DSB Motortog       Motorvogn Litra Mo               Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn


  DSB Mo 1800 serien FRICHS Samlingstegning 1952             105 x 59,5 cm
  18W-1.020. Diesel-el.500/550 hk.motorvogn. Mo


Mo Diverse skrivelser
• Nedbrudsskema Mo.
• Uddannelsesstruktur for MO.
• Hensætning med 1 motor og varmekedlen i drift 1974.
• M-cirkulære. Afprøvning af dødmandsanordning 1974.
• M-cirkulære. Afprøvning af dødmandsanordning 1970.
• FVS-F Teknisk eftersyn 1970.
• Forberedelsestjeneste og Afslutningstjeneste 1968.
• Omdannelse af Mo til motorpostvogn 1965.
• Mo-Kølevandsanlæg tegning 1964.
• Mo Dagligt elektrisk eftersyn - blanket 1962.
• Staldtips Mo - Mt 1961.
• Afhjælpning af de hyppigst forekommende fejl m.v. 1954.
• Møde vedrørende Mo-Plejlstangspander 1945.

Mo Motor
• Oprettelse af Generator for Litra MO.
• Frichs Motor reservedelsnumre.
• Tegning af skraberinge med tolerancer til Frichs MO motorer.

Mo Elanlæg
• Mo Tavler og skabe.
• Samling af Mo-styreledningstog.
• Friskluftindsugning til hovedgenerator og ladedynamoer 1974.
• Den Elektriske Transmission m. v. 1963.
• Fejl ved trækkraftanlægget Fejlfinding 1963.
• Mo-vognens elektriske udrustning 1953.

Mo Dampvarmekedelanlæg
• Beskrivelse og betjeningsvejledning 1971.
• Betjeningsvejledning 1966.
• Eksamensspørgsmål Varmekedel MO Jernb.sk. 1959.
• Betjeningsvejledning for system "on-off" 1957.
• Betjeningsvejledning for system "on-off" 1955.
• Betjeningsvejledning 1952.
• Midlertidig instruks 1951.

• Temperatur tryktabel Mo VII Frichs 1955.
• 18W-2.010  Samlingstegning af varmekedel 1950.
• 18W-2.011  Dampkedel for oliefyr til togopvarmning 1951.
• Detaljetegninger til varmekedel.
• Styring af varmekedel.

Mo Inventar
• 38556 Scandia - Snit i sidevæg i Kupe Litr. Mo 1841-60 1953.
• 38561 Scandia - Vinduesindfatning i kupe - bagagerum og toilet 1953.
• 38870 Scandia - Arrangem. af inventar i bagage- og tjenesterum 1953.

<<Forside     <<Motortog
   
DSB Dieselelektriske Motorvogne Litra MO       A4 ringbind
Betjeningsvejledning 1981           • Alle sider i en ZIP-fil 56 Mb
• Indholdsfortegnelse
• Afsnit    0 - Generelt
• Afsnit 100 - Dieselmotorerne
• Afsnit 200 - Elektrisk Transmission
• Afsnit 300 - Fejlfinding
• Afsnit 400 - Trykluftbremse
• Afsnit 500 - Dampvarmeanlæg
• Afsnit 600 - Driftsinstruktion
• Bilag 1. Anbringelse af apparater Mo 1801-1855
• Bilag 2. Strømskema MO med lysstofrør
• Bilag 3. Strømskema CLS
• Bilag 4. Bremserørdiagram for motorvogn litra Mo
• Bilag 5. Principstrømskema i Dampkedelanlæg
Dieselelektriske
Motorvogne Litra Mo
Dieselmotorerne m. v.

Motorkursus I.
Jernbaneskolen 1965


               21 x 29,5 cm
  Vejledning i indretning
og betjening af
TRYKLUFTBREMSEN
på dieselelektriske
MOTORVOGNE
  1962


               21 x 29,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub