DSB instrukser, reglementer, vejledninger og beskrivelser m.m.

Politireglement
for Statsbanerne 1934

Incl. tillæg.


        13 x 0,5 cm
Uddrag af Politiloven
af 11te Maj 1897
og andre Bestemmelser
for Personbefordringen                    21 x 27 cm

<<Forside
  Statsbanedriften
Reglement for
Togenes Gang

1916


      11 x 17,5 cm
  DSB VI Vinterinstruks
1983-86


 A5 sider Omslag 16,5 x 22 cm
Almindelig Instruks
for samtlige Tjenestemænd
ved De Danske Statsbaner

1909   Optrykt 1931


          14,5 x 22,5 cm
Luftværnsordning af 1943


          13 x 20 cm
  DSB Uniformer til
lokoførere og
elektroførere   1991          13 x 23 cm
Vejledning
til bestemmelse af
vindstyrken
efter skala 0-12
1923         12 x 26 cm

  Overenskomster M. M.
vedrørende
Fremmede Baners tilslutning
til De Danske Statsbaner II
1897 - 1904 Tillæg udgivet 1905


          15,5 x 22,5 cm

Overenskomster M. M.
vedrørende
Fremmede Baners tilslutning
til De Danske Statsbaner 1897


          15,5 x 22,5 cm

Samlet af Dansk Jernbane-Klub