DSB Ordresamlingen             Se også Cirkulærer             Se også Instrukser og Reglementer

Ordresamlingen       Det af generaldirektoratet udgivne eller ved generaldirektoratets foranstaltning udsendte ordre og instruktionsstof

• Ordrer og bestemmelser:
• Serie A   Organisations- og personaleforhold
• Serie C   Almindelige sikkerheds- og ordensbestemmelser
  Serie D   Stationstjenesten vedrørende befordringen af personer og rejsegods m m
  Serie E   Stationstjenesten vedrørende befordringen af gods m m samt levende dyr
  Serie G   Stationstjenesten; takstrettelser og meddelelser om udgivne taksttillæg, rettelsesblade og nye takster
  Serie H   Stationstjenesten vedrørende kasse og regnskabsvæsen, bogføring m m
• Serie  J   Vognmateriellet m v
  Serie K   Forskellige forhold, der ikke omhandles i serierne D- J
  Serie L   Plads- og pakhustjenesten
• Serie M  Togtjenesten
  Serie N   Søfartsvæsenet
  Serie O   Bane- og signaltjenesten
• Serie  p   Maskintjenesten
  Serie Q   Det timelønnede, fast ansatte personale under maskin- og værkstedstjenesten
Organisations- og Personaleforhold
Ordresamlingen
Serie A           1960


              17 x 23 cm


<<Forside
  Almindelige
Sikkerheds- og
Ordensbestemmelser

Ordersamlingen
Serie C           1922

>
          14 x 21,5 cm
  Vognmateriellet m v
Ordresamlingen
Serie J           1956


          14,5 x 23,5 cm
  Togtjenesten
Ordresamlingen
Serie M           1950

          12,5 x 19,5 cm
  Maskintjenesten
Ordresamlingen
Serie P           1942


          14,5 x 23 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub