DSB Driftsuheld og Hjælpetog m.m.

• Driftuheldsreglement UR 1982
• Driftuheldsreglement UR 1978
• Driftuheldsreglement UR 1972


    A5 løsblade i ringbind 19 x 22,5 cm
Danske Statsbaner Maskinafdelingen
Brandinstruks 1961


      A4 løsblade i ringbind 25 x 30,5 cm
<<Forside
    Driftsuheldsreglement (UR)
af 1958


          15 x 21,5 cm

Driftuheldsreglement (UR)
af 1940


          13 x 19 cm

    Reglement for
Hjælpe- og Ambulancetogstjenesten
af 1927
(Hjælpetogs-Reglement)


      12,5 x 18,5 cm

    JTAS Opslag fra 1924
Blandt andet vedrørende
"Statsbaneulykke"Samlet af Dansk Jernbane-Klub