Jernbanearkivalier -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation.

DSB
Lærebøger m. m.
Geografi og sprog
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikkerhed og Rangering
DSB SR 1975
Sikringsanlæg       • Signaler

Køreplaner TIB og La
Særtogsanmeldelser
Togplaner
Maskinplaner

Materielbrochurer
Materiellister
Materiel  
Generelt
Damptog  
Betjening - Lærebøger
Damptog  
Erfaringer - Forskrifter
Motortog
Eltog
Vognmateriel     • Interfrigo

Baneanlæg      • Spor
Profiler, læsning og akseltryk

Generelt
Bremser      • El- og gasanlæg
Hjul             • Togopvarmning

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter
  Privatbaner
Privatbanekøreplaner Vest
Privatbanekøreplaner Øst
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjenestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
Jubilæer
Damptog
Motortog
Vognmateriel
Bornholm
Industribaner

Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplaner
Publikumskøreplaner
Reglementer, Instrukser, m.m.
Materiel

Hjørring Privatbaner
Køreplaner og reglementer

Forskelligt
Betænkninger
Nordjylland
Jernbanekort
Køreplaner for hele landet

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside
 

Nyeste
Rettelser til Ordensreglement for Privatbanerne 1944.
SIN_PRB Privatbane Sikkerhedsinstruks 2002.
DSB TIB (Ø) og (V) Tjenetekøreplanens indledende bemærkninger 1982
SIN - PRB Privatbane Sikkerhedsinstruks 1986
Korrespondandance mellem Privatbanerne og Frichs om 750 Hk loko
Frichs Standard Diesel Informationsmateriale til ORE 1956.
Frichs Salgsprospekt - List of References 1955.
Jernbane-Lommeparlør I det danske, tyske, engelske og franske Sprog 1909
DSB Bestemmelser for Interfrigo-trafik 1962. (kølevogne)
Politireglement for Danske Statsbaner 1964.
Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane Fribefordringsreglement 1925.
Locomotive Feed Water - Engelsk bog om damplokomotiv fødevand.
DSB Motorlære og elektrisk transmission, strækningslokomotiver 1984
Betjeningsvejledning for Køf - FRICHS 128HK rangertraktorer.
Breve fra William Bay og Erik Jensen, om Frichs. Blandt andet BR 44 loko.
Betjenings-Vejledning for Frichs 750 Hk Diesellokomotiv 1952. (34 sider)
100 Jahre Kupferne Feuerbüchsen in Dampflokomotiven 1937.
Forsøg med moderne rensemetoder for lokomotivvand (Nalco m.m.) 1952
Montering och skøtsel av SKF:s delade rullelagerboxar 1950. (hjul)
Vejledning i Pasningen af de til den elektriske Togbelysning 1914
Frichs Motornumre - Liste over Aftager, Type og Byggenummer
DSB El-anlæg i vogne 1978
DSB Nye regler for kørsel med Arbejdskøretøjer 1969
DSB Ændringer i SR og SIR 1970
DSB sikkerhedsreglement af 1935 (SR) Flere udgaver
Frichs Udenlandske lokomotiver I Arhus 1946-50
DSB Ordresamlingen Serie Q Værksteds- og remisearbejdere 1939
3-cylindret l-D-1 Eksprestogslokomotiv Af William Bay 1945
A/S Frichs Aarhus Gasværks Tilbehør
Frichs Fortegnelse over lokomotiver 1970
APB Driftsmateriellet 1952
Jernbanens Spor paa fri Bane 1947
DSB Driftsmateriel DRM II Godsvogne 1973.
  Sidst ankomne bog er øverst i listen


Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
Arkivet for Jernbaner
  Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2020.

år 2019 ialt 8319 bsøgende
år 2018 ialt 6418 bsøgende
år 2017 ialt 4037 bsøgende
år 2016 ialt 4447 bsøgende
år 2015 ialt 4272 bsøgende
år 2014 ialt 3582 bsøgende
år 2013 ialt 4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende