DSB instrukser, reglementer, vejledninger og beskrivelser m.m.

Politireglement
for Statsbanerne 1934

Incl. tillæg.

        13 x 0,5 cm
Uddrag af Politiloven
af 11te Maj 1897
og andre Bestemmelser
for Personbefordringen

<<Forside
    Almindelig Instruks for
samtlige Tjenestemænd ved
De Danske Statsbaner 1909
Optrykt 1931          14,5 x 22,5 cm
Luftværnsordning af 1943


          13 x 20 cm
          DSB Uniformer til
lokoførere og
elektroførere   1991      13 x 23 cm
Vejledning
til bestemmelse af
vindstyrken
efter skala 0-12
1923        12 x 26 cm

    Overenskomster M. M.
vedrørende
Fremmede Baners tilslutning
til De Danske Statsbaner 1897


                  22 x 30 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub