DSB Motortog       Dieselelektrisk Lokomotiv Litra My 1201 og 1202

  FRICHS Samlingstegning 1955                         164 x 91,5 cm
  305L-1.021 Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv


Betjeningsvejledning for
My-Lokomotiver 1201-1202
Tekst
      1. udgave


          A4 - 23 x 30,5 cm       Omslag
  Betjeningsvejledning for
My-Lokomotiver 1201-1202
Figurer og planer
      1. udgave


                A4 - 23 x 30,5 cm

<<Forside     <<Motortog

  FRICHS Samlingstegning Længdesnit 1955        84 x 59,5 cm
  305L-1.020 Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv


FRICHS Aarhus
Beskrivelse af Elektrisk Anlæg
MY 1201-1202
        1957


      A4 - 22,5 x 30,5 cm       Omslag
Frichs
Diesel el. 1500 hk. lokomotiv
Elektrisk Anlæg Principskema


      94 x 58 cm           (jpg udgave)
  DSB My 1201 og 1202
blev bygget af Frichs i Århus
i 1957 og 1960.
Byggenr. 557 og 558.
Motor: Frichs-B&W 1654 hk.
Begge blev udrangeret i 1971.

• Skrivelser vedrørende
   udrangeringen

Samlet af Dansk Jernbane-Klub