DSB Damptog               Se også Ordresamlingen           Se også Materiellister           Se også Materiel           Se også Bremser

Damplokomotivet
og dets Betjening

I. Tekst 1948


            17,5 x 25 cm

Damplokomotivet
og dets Betjening

II. Planer 1948


            17,5 x 25 cm

Ångloklära 1949


      17,5 x 25 cm   151 Mb

Skötsel och underhåll
af Lokomotiv

Med Överhetare i Tuberna
1912


      12 x 19 cm
Særlige Bestemmelser
vedrørende betjening
og vedligeholdelse af
Materiellet 1908


          14,5 x 22,5 cm
Vejledning for
Ekstralokomotivfyrbødere

Uddrag af ordereserie P - 1944


        14 x 23 cm
Regler for udtørring og hensætning af Lokomotiver 1939


        13,5 x 21 cm

<<Forside
    Damplokomotivet og dets betjening
Lærebog for lokomotivfører
og -fyrbødere 1974


              21 x 29,5 cm

Damplokomotivet og dets betjening
Oversigt over Faget:
Lokomotivets Teori M.V. 1951.

                    21,5 x 33 cm

Damplokomotivet og dets Betjening
Tillæg til Lokomotiets Indretning
1939 Revideret 1942


                    25 x 31 cm

Kedler
Foredrag holdt i Helsingfors   1951


                21 x 33 cm
DSB Værkstedforeskrifter Vk.Kh.
1957


              A4
Des Lokomotiv-Ingenieurs
Taschenbuch

Henchel & Sohn Cassel

      10,5 x 17 cm
    Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

1. Del   1946
Fyring og Smøring


        13 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

2. Del   1947
Kørsel
Fejl ved Lokomotivet


        13 x 19 cm
Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

1. Del   1948
2. udgave   Fotokopi
Fyring og Smøring


        12 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt
Lokomotivmandskab

2. Del   1948
Kørsel
Fejl ved Lokomotivet


        13 x 19 cm
Nalco forsøgne Uddrag fra
Dansk Lokomotiv Tidende 1954


              A4
Nalco systemet
Den effektive metode
til blødgøring af kedelvand.
Jernbanebladet 1953


              A4
Vejledning Betjening af Kuludleveringsanlæget ved Maskindepotet, Københavns Godssbanegård 1943


          12,5 x 20 cm
    LON - DSB Damplokomotiv Normer


   DSB Maskinafdelingen
• Normaltabeller
   Bogen indeholder mange sider
   om dele til damplokomotiver.

DSB Værkstedsnormaler og Tabeller


              A4
Olsen og Jensen
Dansk Lokomotiv Tidende 195115 x 22,5 cm
  Lokomotivfyrbøder Olsen og Lokomotivfører Jensen. To elskede karakterer, der i efterkrigsårne var at finde på siderne i Dansk Lokomotiv Tidende. Tegnet af
P. Schrädler-Nielsen.
Dette samlehæfte blev udgivet i 1951.

Rejseberetning fra
afdelingsingeniør F.Ebbesen
& værkmester K.Brandt
værkstedsbesøg i Tyskland 1952


              21 x 31 cm
Schweissarbeiten am Dampflok DV951


              A4
Rejse beretning fra
Maskiningeniør Ebbesen 1941

Hovedformålet med rejsen til Tyskland
var, at undersøge hvorledes man ved
derværende Rigsbaner affandt sig med
metalknappe Tider
.


                    21 x 30 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub