DSB Geografi og sprog

Jernbanegeografi
Vejledning i faget jernbanegeografi
ved stationsarbejderkursus 1961


          15 x 21 cm


<<Forside
  DSB   tarif 21
Stationsfortegnelse
for befordring af gods 1973


  Kartonmappe A5 løsblade

  Parlør
Engelsk - Tysk - Fransk - Dansk
Parlør for Togpersonalet ved
Danske Statsbaner


        12,5 x 20 cm
  Vejledning i Tysk
Jernbaneskolen 1943
Til brug ved undervisningen
paa togtjenestekursus


        13 x 19,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub