Jernbanearkivalier -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation.

DSB
Lærebøger m. m.
Geografi og sprog
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikerhed og Rangering
DSB SR 1975
Sikringsanlæg       • Signaler

Køreplaner og La
Særtogsanmeldelser
Togplaner
Maskinplaner

Materielbrochurer
Materiellister
Materiel
Damptog
Motortog
Eltog
Vognmateriel
Bremser      • El- og gasanlæg
Hjul             • Varme

Baneanlæg      • Spor
Profiler, læsning og akseltryk

Motorer
Dieselmotorer og motordele
  Privatbaner
Privatbanekøreplaner Vest
Privatbanekøreplaner Øst
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjrnestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
Jubilæer
Damptog
Motortog
Vognmateriel
Bornholm
Industribaner

Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplaner
Publikumskøreplaner
Reglementer, Instrukser, m.m.
Materiel

Hjørring Privatbaner
Køreplaner og reglementer

Forskelligt
Betænkninger
Nordjylland
Jernbanekort
Køreplaner for hele landet

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside
 


Nyeste
Projektbeskrivelse af Frichs 750 Hk Diesel-lokomotiv Marcipanbrød.
Oversigt over detailtegninger til Mo motor 6185CA og lidt historie.
Oversigt over detailtegninger til Frichs 750 Hk Marcipanbrød og lidt historie.
Tekniske retningslinier for anlæg af Havnespor 1950
Weilbach & Cohn Varmesystem 1987 (vogne)
Frichs Oversigt over afleveringsprøver af motorer til MO 1801-1890
DSB Sporregler 1946 (ny scan)
CAV Dieseludstyr Instruktioner BPE BPF BEP BFP/K
Frichs Betjeningsvejledning for dieselmotor type 8115 CC, Model 1951.
Betjenings-vejledning og eftersyn. Frichs 375 Hk Diesellokomotiv.
Frichs 750 Hk Diesellokomotiv "Marcipanbrød" Detailtegninger.
DSB Togtjenesten Ordresamlingen Serie M 1967
DSB Togplan 10a Insrukser m v vedrørende sikkerhedsmæssige forhold.
DSB Sporregler 1933
DSB Mo Belastningskurver for CA motorer.
DSB Mo Betjeningsvejl. for kedelanlæg i Mo 1859 og 1861-85. 1955.
Periodiske eftersyn for Frichs 750 Hk Diesellok. (med noter og tegninger)
Jernbane Lomme Kalender 1897
DSB Maskintjenesten Ordresamlingen Serie P 1982
DSB Maskinafdelingen Brandinstruks 1961
DSB Varmevejledning 1983


Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Tegningsarkivet.dk
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side med Bøger og artikler om jernbaneteknik
Rundremisen.dk (lukket side?)
  Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2019.
år 2018 ialt 6418 bsøgende
år 2017 ialt 4037 bsøgende
år 2016 ialt 4447 bsøgende
år 2015 ialt 4272 bsøgende
år 2014 ialt 3582 bsøgende
år 2013 ialt 4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende