Organisations- og Personaleforhold
Ordresamlingen
Serie A           1960-63


              17 x 23 cm
Almindelige
Sikkerheds- og
Ordensbestemmelser

Ordersamlingen
Serie C           1922


          14 x 21,5 cm


<<Forside
  Stationstjenesten vedrørende
befordringen af personer
og rejsegods m. m.

Ordresamlingen
Serie D           1949-79


  Ringbind 19 x 22,5 cm     Løsblade A5
Bestemmelser for godsbefordring
Ordresamlingen
Serie E           1968-91


  Ringbind 19 x 22,5 cm     Løsblade A5
Ekspedition af fragtbreve m m
Ordresamlingen
Serie H           1974-89

  Ringbind 19 x 22,5 cm     Løsblade A5
  Vognmateriellet m v
Ordresamlingen
Serie J           1956


          14,5 x 23,5 cm
Vognmateriellet m v
Ordresamlingen
Serie J           1939


          14,5 x 23 cm
Forskellige forhold, der ikke
omhandles i serierne E - J

Ordresamlingen
Serie K           1966-84


  Ringbind 19 x 22,5 cm     Løsblade A5
Plads- og pakhustjenesten
Ordresamlingen
Serie L       1965-75

  Ringbind 19 x 22,5 cm     Løsblade A5
Plads- og pakhustjenesten
Ordresamlingen
Serie L       1951-61

          14 x 23 cm
  Togtjenesten
Ordresamlingen
Serie M       1967

  Ringbind 19 x 22,5 cm     Løsblade A5
Togtjenesten
Ordresamlingen
Serie M       1950

          12 x 19 cm
Søfartsvæsenet Ordresamlingen
Serie N       1955-76

        13,5 x 21,5 cm
  Banetjenesten og elektrotjenesten
Ordresamlingen
Serie O           1970-77

  Ringbind 19 x 22,5 cm     Løsblade A5
Maskintjenesten
Ordresamlingen
Serie P           1982


    Ringbind 19 x 22 cm     Løsblade A5
Maskintjenesten
Ordresamlingen
Serie P           1942


          14 x 23 cm
Maskintjenesten
Samling af alm. Ordrer
og Bestemmelser   1899


          14 x 21,5 cm
Værksteds- og remisearbejdere
Ordresamlingen
Serie Q           1955-77


Ringbind 19 x 22,5 cm  Løsbl. 16 x 22 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub