Jernbanearkivalier -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation.

DSB
Lærebøger m. m.
Geografi og sprog
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikkerhed og Rangering
DSB SR 1975
Sikringsanlæg       • Signaler

Køreplaner TIB og La
Særtogsanmeldelser
Togplaner
Maskinplaner

Materielbrochurer
Materiellister
Materiel  
Generelt
Damptog  
Betjening - Lærebøger
Damptog  
Erfaringer - Forskrifter
Motortog
Eltog
Vognmateriel     • Interfrigo

Baneanlæg      • Spor
Profiler, læsning og akseltryk

Generelt
Bremser      • El- og gasanlæg
Hjul             • Togopvarmning

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter
  Privatbaner
Privatbanekøreplaner Vest
Privatbanekøreplaner Øst
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjenestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
Jubilæer
Damptog
Motortog
Vognmateriel
Bornholm
Industribaner

Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplaner
Publikumskøreplaner
Reglementer, Instrukser, m.m.
Materiel

Hjørring Privatbaner
Køreplaner og reglementer

Forskelligt
Betænkninger og Afhandlinger
Nordjylland
Jernbanekort
Køreplaner for hele landet

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside
 

Nyeste
Danfoss termostatstyret dampvarme til midtgangsvogne.
The "Sentinel" Transport News June 1924. (fabrik)
DSB Uddrag af Trykluftsbrensen (TB I) 1981.
Præstø-Næstved-Jernbane Nr. 10 Fribefordringsreglement 1889.
DSB Almindelig Jernbanelære 1927.
Nye letbyggede dieseltog til danske privatba - Nord Järnbtidsk 1965 (Y-tog)
DSB Betjeningsvejledning for MT-Lokomotiver 1970.
Frichs Kodekatalog for reservedele til skinnebusmotor 8115CC Model 1951.
Bedienungsanleitung für Voith-DIWA-Getriebe Typ 501. 1967 (Y-tog).
UIC Code 511 0 Trailing Stock Wheelbase 1987. (hjul)
DSB Elementær jernbanelære 1936, 1948 og 1957.
DSB MH Lokomotiv Beskrivelse og betjeningsvejledning 1980.
Baner og Biler 1936. (afhandling)
124 år på Frichs 1977  -  Arbejds og lønforhold på Frichs 1978.
Rettelser til Ordensreglement for Privatbanerne 1944.
SIN_PRB Privatbane Sikkerhedsinstruks 2002.
DSB TIB (Ø) og (V) Tjenetekøreplanens indledende bemærkninger 1982.
SIN - PRB Privatbane Sikkerhedsinstruks 1986.
Korrespondandance mellem Privatbanerne og Frichs om 750 Hk loko.
Frichs Standard Diesel Informationsmateriale til ORE 1956.
Frichs Salgsprospekt - List of References 1955.
Jernbane-Lommeparlør I det danske, tyske, engelske og franske Sprog 1909.
DSB Bestemmelser for Interfrigo-trafik 1962. (kølevogne)
Politireglement for Danske Statsbaner 1964.
Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane Fribefordringsreglement 1925.
Locomotive Feed Water - Engelsk bog om damplokomotiv fødevand.
DSB Motorlære og elektrisk transmission, strækningslokomotiver 1984.
Betjeningsvejledning for Køf - FRICHS 128HK rangertraktorer.
Breve fra William Bay og Erik Jensen, om Frichs. Blandt andet BR 44 loko.
Betjenings-Vejledning for Frichs 750 Hk Diesellokomotiv 1952. (34 sider)
100 Jahre Kupferne Feuerbüchsen in Dampflokomotiven 1937.
Forsøg med moderne rensemetoder for lokomotivvand (Nalco m.m.) 1952
Montering och skøtsel av SKF:s delade rullelagerboxar 1950. (hjul)
Vejledning i Pasningen af de til den elektriske Togbelysning 1914.
Frichs Motornumre - Liste over Aftager, Type og Byggenummer.
DSB El-anlæg i vogne 1978.
  Sidst ankomne bog er øverst i listen


Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
Arkivet for Jernbaner
  Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2020.

år 2019 ialt 8319 bsøgende
år 2018 ialt 6418 bsøgende
år 2017 ialt 4037 bsøgende
år 2016 ialt 4447 bsøgende
år 2015 ialt 4272 bsøgende
år 2014 ialt 3582 bsøgende
år 2013 ialt 4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende